THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 62 người đăng ký mới và 58 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái
9
2
Phạm Tiến Thành
9
3
Lê Quang Huy
9
4
Nguyễn Hoàng Thái
9
5
Nguyễn Hoàng Dương
9
6
Phạm Nam Thái
9
7
Tô Đức Tiến
9
8
Lê Thị Khánh Linh
9
9
Lê Thùy Trang
8.5
TUẦN GẦN NHẤT
0
Nguyễn Chung Kiên
8
1
Guest user
0
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
CAMBRIDGE 18 - Test 1
72
1
Cambridge 16 - Test 4
62
2
Cambridge 17 - Test 4
40
3
Actual Test 27
39
4
Cambridge 17 - Test 2
36
5
Cambridge 17 - Test 3
34
6
Cambridge 17 - Test 1
33
7
IELTS CAMBRIDGE 15 - Test 1
31
8
Cambridge 16 - Test 2
30
9
Cambridge 16 - Test 3
28

Gerunds (V-ing) và cách dùng đơn giản trong bài thi IELTS


Gerunds (V-ing)

Gerunds là một dạng ngữ pháp quan trọng mà người học cần phải hiểu và có thể sử dụng hiệu quả trong bài thi IELTS và trong tiếng Anh nói chung. Gerunds là danh từ và được tạo thành bằng cách thêm -ing  vào động từ. Hãy cùng xem đoạn văn sau đây để xem Gerunds được thể hiện như thế nào trong tiếng anh nhé. 

Learning vocabulary is very significant for the IELTS test takers. It is also crucial not to neglect the other skills of Speaking, Reading, Writing and Listening, but you’ll do better on all the other aspects of the test if you have good grammar. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed to learn and remember all of the grammar knowledge, but not using grammar accurately in IELTS could be a big mistake and it can lower your IELTS band score. 

Sau đây là một số ví dụ trước và sau khi thay đổi thành Gerunds (V-ing) ở trong ví dụ trên.

Verb Gerund
Learn Speak Read Write Listen Spend Use Learning Speaking Reading Writing Listening Spending Using

Cách sử dụng 

Làm chủ ngữ
Taking online IELTS tests helps students practice more to prepare for the real tests. Đặc biệt chú ý rằng Gerund (V-ing) đi cùng với động từ chia số ít (helps). Bạn phải sử dụng động từ chia số ít thậm chí là có nhiều vật/ người.  Building more bridges in the mountain areas with wide rivers and streams needs to be paid attention to.  Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn một Gerund thì phải sử dụng động từ chia số nhiều.  Planting, nurturing and protecting trees are very important because it contributes to reducing air pollution and global warming. Để tạo câu phủ định chỉ cần thêm “not” trước Gerund (V-ing)
Làm tân ngữ trực tiếp 
– Most adults enjoy letting their children access to English or IELTS when their children are young. 
Làm bổ nghĩa cho chủ ngữ sau động từ từ tobe 
– An effective method to improve your English is watching American films or TV shows
Làm tân ngữ đứng sau giới từ
– The most efficient way of learning Writing for IELTS is to practice it frequently. 

Một số động từ đứng trước Gerund. 

Nếu bạn muốn để 2 động từ cạnh nhau thì động từ thứ 2 phải là V-ing hoặc To-V Ví dụ, bạn không thể nói “Boys often like study Maths more than girls.”, thay vào đó bạn phải sử dụng một Gerund sau động từ “like”: “Boys often like studying Maths more than girls. Không có lý do ngữ pháp nào cho điều này, vì vậy bạn chỉ cần học các động từ và thực hành viết một số câu với những động từ đó.

Sau đây là danh sách một số các động từ mà bạn thường gặp mà theo sau nó là một Gerund (V-ing). 

Động từ Ví dụ  Nghĩa
appreciate I appreciate you taking the time out to see me. Đánh giá cao
avoid You should avoid drinking sugary drinks. Tránh
consider The government considered banning fox hunting. Cân nhắc
delay I delayed paying the fine for speeding. Trì hoãn
deny He denied committing the crime. Phủ nhận
discuss We discussed sending the children to another school. Thảo luận
dislike Most people dislike getting up early. Không thích
enjoy I enjoy having a day off. Thích
finish We always finish eating very late. Kết thúc, hoàn thành
involve My job involves moving around the country a lot. Bao gồm
miss I miss seeing my family everyday. Nhớ
postpone We postponed marrying until we had the money. Hoãn
practice He practiced hitting the ball against the wall. Thực hành
quit I will quit smoking next month. Từ bỏ
recall I can’t ever recall shouting at my children. Nhớ lại
recommend This book recommends studying for IELTS everyday. Đề xuất 
resent I resent my manager firing me from my job. Gửi lại
risk I wouldn’t risk taking the IELTS before you are prepared. Mạo hiểm
stop If you stop worrying, you will perform better. Dừng lại
suggest She suggested studying in Australia. Gợi ý

 Gerunds đứng sau giới từ

– Whether you get a high band score at IELTS tests or not depends on studying very hard and masterting at English. Cách tốt nhất để học được loại ngữ pháp này chính là bạn phải nhớ và hiểu được các cụm từ cố định (collocations). Ví dụ: depend on, interested in,… 

Nói về một hoạt động 

Gerund thường được sử dụng khi nói về một hoạt động nào đó đi với động từ “go”. 

– Women often want to go shopping in their spare time. 

Với mệnh đề trạng từ rút gọn Gerund cũng được sử dụng để tạo ra các mệnh đề trạng từ rút gọn. Hãy cùng xem các ví dụ sau đây nhé.

Before going out, people should switch off all of the electric equipment. 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính & Trung tâm: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://smartcom.vn

Điện thoại: (+84) 024.22427799

Zalo: 0865835099

Tags:

Gerunds (V-ing) và cách dùng đơn giản trong bài thi IELTS

Gerunds (V-ing)

Gerunds là một dạng ngữ pháp quan trọng mà người học cần phải hiểu và có thể sử dụng hiệu quả trong bài thi IELTS và trong tiếng Anh nói chung. Gerunds là danh từ và được tạo thành bằng cách thêm -ing  vào động từ. Hãy cùng xem đoạn văn sau đây để xem Gerunds được thể hiện như thế nào trong tiếng anh nhé. 

- Learning vocabulary is very significant for the IELTS test takers. It is also crucial not to neglect the other skills of Speaking, Reading, Writing and Listening, but you'll do better on all the other aspects of the test if you have good grammar. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed to learn and remember all of the grammar knowledge, but not using grammar accurately in IELTS could be a big mistake and it can lower your IELTS band score. 

Sau đây là một số ví dụ trước và sau khi thay đổi thành Gerunds (V-ing) ở trong ví dụ trên.

Verb Gerund
Learn Speak Read Write Listen Spend Use Learning Speaking Reading Writing Listening Spending Using
Cách sử dụng 
Làm chủ ngữ
- Taking online IELTS tests helps students practice more to prepare for the real tests. Đặc biệt chú ý rằng Gerund (V-ing) đi cùng với động từ chia số ít (helps). Bạn phải sử dụng động từ chia số ít thậm chí là có nhiều vật/ người.  - Building more bridges in the mountain areas with wide rivers and streams needs to be paid attention to.  Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn một Gerund thì phải sử dụng động từ chia số nhiều.  - Planting, nurturing and protecting trees are very important because it contributes to reducing air pollution and global warming. Để tạo câu phủ định chỉ cần thêm “not” trước Gerund (V-ing)
Làm tân ngữ trực tiếp 
- Most adults enjoy letting their children access to English or IELTS when their children are young. 
Làm bổ nghĩa cho chủ ngữ sau động từ từ tobe 
- An effective method to improve your English is watching American films or TV shows
Làm tân ngữ đứng sau giới từ
- The most efficient way of learning Writing for IELTS is to practice it frequently. 

Một số động từ đứng trước Gerund. 

Nếu bạn muốn để 2 động từ cạnh nhau thì động từ thứ 2 phải là V-ing hoặc To-V Ví dụ, bạn không thể nói “Boys often like study Maths more than girls.”, thay vào đó bạn phải sử dụng một Gerund sau động từ “like”: “Boys often like studying Maths more than girls. Không có lý do ngữ pháp nào cho điều này, vì vậy bạn chỉ cần học các động từ và thực hành viết một số câu với những động từ đó.

Sau đây là danh sách một số các động từ mà bạn thường gặp mà theo sau nó là một Gerund (V-ing). 

Động từ Ví dụ  Nghĩa
appreciate I appreciate you taking the time out to see me. Đánh giá cao
avoid You should avoid drinking sugary drinks. Tránh
consider The government considered banning fox hunting. Cân nhắc
delay I delayed paying the fine for speeding. Trì hoãn
deny He denied committing the crime. Phủ nhận
discuss We discussed sending the children to another school. Thảo luận
dislike Most people dislike getting up early. Không thích
enjoy I enjoy having a day off. Thích
finish We always finish eating very late. Kết thúc, hoàn thành
involve My job involves moving around the country a lot. Bao gồm
miss I miss seeing my family everyday. Nhớ
postpone We postponed marrying until we had the money. Hoãn
practice He practiced hitting the ball against the wall. Thực hành
quit I will quit smoking next month. Từ bỏ
recall I can't ever recall shouting at my children. Nhớ lại
recommend This book recommends studying for IELTS everyday. Đề xuất 
resent I resent my manager firing me from my job. Gửi lại
risk I wouldn't risk taking the IELTS before you are prepared. Mạo hiểm
stop If you stop worrying, you will perform better. Dừng lại
suggest She suggested studying in Australia. Gợi ý

 Gerunds đứng sau giới từ

- Whether you get a high band score at IELTS tests or not depends on studying very hard and masterting at English. Cách tốt nhất để học được loại ngữ pháp này chính là bạn phải nhớ và hiểu được các cụm từ cố định (collocations). Ví dụ: depend on, interested in,... 

Nói về một hoạt động 

Gerund thường được sử dụng khi nói về một hoạt động nào đó đi với động từ “go”. 

- Women often want to go shopping in their spare time. 

Với mệnh đề trạng từ rút gọn Gerund cũng được sử dụng để tạo ra các mệnh đề trạng từ rút gọn. Hãy cùng xem các ví dụ sau đây nhé.

- Before going out, people should switch off all of the electric equipment. 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính & Trung tâm: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Website: https://smartcom.vn Điện thoại: (+84) 024.22427799 Zalo: 0865835099