THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 52 người đăng ký mới và 71 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái
9
2
Phạm Tiến Thành
9
3
Lê Quang Huy
9
4
Nguyễn Hoàng Dương
9
5
Tô Đức Tiến
9
6
Lê Thị Khánh Linh
9
7
Lê Thùy Trang
8.5
8
Đỗ Trần Hoài An
8.5
9
Cao Hoàng Hiệp
8.5
TUẦN GẦN NHẤT
0
Phạm Nam Thái
7.5
1
Đào Anh Duy
2.5
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
Cambridge 16 - Test 4
61
1
Actual Test 27
38
2
Cambridge 17 - Test 4
35
3
Actual Test 01
32
4
Cambridge 17 - Test 2
32
5
Cambridge 17 - Test 3
31
6
Cambridge 17 - Test 1
29
7
Cambridge 16 - Test 3
27
8
Cambridge 16 - Test 2
27
9
Cambridge 16 - Test 1
22

Bảng vàng thành tích


Smartcom English tự hào gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về kết quả đầu ra và đào tạo ra được rất nhiều học viên đạt điểm cao, phổ biến là điểm số từ 7.0 đến 8.5. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong những năm gần đây:

Đông Mạnh Kiên – IELTS 8.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào 6.5

Nguyễn Hồng Dương: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

 

Nguyễn Anh Duy: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Lê Thanh Nam: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

 

Nguyễn Vũ Anh Quân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 3 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Nguyễn Long Vũ: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

 

Vũ Anh Thư: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Kim Sơn: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

Thái Duy Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Vũ Trang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Bích Diệp: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Mai Linh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Trần Minh Đức: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 6 tuần

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Quang Khải: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Hải Anh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Phạm Quỳnh Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Bùi Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Đỗ Minh Hảo: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phương Đức Hiếu: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Vũ Thị Ngọc Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Quang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Lê Thị Khánh Linh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phung Hai Phuong Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Tô Đức Tiến: IELTS 7.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

 

 

Nguyễn Thị Phương Viên: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Ngụy Tuấn Long: IELTS 7.0

Khóa IELTS plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Trần Nguyễn Ngọc Hân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Anh Quang: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Tiến Thành: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Trung Nguyên: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Phúc Gia Khánh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Hoàng Dương: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Ngô Hà Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS Advanced 3 tháng

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Thùy Trang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Đỗ Thảo Ly: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Đào Duy Phúc Lan: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Đặng Gia Thái Phú: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Đình Minh Nhật: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private 2 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Nguyễn Hồng Phúc: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.0

Vũ Đức Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 6.0

Lê Quang Huy: IELTS 7.0

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 3.5

Đỗ Đình Lực: IELTS 7.5

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 4.5

Trần Hà Tuấn Minh: IELTS 7.0

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 4.0

Đỗ Minh Tiến: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.5

Đào Thị Lan Hương: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Phương Thảo: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 4.5

Đỗ Châu Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.0

Trần Tiến Thuận: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Phương Nhi: IELTS 7.0

Khóa IELTS THPT

Điểm đầu vào: 5.5

Nguyễn Vũ Minh Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 5.0

Tags: ,

Bảng vàng thành tích

Smartcom English tự hào gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về kết quả đầu ra và đào tạo ra được rất nhiều học viên đạt điểm cao, phổ biến là điểm số từ 7.0 đến 8.5. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong những năm gần đây:

Đông Mạnh Kiên - IELTS 8.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào 6.5

Nguyễn Hồng Dương: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

 

Nguyễn Anh Duy: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Lê Thanh Nam: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

 

Nguyễn Vũ Anh Quân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 3 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Nguyễn Long Vũ: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

 

Vũ Anh Thư: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Kim Sơn: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

Thái Duy Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Vũ Trang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Bích Diệp: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Mai Linh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Trần Minh Đức: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 6 tuần

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Quang Khải: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Hải Anh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Phạm Quỳnh Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Bùi Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Đỗ Minh Hảo: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phương Đức Hiếu: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Vũ Thị Ngọc Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Quang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Lê Thị Khánh Linh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phung Hai Phuong Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Tô Đức Tiến: IELTS 7.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

   

Nguyễn Thị Phương Viên: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Ngụy Tuấn Long: IELTS 7.0

Khóa IELTS plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Trần Nguyễn Ngọc Hân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Anh Quang: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Tiến Thành: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Trung Nguyên: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Phúc Gia Khánh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Hoàng Dương: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Ngô Hà Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS Advanced 3 tháng

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Thùy Trang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Đỗ Thảo Ly: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Đào Duy Phúc Lan: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Đặng Gia Thái Phú: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Đình Minh Nhật: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private 2 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Nguyễn Hồng Phúc: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.0

Vũ Đức Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Advanced

Điểm đầu vào: 6.0

Lê Quang Huy: IELTS 7.0 Khóa IELTS Advanced Điểm đầu vào: 3.5 Đỗ Đình Lực: IELTS 7.5 Khóa IELTS Advanced Điểm đầu vào: 4.5
Trần Hà Tuấn Minh: IELTS 7.0 Khóa IELTS Advanced Điểm đầu vào: 4.0 Đỗ Minh Tiến: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.5
Đào Thị Lan Hương: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.0 Nguyễn Phương Thảo: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 4.5
Đỗ Châu Giang: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.0 Trần Tiến Thuận: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.0
Nguyễn Phương Nhi: IELTS 7.0 Khóa IELTS THPT Điểm đầu vào: 5.5 Nguyễn Vũ Minh Anh: IELTS 7.5 Khóa IELTS Advanced Điểm đầu vào: 5.0