THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 219 người đăng ký mới và 256 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái
9
2
Phạm Tiến Thành
9
3
Lê Quang Huy
9
4
Phạm Nam Thái
9
5
Nguyễn Hoàng Dương
9
6
Nguyễn Hoàng Thái
9
7
Smartcom admin
9
8
Tô Đức Tiến
9
9
Lê Thị Khánh Linh
9
TUẦN GẦN NHẤT
0
Smartcom admin
9
1
ĐỖ NGUYÊN ANH
9
2
ĐẶNG HỒNG LINH
8
3
Nguyen Ngoc Gia Bao
8
4
Lưu Trần Lương Vũ
7.5
5
Nguyễn Quỳnh Anh
7.5
6
Nguyễn Thị Tuệ Minh
7.5
7
Nguyễn Bảo Linh Chi
7
8
Nguyễn Ngọc Anh
7
9
Jim dev test
7
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
CAMBRIDGE 18 - Test 1
154
1
Cambridge 16 - Test 4
70
2
IELTS CAMBRIDGE 15 - Test 1
61
3
Cambridge 17 - Test 2
52
4
Cambridge 17 - Test 4
44
5
Actual Test 27
41
6
Cambridge 17 - Test 3
38
7
Actual Test 03
37
8
Cambridge 17 - Test 1
36
9
Actual Test 02
35

Quy trình tổ chức đào tạo tại Smartcom


Bước 1: Trao đổi đánh giá nhu cầu và đầu tư cho hoạt động đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh của tổ chức

 • Smartcom English chia sẻ về các mô hình đào tạo và quy trình thực hiện trọn gói dịch vụ đào tạo tiếng Anh.
 • Smartcom English chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công từ các doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện.
 • Thu thập nhu cầu đào tạo và dự kiến đầu tư cho hoạt động đào tạo tiếng Anh của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch TNA (đánh giá nhu cầu tiền đào tạo) chi tiết và các bước thực hiện tiếp theo.
 • Nhân sự thực hiện: Cán bộ Dự án và Quản trị viên của Smartcom English.

Bước 2: Khảo sát và đánh giá nhu cầu tiền đào tạo (Training Needs Analysis)

 • Kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với 100% nhân sự sẽ tham gia học tập.
 • Phỏng vấn nhà quản lý và nhân viên về nhu cầu sử dụng tiếng Anh.
 • Đánh giá các tình huống sử dụng tiếng Anh trong thực tế của tổ chức.
 • Báo cáo, đề xuất nội dung chương trình và học liệu học tập.
 • Số hóa học liệu (nếu đối tác có nhu cầu và sẵn sàng đầu tư tài chính) để xây dựng cổng đào tạo trực tuyến riêng.
 • Nhân sự thực hiện: Chuyên gia học thuật cao cấp, cán bộ dự án và quản trị viên của Smartcom English.

Bước 3: Ký kết hợp đồng và thực hiện đào tạo các khóa học

 • Hai bên đàm phán, ký kết hợp đồng đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh.
 • Xây dựng lịch học và thống nhất nội quy khóa học.
 • Thống nhất giảng viên tham gia giảng dạy trong khóa học.
 • Thống nhất cách đánh giá kết quả: thi quốc tế, hay bài thi nội bộ, hay bài thi do bên thứ 3 kiểm soát.
 • Thống nhất số lượng bài kiểm tra trong khóa học: giữa khóa, cuối khóa, kiểm tra tiến bộ và các chỉ số chuyên cần khi học trực tuyến và học trên lớp…
 • Phổ biến nội dung đào tạo, cách đánh giá kết quả, và các tiêu chí kiểm soát chuyên cần và theo dõi tiến bộ tới từng học viên tham gia khóa học.
 • Thực hiện đào tạo theo nội dung hợp đồng đã thống nhất.
 • Họp thường kỳ hoặc theo yêu cầu để điều chỉnh việc đào tạo và quản lý học tập (nếu cần).

Bước 4: Kết thúc và nghiệm thu các khóa đào tạo

 • Đánh giá kết quả thực hiện đào tạo thông qua việc đảm bảo đầy đủ thời lượng đào tạo, và tiến bộ của học viên thể hiện trên các bài kiểm tra.
 • Nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng.
 • Kết thúc khóa học và thanh lý hợp đồng đào tạo.

Liên kết đào tạo giáo viên

 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: https://smartcom.vn

Điện thoại: (+84) 024.22427799

Zalo: 0865835099

Email: mail@smartcom.vn

Facebook: https://facebook.com/smartcom.vn

Youtube: https://youtube.com/c/smartcomvn

Tags:

Quy trình tổ chức đào tạo tại Smartcom

Bước 1: Trao đổi đánh giá nhu cầu và đầu tư cho hoạt động đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh của tổ chức

 • Smartcom English chia sẻ về các mô hình đào tạo và quy trình thực hiện trọn gói dịch vụ đào tạo tiếng Anh.
 • Smartcom English chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công từ các doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện.
 • Thu thập nhu cầu đào tạo và dự kiến đầu tư cho hoạt động đào tạo tiếng Anh của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch TNA (đánh giá nhu cầu tiền đào tạo) chi tiết và các bước thực hiện tiếp theo.
 • Nhân sự thực hiện: Cán bộ Dự án và Quản trị viên của Smartcom English.

Bước 2: Khảo sát và đánh giá nhu cầu tiền đào tạo (Training Needs Analysis)

 • Kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với 100% nhân sự sẽ tham gia học tập.
 • Phỏng vấn nhà quản lý và nhân viên về nhu cầu sử dụng tiếng Anh.
 • Đánh giá các tình huống sử dụng tiếng Anh trong thực tế của tổ chức.
 • Báo cáo, đề xuất nội dung chương trình và học liệu học tập.
 • Số hóa học liệu (nếu đối tác có nhu cầu và sẵn sàng đầu tư tài chính) để xây dựng cổng đào tạo trực tuyến riêng.
 • Nhân sự thực hiện: Chuyên gia học thuật cao cấp, cán bộ dự án và quản trị viên của Smartcom English.

Bước 3: Ký kết hợp đồng và thực hiện đào tạo các khóa học

 • Hai bên đàm phán, ký kết hợp đồng đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh.
 • Xây dựng lịch học và thống nhất nội quy khóa học.
 • Thống nhất giảng viên tham gia giảng dạy trong khóa học.
 • Thống nhất cách đánh giá kết quả: thi quốc tế, hay bài thi nội bộ, hay bài thi do bên thứ 3 kiểm soát.
 • Thống nhất số lượng bài kiểm tra trong khóa học: giữa khóa, cuối khóa, kiểm tra tiến bộ và các chỉ số chuyên cần khi học trực tuyến và học trên lớp…
 • Phổ biến nội dung đào tạo, cách đánh giá kết quả, và các tiêu chí kiểm soát chuyên cần và theo dõi tiến bộ tới từng học viên tham gia khóa học.
 • Thực hiện đào tạo theo nội dung hợp đồng đã thống nhất.
 • Họp thường kỳ hoặc theo yêu cầu để điều chỉnh việc đào tạo và quản lý học tập (nếu cần).

Bước 4: Kết thúc và nghiệm thu các khóa đào tạo

 • Đánh giá kết quả thực hiện đào tạo thông qua việc đảm bảo đầy đủ thời lượng đào tạo, và tiến bộ của học viên thể hiện trên các bài kiểm tra.
 • Nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng.
 • Kết thúc khóa học và thanh lý hợp đồng đào tạo.
Liên kết đào tạo giáo viên  

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Website: https://smartcom.vn Điện thoại: (+84) 024.22427799 Zalo: 0865835099 Email: mail@smartcom.vn Facebook: https://facebook.com/smartcom.vn Youtube: https://youtube.com/c/smartcomvn