THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 219 người đăng ký mới và 256 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái
9
2
Phạm Tiến Thành
9
3
Lê Quang Huy
9
4
Phạm Nam Thái
9
5
Nguyễn Hoàng Dương
9
6
Nguyễn Hoàng Thái
9
7
Smartcom admin
9
8
Tô Đức Tiến
9
9
Lê Thị Khánh Linh
9
TUẦN GẦN NHẤT
0
Smartcom admin
9
1
ĐỖ NGUYÊN ANH
9
2
ĐẶNG HỒNG LINH
8
3
Nguyen Ngoc Gia Bao
8
4
Lưu Trần Lương Vũ
7.5
5
Nguyễn Quỳnh Anh
7.5
6
Nguyễn Thị Tuệ Minh
7.5
7
Nguyễn Bảo Linh Chi
7
8
Nguyễn Ngọc Anh
7
9
Jim dev test
7
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
CAMBRIDGE 18 - Test 1
154
1
Cambridge 16 - Test 4
70
2
IELTS CAMBRIDGE 15 - Test 1
61
3
Cambridge 17 - Test 2
52
4
Cambridge 17 - Test 4
44
5
Actual Test 27
41
6
Cambridge 17 - Test 3
38
7
Actual Test 03
37
8
Cambridge 17 - Test 1
36
9
Actual Test 02
35

CÁC ĐỀ THI NÓI IELTS THƯỜNG GẶP


Download bản pdf Tại Đây

Tổng quan về tài liệu các đề thi nói IELTS thường gặp 

Có thể đây chính là bộ tài liệu luyện thi IELTS mà bạn mong chờ và sẽ dành thời gian sử dụng nhiều nhất. Bộ tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong bài thi IELT Speaking cùng với những thông tin “phải biết” để có thể có một sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình luyện thi và có một buổi thi Speaking hoàn hảo.

Điều phải biết đầu tiên: Một đặc điểm rất thú vị của bài thi IELTS mà như các giám khảo IELTS thừa nhận đó là khả năng CÓ THỂ DỰ ĐOÁN của đề thi nói. Hay nói cách khác các câu hỏi trong các đề thi kỹ năng Nói có thể lặp lại trong các lần thi IELTS Speaking khác nhau và thí sinh hoàn toàn có thể căn cứ vào danh sách các câu hỏi đã được sử dụng trong các lần thi trước để luyện tập.

Những thí sinh đã từng dự thi IELTS đều thấy rằng việc câu hỏi rơi đúng vào chủ đề mà mình đã từng luyện tập đã là một may mắn lớn, chứ không nhất thiết phải trúng toàn bộ cả câu hỏi đến chủ đề. Vì vốn từ vựng và cấu trúc câu được tích lũy qua quá trình luyện tập trước đó cũng giúp cho thí sinh nâng cao sự tự tin và khả năng nói cũng trở nên mạch lạc, trôi chảy, và đặc biệt là thể hiện tốt về nội dung nhờ vốn từ vựng và cấu trúc câu phong phú.

Smartcom English đã tổng hợp các câu hỏi IELTS Speaking đã sử dụng gần đây nhất để cho các bạn luyện thi IELTS tham khảo và sử dụng làm bộ tài liệu thực hành để luyện tập hàng ngày, giúp bạn tự tin hơn trước các kỳ thi IELTS Speaking.

PHẦN 1: CÁC CÂU HỎI VỀ CÁ NHÂN

Speaking Part 1: Personal Questions

Điều phải biết thứ 2: Bài thi IELTS Speaking Part 1 sẽ có khoảng 7 đến 8 câu hỏi, tập trung vào 5 chủ đề quen thuộc, thường là về cá nhân mỗi chúng ta ví dụ như: học tập, gia đình, sở thích, làm việc hay nơi ở, v.v… Trong đó 3 câu hỏi đầu tiên luôn được hỏi về các chủ đề gồm: học tập, công việc, và nơi ở của thí sinh. Sau đó giám khảo sẽ hỏi khoảng 4 câu tiếp theo về các chủ đề khác liên quan đến cá nhân thí sinh. Giám khảo sẽ chỉ đọc các câu hỏi có sẵn trong phiếu hỏi mà không được hỏi thêm câu hỏi khác.

Tuy Speaking Part 1 chủ yếu tập trung vào các câu hỏi quen thuộc, nhưng cũng có những câu hỏi khá bất ngờ đối với thí sinh mà không phải câu nào cũng dễ trả lời, ví dụ như: lập danh sách, việc phán xét người khác, sự gọn gàng, v.v… Chính vì vậy bạn nên xem một lượt các câu hỏi đã từng được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 dưới đây để có sự chuẩn bị trước. Tốt nhất là các bạn luyện IELTS nên tìm người cùng luyện nói, nhưng nếu không có bạn cùng luyện thì bạn cũng có thể luyện một mình bằng cách tưởng tượng ra bạn đang được giám khảo đặt các câu hỏi và độc thoại câu trả lời của mình.

Để luyện tập hiệu quả và thể hiện được bài nói của mình tối đa vào ngày thi, bạn cần cần lưu ý một số điểm sau:

 • Bạn được quyền hỏi giám khảo những từ vựng mà bạn không biết trong câu hỏi.

Ví dụ: Examiner: Do you like wearing special costumes?

Candidate: What do you mean by “costumes”?

 • Nhưng nếu bạn không hiểu toàn bộ câu hỏi thì giám khảo sẽ không giải thích lại câu hỏi đó mà sẽ chuyển sang câu hỏi khác để tiếp tục phỏng vấn bạn.

Điều phải biết thứ 3: Để thành công trong bài Speaking, bạn cần rèn luyện đều đặn hàng ngày và bạn chính là người giúp bản thân được nhiều nhất. Hãy tìm thầy giỏi khi cần, nhưng chỉ có chăm chỉ thực hành mới giúp bạn thành thạo thực sự.

QUESTIONS FOR PART 1

The first 3 questions

Work 1

 1. Do you work or are you a student?
 2. Do you like your current job?
 3. In the future, do you want to change jobs?

Work 2

 1. Why did you choose your job?
 2. How much work do you do in a week?
 3. Do you have to work on weekends as well?

Where you Live 1

 1. Did you like the house you grew up in?
 2. What was your favourite area of the house you grew up in?
 3. Where do you want to live in the future?

Where you Live 2

 1. Do you like where you live now?
 2. Do you have a good relationship with your neighbors?
 3. Is it a good area for children to grow up?

Studying 1

 1. Are you studying or working?
 2. Do you prefer to learn in the morning or in the evening?
 3. What subject do like to study best?

Studying 2

 1. Do you work or study?
 2. Why are you studying English?
 3. What will you do after graduating university?

Picnics 

 1. Did you go on picnics when you were a kid?
 2. Do you still go on picnics now?
 3. Do you like eating outside?
 4. Where do people usually go for picnics?

Sports

 1. Which sport do you like to play?
 2. Have you ever been on a sports team?
 3. Do you like watching sports on TV?

Lists

 1. Do you often make lists?
 2. Do you prefer making lists on paper or mobile phones?
 3. Do you make lists before you go shopping?
 4. Why do some people not like making lists?

Famous People

 1. Have you ever met a celebrity?
 2. What kinds of celebrities are you interested in?
 3. Are there any celebrities you would want to interview?

Newspapers/Magazines

 1. Do you prefer to read newspapers or magazines?
 2. Do you like reading the news online?
 3. Is it more convenient nowadays to read the news online?

Concentration

 1. Do you find it hard to concentrate?
 2. What do you do to concentrate better?
 3. Did you concentrate on your studies a lot when you were younger?

Public Transport

 1. Does your city use a lot of public transport?
 2. When was the last time you used public transport?
 3. Will you still use public transport in the future?
 4. What would you like to change about the public transport in your city?

Fishing

 1. Do you often see fishing in your city?
 2. Where can you see a lot of fish?
 3. Would you like to keep a fish as a pet?
 4. Do you like eating fish?

Jokes

 1. Are you good at telling jokes?
 2. Are your friends good at telling jokes?
 3. Have you ever watched a live comedy show?

Running

 1. Do you like running?
 2. When was the last time you went for a run?
 3. Do you like to watch running competitions on TV?
 4. Is your hometown a good place for running?

Numbers

 1. Do you have a favourite number?
 2. Will you use numbers at work in the future?
 3. Were you good at math when you were younger?
 4. Do you think numbers are important?

Discussions

 1. What do you usually discuss with friends?
 2. How often do you change your mind after a discussion?
 3. What kind of discussions did you have as a kid?
 4. Do you listen to talk more in a discussion?

Sweets

 1. Do you like sweets?
 2. Did you like sweets when you were younger?
 3. What kind of sweet foods are popular in your country?

Judging

 1. Do you judge people by how they look?
 2. What do you do if someone does not like you?

Age

 1. Do you like your current age?
 2. What was the biggest decision you made in your life?
 3. At what age are people happiest?

Buying

 1. Which item do you buy the most?
 2. Do you care about the price when buying an item?
 3. What was the last thing you bought?
 4. Are good products always expensive?

Staying up Late

 1. Do you often stay up late?
 2. Is it easy to wake up in the morning if you stay up late?
 3. Did you stay up late often when you were younger?
 4. What do you usually do when you stay up late?

Friends

 1. Do you talk about yourself to your friends?
 2. Do you like to listen or talk with your friends?
 3. Do you often change your mind about your friends?
 4. Is it important to have friends?

Laughing

 1. Do you like making other people laugh?
 2. When was the last time you laughed with friends?
 3. Is it important for people to laugh at the same things?
 4. Are there a lot of funny shows in your country?

Borrowing

 1. Do you often borrow books?
 2. Is there anything that cannot be lent?
 3. Have you borrowed money from a friend?
 4. Have you ever lent your smartphone to someone?

Parks

 1. Are there any parks near your home?
 2. What do you do when you go to the park?
 3. Do you often go to parks?
 4. Is it common for people in your country to go to parks?

History

 1. Do you like reading books about history?
 2. Which country’s history is most interesting to you?
 3. Which historical event or period do you find most interesting?
 4. Why is it important to read about history?

Art

 1. Have you ever been to an art gallery?
 2. Would you like to learn more about art?
 3. Do you hang any art in your home?
 4. Do people in your country enjoy making art?

Scenery

 1. Are there many places in your hometown to see nice scenery?
 2. When you travel, do you stay in rooms with good views?
 3. Would you like to live in a house with beautiful scenery around it?
 4. Why do people like taking pictures of the scenery?

Taking Breaks

 1. Do you take breaks from your work?
 2. Do you prefer several short breaks or one long break?
 3. Did you take a lot of breaks when you were younger?
 4. Is it common for people in your country to take breaks?

Spending Time Alone

 1. Do you spend a lot of time by yourself?
 2. What do you usually do when you’re by yourself?
 3. Do you prefer spending time alone or with your friends?
 4. Is it important to have time for yourself?

Voice

 1. Do you like your voice?
 2. Has your voice changed much since you were younger?
 3. Does anyone in your family have a similar voice?
 4. Have you ever listened to a recording of your voice?

Science

 1. Do you like science?
 2. Did you learn about science in primary school?
 3. How often do you read about science?
 4. Why is science important to learn about?

 

Tidiness

 1. Are you a tidy person?
 2. Are you more tidy at home or at school?
 3. Were you tidy as a child?
 4. Are people in your country very tidy?

Stranger

 1. Do you often talk to strangers?
 2. Is it difficult to tell a story to a stranger?
 3. Are you afraid of strangers judging you?
 4. Do people in your country often talk to strangers?

Baking

 1. Did you learn to bake as a child?
 2. Do you bake often?
 3. What foods are baked in your country?
 4. Is baking popular in your country?

Where you Live

 1. Where do you live at the moment?
 2. What do you like about your neighborhood?
 3. Are there any parks where you live?

Cakes

 1. Do you like cakes?
 2. Have you ever baked a cake?
 3. How often do you eat cakes?
 4. Are cakes popular in your country?

Pens/Pencils

 1. Do you like to use pens or pencils?
 2. When was the last time you bought a pen or pencil?
 3. How would you feel if someone gave you pen as a gift?
 4. Are pens or pencils more common in schools in your country?

Walking

 1. Do you go places on foot a lot?
 2. Did you walk more when you were younger?
 3. Why do some people prefer walking to driving a car?
 4. Do people in your country walk a lot?

Books

 1. Do you like reading books?
 2. What kind of books do you like most?
 3. What sort of books did you read as a child?
 4. Is it important to read?

Countryside

 1. Do you like going to the countryside?
 2. What do you like to do there?
 3. Have you ever lived in the countryside?
 4. Would you like to live in the countryside in the future?

Friends

 1. Do you think you are a good friend?
 2. Do you still have some friends from your childhood?
 3. Has the types of friends you make changed a lot?
 4. What makes a good friend?

Jeans

 1. Do you like to wear jeans?
 2. How often do you wear jeans?
 3. Did you used to wear jeans when you were younger?
 4. What did you like about jeans?

Wildlife

 1. Have you ever seen a wild animal?
 2. What is your favourite wild animal?
 3. How do you feel when you see animals at the zoo?
 4. What is the importance of animals to children?

Haircuts

 1. Do you often change your hair style?
 2. Do you enjoy going to the barbershop?
 3. What kind of haircuts did you get as a kid?
 4. Do people in your country get a lot of haircuts?

Public Holidays

 1. What public holidays do you celebrate in your country?
 2. Which public holiday do you like the most?
 3. What do you do during that holiday?
 4. Do you think there should be more public holidays in your country?

Emails

 1. Do you communicate via emails?
 2. Do you prefer getting texts or emails?
 3. Have you ever received an email that made you happy?
 4. Is email popular in your country?

Playing

 1. When you were a child, where did you like to play?
 2. Did you prefer playing indoors or outdoors?
 3. What kinds of games did you play?
 4. Do kids benefit more from playing outside?

Coffee or Tea

 1. Do you drink coffee or tea?
 2. When did you last drink coffee or tea?
 3. Is coffee or tea more popular in your country?
 4. Which would you offer to visitors who came to your home?

Relatives

 1. Are your relatives or friends more important to you?
 2. When did you last see your relatives?
 3. How do you spend time with your relatives?
 4. Are people in your country usually close with their relatives?

Pets

 1. Have you ever had a pet?
 2. What kind of pets do people like to have?
 3. What kinds of pets are common in your country?
 4. Do many people in your country have pets?

Study

 1. What is your major?
 2. Do you like it?
 3. Why did you choose that major?
 4. Which major would you want to change it to?

Seasons

 1. Which season do you like the most?
 2. Is it better to live in a place with 4 seasons or just 1?
 3. What is the weather like in your city?
 4. How do people in your country deal with bad weather?

Teachers

 1. Did you ever want to be a teacher?
 2. Which teacher do you remember best?
 3. What did you like most about your teachers?
 4. Do teachers remember their students in your country?

Crowded Places

 1. Which places in your city are crowded?
 2. Why are those places so crowded?
 3. How do you feel in crowded places?
 4. Have you ever felt comfortable in a very crowded place?

Film/Movie Star

 1. Who is your favourite film star?
 2. Would you like to be a film star?
 3. Have you ever met a film star in person?
 4. Are film stars popular in your country?

Perfume

 1. Do you like perfume?
 2. Do you use perfume?
 3. Would you ever give perfume as a gift?
 4. Do people in your country often wear perfume?

Cinema

 1. Do you often go to the cinema?
 2. What kinds of movies do you like to watch?
 3. Did you like to go to the cinema when you were a child?
 4. Do you prefer to go alone or with friends?

Morning Routine

 1. What is your morning routine?
 2. How is your routine different from when you were a child?
 3. What would you like to change about your current routine?
 4. What is a typical morning routine like for people in your country?

Travelling

 1. Do you like travelling?
 2. What is the most beautiful country you have visited?
 3. Would you like to have a job that demands travelling to other countries?
 4. What problems can occur when travelling?

Cooking

 1. Do you like to cook?
 2. Why do some people like cooking?
 3. Do you usually eat at home or eat out?
 4. What do people in your country usually cook?

Sunglasses

 1. Do you like sunglasses?
 2. How often do you wear sunglasses?
 3. Would you give sunglasses as a gift?
 4. Is it worth it to spend a lot of money on sunglasses?

Music

 1. Do you like music?
 2. Which types of music do you like?
 3. Would you like to learn a musical instrument?
 4. Do you prefer listening to music by yourself or with someone else?

Plants

 1. Do you like plants?
 2. When you were a child, did you like plants?
 3. Have you ever received a plant as a gift?
 4. Where can you learn about growing plants from?

Boredom

 1. How often do you get bored?
 2. What activity do you do when you are bored?
 3. Do you get bored more now compared to when you were younger?
 4. How do most people in your country deal with boredom?

Colors

 1. What is your favourite color?
 2. What color do you think is good for rooms?
 3. Do you prefer light or dark colors?
 4. What colors do people in your country like to wear?

Sharing

 1. What kinds of things do you share with friends?
 2. Did your parents encourage you to share?
 3. Is there anything you would not share?
 4. Are people in your country in the habit of sharing a lot?

Water

 1. Do you drink a lot of water?
 2. Do you prefer bottled or tap water?
 3. Did you drink a lot of water when you were younger?
 4. Would you say that bottled water is expensive in your country?

Skies

 1. Do you often look at the sky?
 2. Do you prefer to look at the sky during the day or at night?
 3. Have you ever taken a course about stars?
 4. Where is the best view of the sky where you live?

Shoes

 1. Do you prefer to wear shoes that are comfortable or fashionable?
 2. Do you buy many shoes?
 3. How many pairs of shoes do you have?
 4. What is your favourite pair of shoes?

Handwriting

 1. Do you have good handwriting?
 2. How did you learn your handwriting?
 3. Do you like receiving hand-written letters?
 4. How important is handwriting in your country?

Reading 

 1. Do you like to read?
 2. When do you usually read?
 3. Did you like to read when you were younger?
 4. Do people read less today?

Food

 1. What kinds of foods do you like to eat?
 2. How different is food in your country today from when you were younger?
 3. Which foods do you dislike?
 4. What foods do people in your country buy at the market?

Drawing 

 1. Do you like drawing?
 2. Which types of drawings do you like?
 3. Would you like to decorate your room with paintings?
 4. Have you ever learned about drawing in school?

Smiling

 1. When do you usually smile?
 2. How can you identify a fake smile?
 3. When was the last time you saw a bunch of people smiling?
 4. Do you often smile when taking photos?

Street Markets

 1. Do you like street markets?
 2. What’s the difference between street markets and supermarkets?
 3. Would you prefer a street market or a supermarket in a foreign country?
 4. How popular are street markets in your country?

Rubbish/Garbage/Litter

 1. How do you react when you see litter on the streets?
 2. Do you recycle?
 3. How do you help keep the streets tidy?
 4. What would you do if someone else dropped some litter?

Mathematics

 1. Do you like mathematics?
 2. Did you take mathematics lessons?
 3. How do math skills come in handy in daily life?
 4. Have you ever used an electronic calculator?

Sleep

 1. How much do you sleep every night?
 2. Do you think it’s a good idea to have a nap during the day?
 3. Did you sleep more in the past than you do now?
 4. Do you think old people need more sleep than young people?

Sport

 1. What sport do you like?
 2. Do you prefer team or individual sports?
 3. Who is your favourite sports star?
 4. What is the most popular sport in your country?

Cards and invitations

 1. Do you often send cards?
 2. On what occasions do you send cards?
 3. Do you prefer to receive cards or emails?
 4. Is sending cards common in your country?

PHẦN 2: CÁC CÂU HỎI TỰ THOẠI TRONG 2 PHÚT

Ở phần thi thứ 2 của bài thi Nói (IELTS Speaking Part 2), bạn sẽ được cho một chủ đề với dạng câu hỏi phổ biến là: Describe a… hoặc Talk about a… (hãy miêu tả một… cái gì đó). Với xu hướng những năm gần đây, bài thi phần 2 này hay hỏi về những trải nghiệm cụ thể, hoặc những sự vật, sự việc cụ thể, khiến mức độ khó của câu hỏi có phần tăng thêm một chút đối với các thí sinh Việt Nam, vì khi chúng ta càng phải tả cụ thể, chi tiết về một việc gì thì ngôn ngữ của nó càng trở nên phức tạp hơn.

Sau khi có phiếu câu hỏi trong tay, bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị và 2 phút để nói bài nói của mình. Bạn sẽ được cung cấp giấy và bút chì để viết dàn ý, và sau đó bạn có thể nhìn vào dàn ý của bạn đã viết ra để nói.

Bạn hãy xem một ví dụ của 1 phiếu câu hỏi dưới đây:

Describe a time when you told your friend an important truth.

You should say:

• Who your friend is

• What the truth was

• What your friend’s reaction was

And explain why you think it was important to tell your friend the truth.

Chú ý:

 • Bạn chỉ nên tập trung trả lời vào câu hỏi với các gợi ý của nó, tuyệt đối không nói sang vấn đề khác không liên quan đến câu hỏi.
 • Bạn nên tập luyện nhiều lần để có thể đánh giá trong 2 phút bạn nói được bao nhiêu thông tin. Những người nói nhuần nhuyễn thì thường nói được khoảng 250 từ trong 2 phút, tương đương độ dài của bài luận trong Writing Task 2.
 • Bạn hãy thể hiện bài nói của mình có tổ chức: có mở đầu, có phát triển ý, và có kết thúc để có thể đạt điểm cao hơn.
 • Hãy nói tối đa những gì bạn có thể cho đến khi giám khảo bảo bạn dừng bài nói.
 • Chủ đề của Phần 2 sẽ được sử dụng để phát triển các câu hỏi của Phần 3.
 • Ở cuối Phần 2, giám khảo có thể hỏi thêm 1 câu hỏi nhỏ để chốt lại chủ đề mà bạn vừa nói, bạn đừng cố gắng trả lời dài cho câu hỏi nhỏ này, mà hãy trả lời ngắn gọn thì sẽ hiệu quả hơn.

Bây giờ xin mời bạn hãy tham khảo các câu hỏi phần 2 dưới đây và tìm tài liệu để phát triển bài nói của mình. Bạn tuyệt đối không nên học thuộc lòng các bài trả lời mẫu vì tất cả các giám khảo IELTS đều được đào tạo để phát hiện ra các bài nói mẫu mà thí sinh có thể sử dụng. B

ạn hãy tích cực tìm ý và từ vựng trong các nguồn tài liệu tiếng Anh bản ngữ, và xây dựng bài trả lời cho mình dựa trên các câu hỏi phụ theo công thức 4W1H là: What, Where, When, Why How liên quan đến chủ đề mà bạn có trong danh sách dưới đây. Trong giai đoạn thu thập tài liệu để chuẩn bị cho các chủ đề của Part 2, bạn không nên sử dụng những câu hỏi gợi ý cụ thể của các chủ đề, vì nó sẽ hạn chế tư duy của bạn trong các câu hỏi phụ đó. Bạn chỉ cần sử dụng công thức 4W1H như trên để phát triển câu trả lời cho bản thân là đảm bảo chắc chắn trả lời tốt với bất cứ câu hỏi phụ nào trong bài thi Speaking Part 2.

QUESTIONS FOR PART 2

Talk about / Describe …

 1. A time you were surprised to meet a friend
 2. A person who taught you a skill
 3. A time you saw an interesting animal
 4. An event where you didn’t like the music
 5. An ambition you have had for a long time
 6. A time you wasted a lot of time
 7. An activity that you often do in a group
 8. A time you took a risk and it turned out well
 9. An old friend you got in contact with after not meeting for a long time
 10. A time you wore your best clothes
 11. A time you did something that was a waste of time
 12. An old person you know and respect
 13. A dinner you had with a friend
 14. A long car journey you remember
 15. An indoor game you enjoyed playing as a child
 16. A change that can improve your local area
 17. A friend who is a good leader
 18. A time you felt surprised to meet a friend
 19. A road trip you went on
 20. A time you enjoyed yourself in a group
 21. A skill you want to learn that is difficult
 22. A time you could not use your phone
 23. A time you felt bored when you were with other people
 24. A city you want to go back to visit
 25. A time someone apologised to you
 26. A program or app that is useful for you
 27. An important journey that was delayed
 28. A time you helped a relative
 29. An exciting event you attended
 30. An item you bought and had difficulty using the first time
 31. A skill you learned recently at work
 32. A dinner you attended
 33. A movie you would like to discuss with your friends
 34. A time you felt bored
 35. A time the weather changed your plans
 36. A place you would like to live in the future
 37. A skill that you were taught
 38. A recent purchase
 39. A place you often go to read or write
 40. A time you managed to achieve a goal
 41. A time you celebrated an achievement
 42. A public building that you would like to visit
 43. A skill that you recently learned
 44. A change you would like to see made in your local area
 45. A person in the news you want to meet in person
 46. A childhood toy
 47. A small but successful company that you know
 48. A goal that you set for yourself
 49. A job you would not like to do in the future
 50. A product made in your hometown
 51. A person who motivated you to achieve a goal
 52. A performance that you have been to
 53. A time when you wore a uniform
 54. A happiest day in your life
 55. A beautiful sky that you observed
 56. A time you received advice regarding a profession or field of study
 57. An event you recently attended
 58. A time that you took a long time to think of a gift idea
 59. An important conversation that you had
 60. A time you apologised to someone
 61. A situation where you didn’t tell a friend the truth
 62. A picture or photograph that you have hanging up in your home
 63. A time you offered to help a friend
 64. A colorful play that you visited
 65. A famous product from your region of your country
 66. A time when you used the internet to solve a problem
 67. A movie that you would recommend to your friends
 68. A time when you met someone again after a long time not seeing them
 69. A person you know who travels a lot by plane
 70. Something that technology has helped you to achieve
 71. A trip with your friends that you enjoyed a lot 
 72. A famous person from another country you would like to meet 
 73. A quiz or game show 
 74. A language other than English that you would like to learn
 75. An item you brought to your family or friends after a trip 
 76. A time the internet helped you in your work or study 
 77. A person that you have not met face to face but have talked to on the phone 
 78. Someone you know hid the truth from you 
 79. A person from work or a friend who helped you in your life or career 
 80. An important event in your country 
 81. A time you invited a friend to eat a meal with you 
 82. A water sport that you want to try 
 83. A favourite band or singer 
 84. A garden or park in your town or city 
 85. something that is good for your health 
 86. A time you gave advice to someone else 
 87. An effigy in your town (effigy = hình nộm)
 88. A prize that you would like to win 
 89. A gift you presented to a friend on a special occasion 
 90. A market in your city 
 91. A time when your vehicle broke down 
 92. A time that you received a telemarketing phone call in public 
 93. A time when you had to change your plans 
 94. A time you received false information 
 95. A time when you found something that you lost 
 96. A lecture that you attended
 97. A building that you like
 98. A comedy that made you laugh
 99. A person who you would like to meet
 100. A recent development in your city
 101. A website that you use frequently
 102. A teacher that you liked
 103. A subject you did not enjoy
 104. A poisonous plant you know
 105. An interesting place in your country
 106. An activity that you do when you are alone
 107. A family business that you know
 108. A person you wanted to be like when you were growing up
 109. A subject you did not like at school but are interested in now
 110. A classmate influenced you deeply
 111. A time you had to ask someone for advice regarding a decision
 112. A problem that you had with a piece of equipment
 113. A talkative person you know
 114. A person who can speak another language well
 115. A time that you heard a person you didn’t know on their phone
 116. A sport that you played in your childhood
 117. Something your borrowed from a friend or family member
 118. A special date in your country’s history
 119. A job that your grandparents did
 120. A place where you would like to travel
 121. An advertisement you watched and will not forget
 122. Agame you enjoyed playing when you were younger
 123. Something you bought but never use
 124. A book you recently read
 125. An intelligent person that you know
 126. A person who helps other people
 127. A good law in your country
 128. A time you wanted to do something but didn’t have the time
 129. A time when you didn’t tell the complete truth
 130. A handsome or beautiful person you have met
 131. A person you know who is doing something to help the environment
 132. A place where you can study indoors or outdoors
 133. A family event that you attended
 134. A searched for something on the internet
 135. A person that you encouraged to accomplish something
 136. A piece of clothing that you really like
 137. A typical food that is eaten at special events in your country
 138. A time when you received bad service 
 139. An ideal house to live in
 140. A thing that helps you get started working or studying
 141. A time when you got up very early in the morning
 142. A practical skill that you learned
 143. A book that you read recently
 144. A city that you think is beautiful
 145. A time when you intended to do something but did not have enough time
 146. An outdoor sport that you would like to try
 147. An interesting old person you know
 148. A time when you felt proud of a friend

PHẦN 3: CÁC CÂU HỎI TRANH LUẬN

Sang phần 3, giám khảo sẽ tiếp tục hỏi bạn các câu hỏi được phát triển từ Chủ đề của Phần 2, nhưng những câu hỏi này thường phức tạp hơn và thiên về tranh luận nhiều hơn.

Bạn phải chuẩn bị tinh thần để có thể phải trả lời nhiều câu hỏi ở Phần 3, có khi lên đến 6 câu hỏi hoặc có thể hơn. Khi bạn trình bày càng tốt thì giám khảo càng hỏi nhiều hơn và câu hỏi càng khó hơn để tạo cơ hội cho bạn thể hiện bản thân và đạt mức điểm cao hơn nữa.

Khác với Phần 1, các câu hỏi của Phần 3 có đặc điểm là mang tính khái quát hóa thành các vấn đề chung của xã hội, nên ở phần này bạn không nên lấy ví dụ về cá nhân mình như ở Phần 1, dù một đôi chỗ vẫn có thể phù hợp khi lấy ví dụ về bản thân, mà nếu muốn đưa ví dụ vào phần này thì bạn hãy lấy các ví dụ về cuộc sống bên ngoài để tăng sức thuyết phục cho câu trả lời mang tính tranh luận này.

Trong Phần 3, các giám khảo sẽ không thuần túy đọc câu hỏi có trong phiếu hỏi như ở Phần 1, mà họ sẽ có thể đổi một số từ vựng mà giữ nguyên ý gốc của câu hỏi để khiến chúng phù hợp hơn với những gì mà thí sinh đang trình bày.

QUESTIONS FOR PART 3

Games

 1. What kinds of games do kids play now?
 2. How have habits towards games changed?
 3. Do girls and boys play the same kinds of games?
 4. What can children learn from games?
 5. What types of games can the whole family play together?

Food

 1. Do people in your country often eat together?
 2. Why are family meals less common today?
 3. Is this a positive or negative development?
 4. Are there any holidays in your country centred around food?
 5. Are international foods a threat to the traditional culture of your country?

Smartphones

 1. When should parents allow their children to have a phone?
 2. Are there are places in your country where phones are not allowed?
 3. How can phones be disruptive sometimes?
 4. Do people in your country often switch off their phones?
 5. Are people often impolite with their phone use?

Helping

 1. Should developed countries help developing countries?
 2. What kind of help is best to provide?
 3. Can help be harmful in some cases?
 4. How should parents help their children?
 5. Are there any advantages to not helping someone?

Setting Goals

 1. How important is it for people to set goals?
 2. Do people set different goals at different stages of life?
 3. Are personal goals more important than professional goals?
 4. What sort of goals do young people today set?
 5. Are people becoming more pessimistic about their life goals?

Stars/Space

 1. Do people in your country often look at the stars?
 2. Why is it important to explore space?
 3. How can learning about space impact the daily lives of people?
 4. Will we find life on other planets?
 5. When will humans live on other planets?

Weather

 1. What kind of effect does the weather have on farmers?
 2. Are there many weather related problems in your country?
 3. Does weather have a large impact on people’s moods?
 4. What can be done to deal with bad weather?
 5. How is climate change impacting the weather?

Public Speaking

 1. Why is public speaking important?
 2. What qualities make someone a good public speaker?
 3. What kind of people are usually asked to do public speaking?
 4. Has the way that people speak in public changed much?
 5. Why are people so scared of public speaking?

Celebrations

 1. What kind of celebrations are common in your country?
 2. How much do people typically spend on their wedding?
 3. Are there big differences between the way that young and old people celebrate their birthdays?
 4. Do all people in your country take part in the same celebrations?
 5. What is the importance of national holiday?

Borrowing

 1. What kind of celebrations are common in your country?
 2. Is patriotism a kind of celebration?
 3. Why do people care so much about national sports teams?
 4. Do all people in your country take part in the same celebrations?
 5. How has the ways people celebrate changed?

Environment

 1. Why do people throw rubbish the streets?
 2. How can people be encouraged to not litter?
 3. What are the results of littering?
 4. What steps has your government taken to make people pick up after themselves?
 5. Do the efforts of a single person have an impact on the world as a whole?

Friendship

 1. How do young people usually find friends in your country?
 2. What makes a good friend?
 3. How long does it take to develop a close friendship?
 4. How important is listening to friendship?
 5. Is it more important to find new friends or stay in touch with old friends?

Careers

 1. What are the most common professions among young people today?
 2. What influences young people in their choice of career?
 3. Should young people follow their role models?
 4. Should the age of retirement be raised?
 5. How can people still contribute to society after retiring?

Lying

 1. In which situations is it ok to lie to friends?
 2. Why do some people feel comfortable telling strangers the truth but not friends?
 3. Do politicians have to lie?
 4. How should politicians who have been caught lying be punished?
 5. Is lying common in your country?

Art

 1. Should kids be taught art from a young age?
 2. Is it important for all people to get the opportunity to make art?
 3. Should art be sold or kept in museums for the public to see?
 4. Why is art sold for such large sums of money?
 5. What is the attitude to art in your country?

Airports

 1. Is it a difficult job to work at an airport?
 2. Why do airports tend to get larger in size?
 3. What makes travelling by air such a popular form of transport?
 4. What are the advantages of travelling by plane?
 5. What are the disadvantages of plane travel?

Happy Occasions

 1. How do people in your country celebrate happy occasions?
 2. Why do occasions usually make people happy?
 3. How important is the money spent on the occasion for making people happy?
 4. Is it a good idea to spend a lot of money on a birthday party?
 5. Is happiness today the same as it was in the past?

The Film Industry

 1. Do you think actors should make as much money as they do?
 2. What makes a good actor?
 3. How can a film benefit the country where it is made?
 4. Should countries invest more in their film industry?
 5. Do people usually like the same genres in your country?

Leadership

 1. What makes someone a good leader?
 2. Are there differences between male and female leaders?
 3. What makes for a bad leader?
 4. Is it important for leaders to be decisive?
 5. Have leadership qualities changed much over time?

Speaking and Listening

 1. What is the difference between a good speaker and listener?
 2. How can someone be a good listener?
 3. Is it more important to be good at listening or speaking?
 4. Why are some people not good listeners?
 5. How important is listening to political leaders?

School Subjects

 1. What courses or subjects do you think will be added into high schools?
 2. What courses or subjects will be helpful in future work?
 3. Is it more effective to read online than in a book?
 4. What do students do after school in your country?
 5. Do you think students should choose subjects they like?

The Internet

 1. How often do most people use the internet?
 2. Are there drawbacks to its overuse?
 3. What kind of information can people find online?
 4. How has this changed the way that people get their information?
 5. How will the internet change society in the future?

Language

 1. Can learning a language help you understand more about a culture?
 2. Why is it so difficult to learn a new language?
 3. How will language learning change in the future?
 4. Should governments invest more in second language learning in schools?
 5. What are the benefits of learning another language for your country?

Study Focus

 1. Why do some people study badly?
 2. Is it a good idea to have a firm plan when studying?
 3. Why are many girls better at concentrating?
 4. Is it better to study online or in a classroom?
 5. What are the advantages and disadvantages of studying in a group?

Making Plans

 1. How do people usually make plans?
 2. Should you get advice when making plans?
 3. Who is the best advisor for big plans?
 4. What plans do governments have to make?
 5. How important is the public in helping governments to make plans?

Phones in Public

 1. Why do people talk on their phones on public transport?
 2. Is it common in your country?
 3. Is silence valued in your city?
 4. Why do some people have trouble staying silent?
 5. Is there too much noise from technology today?

Friends

 1. What can we learn from making new friends?
 2. How important is it to have a social life?
 3. Why is having good friends important?
 4. What role do friends play in your life as you get older?
 5. Do most people share both good and bad experiences with their friends?

Motivation

 1. How can children be motivated to achieve their goals?
 2. Who is more responsible – parents or teachers?
 3. Is it always necessary to set goals to motivate children?
 4. What motivates adults?
 5. Why are some people seemingly much more motivated than others?

Gardens

 1. Do people in your country usually have gardens in their homes?
 2. Which age group visits gardens the most?
 3. Is it good for people to take care of a garden?
 4. Why do people grow their own plants at home sometimes?
 5. Is it common for people in your country to grow fruits and vegetables at home?

Outdoor Sports

 1. What are the benefits of doing an outdoor sport?
 2. Why do some people enjoy doing dangerous sports?
 3. Why were dangerous sports created at all?
 4. Is it better to do outdoor sports in groups?
 5. Do both old and young people enjoy outdoor sport?

Public Transportation

 1. Do old or young people use public transportation more?
 2. What are the drawbacks of private vehicles?
 3. How could public transportation be improved?
 4. Should city planners consider public transport when designing cities?
 5. What can the government do to improve public transport outside of urban areas?

Looking up to People

 1. Do you think kids today grow up differently than in the past?
 2. Are famous people good examples for children?
 3. What can children learn from bad examples?
 4. Should companies use celebrities to advertise their products?
 5. Do people really trust celebrity endorsed products?

Competition

 1. How helpful is competition for children?
 2. Is it good to have a competitive attitude?
 3. How are the attitudes of professionals and amateurs different?
 4. How are children awarded competition prizes in your country?
 5. What are the adverse effects of competition on children?

Law

 1. Who is most responsible for enforcing the law?
 2. Which international laws are you familiar with?
 3. Why do you think law is important?
 4. Should laws be more universal?
 5. What is the relationship between law and justice?

Health

 1. How can people improve their physical health?
 2. What about their mental health?
 3. In what ways can teachers encourage students to do sports?
 4. What is the role of doctors in raising health awareness?
 5. Can social media also play a role?

Individuals and the Environment

 1. What are the main environmental problems we face today?
 2. What can individuals do to protect the environment?
 3. How much do politicians in your country care about the environment?
 4. Should nations work together to protect the environment?
 5. What are the roadblocks to this?

Old People

 1. What are the advantages of having an elderly person at home?
 2. Is there anything that older people should learn from the younger generation?
 3. What can the younger generation learn from the older generation?
 4. What qualities does a person need to take care of older people?
 5. Do you think elderly people should be allowed to work?

Arts and Crafts

 1. Why do people undervalue art?
 2. Are artistic skills innate?
 3. Should cities have more art in public spaces?
 4. Why do people admire art and artists so much?
 5. What is the difference between good and bad art?

Truth in Crime

 1. Why do witnesses of crimes sometimes disagree in their accounts?
 2. How can modern technology help solve crimes?
 3. Will teaching children to be honest reduce crime in the future?
 4. Should there be more severe penalties for crimes like libel?
 5. How will the detection of lies change in the future?

Talkative Children

 1. Do think being talkative is a good quality for children?
 2. Is it good for children to talk a lot in every situation?
 3. Why do children talk so much?
 4. What makes children talk less as the get older sometimes?
 5. What can teachers do to encourage children to talk more?

Intelligence

 1. Do people with high IQs tend to be selfish?
 2. Can computers improve your intelligence?
 3. What is the difference between intelligence and knowledge?
 4. How much can intelligence change during a lifetime and how much of it is fixed?
 5. Has technology made people less intelligent?

Difficult Jobs

 1. Why do some people see their jobs as very difficult?
 2. Should jobs with high degrees of difficulty earn more money?
 3. What determines the jobs that people choose?
 4. Do companies do enough to train employees for difficult jobs?
 5. What incentives can governments offer for those taking on difficult jobs?

Success

 1. When a person is successful, are they also happy?
 2. What is success?
 3. Do relationships affect success?
 4. Which is more important for success: opportunity or hard work?
 5. What defines success for people in your country?

Classmates

 1. Is it important for children in school to get along with their classmates?
 2. What are the advantages of getting along well with others in school?
 3. Should children be allowed to sit where they want in class?
 4. How has technology changed the way that students interact with each other?
 5. How important is it for children to learn about sharing?

Urban Planning

 1. How important is urban planning for a city?
 2. What are the possible drawbacks of not having a good plan?
 3. How do cities in your country differ?
 4. What effect do businesses have on urban planning?
 5. How can people make their voices heard when it comes to urban planning?

Information

 1. How did people find out information in the past?
 2. How has that changed now?
 3. Do people today rely too much on online information?
 4. Can a personal diary be a reliable source of information?
 5. How do historians verify the information they come across?

Shopping

 1. Do people in your country shop at malls or street markets?
 2. Is online shopping common?
 3. Is it better to shop alone or with friends?
 4. Why is online shopping becoming more popular?
 5. Is shopping a waste of time?

Teenagers

 1. Is the behaviour of teenagers today better than when you were a teenager?
 2. When should teenagers start to take on more responsibilities?
 3. What kinds of responsibilities?
 4. How have attitudes towards teenagers changed in recent years?
 5. What can parents do if teenagers are unwilling to take on more responsibility?

Laughing

 1. What is the importance of laughing?
 2. What is the difference between the laughing of children and adults?
 3. Why do children laugh more easily than adults?
 4. How does it impact students if their teacher is funny?
 5. Is it possible to enjoy comedy from foreign countries?

Business

 1. Do most people in your country work for small or large businesses?
 2. What kind of businesses need the most help?
 3. Should the government help businesses or leave them alone?
 4. How important is regulation of large businesses?
 5. What rights to large companies have?

Decisions

 1. What sort of important decisions do teenagers face today?
 2. What are the difficult decisions that national leaders face?
 3. How can they make these decisions?
 4. Who should be considered when taking an important decision?
 5. Is it better to take your time or make a quick decision?

Websites

 1. What internet sites do people in your country use for entertainment?
 2. Why is more and more news now published on social media websites?
 3. What can we do to stop the spread of unreliable news?
 4. How have websites changed in the last decade?
 5. Should there be tighter regulation on websites?

Online Information

 1. Is online information reliable?
 2. Do you think there is too much information online?
 3. How can people consume online news responsibly?
 4. Is the information provided on television useful?
 5. What’s the difference between news in newspapers and online news?

Time Management

 1. How can people manage their time better now compared to the past?
 2. What are the differences in what people do with their time now?
 3. How has technology helped people to save time?
 4. What are the qualities of a person with good time management?
 5. Will people have more free time in the future?

Sport

 1. Which sports are popular in your country?
 2. How can amateurs be attracted to participate in sports?
 3. What are the benefits of doing sport?
 4. How does loyalty help a sport become popular?
 5. What makes a sport popular?

Holidays

 1. Where do most people in your country go for holidays?
 2. Why do some people prefer to spend their holidays at home?
 3. Do you think young people benefit from having a gap-year before university?
 4. How does tourism for holidays affect your country?
 5. What benefits does it have?

Losing Things

 1. Why do people lose things?
 2. Which things do people usually lose?
 3. What should parents do when children bring home something they found?
 4. How can people better remember things?
 5. How important is memory?

Reading

 1. Do people in your country read a lot?
 2. Will reading still be a popular hobby in the future?
 3. Do children read a lot these days?
 4. Is developing a love of reading the responsibility of parents?
 5. How can governments encourage people to read more?

Beauty

 1. What is beauty for you?
 2. Do you think the media influences our idea of beauty?
 3. Do you think advertisements portrayal of beauty is correct?
 4. How has people’s idea of beauty changed over the last few decades?
 5. Do you think beauty only relates to a person’s appearance?

Fashion

 1. Why are designer bran clothes popular?
 2. Why are these brands so expensive?
 3. How has fashion changed in your country?
 4. Is it important for designers to stay up to date with the latest fashions?
 5. Is fashion more important than adapting your clothes to the weather?

Repairs

 1. Why do things break?
 2. Is it worth repairing something instead of buying a new one?
 3. Should we teach kids to repair things?
 4. Does the government have a responsibility to fix certain things?
 5. How well do people in your country take care of public facilities?

International Events/Parties

 1. What sort of international events does your country host?
 2. Do you think these types of events divide people?
 3. Why are these events celebrated?
 4. What activities are common for these celebrations?
 5. Are there many events that are celebrated across national borders?

Social Websites

 1. Do you often use social websites?
 2. Why do you use social websites?
 3. Do people spend too much time on social websites?
 4. Would you like to spend more time on these websites?

Borrowing and Lending

 1. Have you ever borrowed a book from someone else?
 2. Do you like to lend to others?
 3. Would you ever lend a friend money?
 4. Would you lend someone your phone to make a phone call?

Places to Play

 1. Where did you play when you were a child?
 2. Did you often play at a friend’s home?
 3. Did you prefer playing inside or outside when you were younger?
 4. Do you think it’s important for children to play outside?

Money and Gifts

 1. Is money a good gift?
 2. What is the difference between buying with cash and a credit card?
 3. What are the advantages of buying with cash?
 4. Should people include receipts when they give gifts?
 5. Is it common to return gifts in your country?

Bad Service

 1. Why do some people not complain about bad service?
 2. What should people do if they receive bad service?
 3. How can companies deal with bad service?
 4. Can bad service ever be a positive experience?
 5. What organisations are famous for bad service in your country?

Public Facilities

 1. Are there many public facilities in your country?
 2. What are the benefits of parks?
 3. Should parks be free of charge?
 4. How can parks better serve the poor?
 5. How important is it to have parks in urban areas?

Parties

 1. Which types of parties are popular in your country?
 2. Is it true that everybody likes parties?
 3. Do you prefer receiving emails or birthday cards on your birthday?
 4. How does alcohol affect the atmosphere of a party?
 5. Is music important to a party?

Quiet Places

 1. Why do old people prefer quiet places?
 2. What are the main causes of noise in cities?
 3. Why are suburbs quieter?
 4. Why might some people not enjoy quiet places?
 5. Will cities be nosier in the future?

Communication

 1. How important is communication in the workplace?
 2. How does that differ from communication at home?
 3. What different types of communication are there?
 4. How have mobile phones changed the way we communicate?
 5. What is the future of communication?

Countryside

 1. Why is the country quieter than the city?
 2. Why do many people prefer to live in the countryside?
 3. Where are the quietest places in cities?
 4. What will the countryside look like in your country in the future?
 5. Are there any drawbacks to investing in public transport in the countryside?

 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://smartcom.vn

Điện thoại: (+84) 024.22427799

Zalo: 0865835099

Email: mail@smartcom.vn

Facebook: https://facebook.com/smartcom.vn

Youtube: https://youtube.com/c/smartcomvn

THE END

Tags:

CÁC ĐỀ THI NÓI IELTS THƯỜNG GẶP

Download bản pdf Tại Đây

Tổng quan về tài liệu các đề thi nói IELTS thường gặp 

Có thể đây chính là bộ tài liệu luyện thi IELTS mà bạn mong chờ và sẽ dành thời gian sử dụng nhiều nhất. Bộ tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong bài thi IELT Speaking cùng với những thông tin “phải biết” để có thể có một sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình luyện thi và có một buổi thi Speaking hoàn hảo. Điều phải biết đầu tiên: Một đặc điểm rất thú vị của bài thi IELTS mà như các giám khảo IELTS thừa nhận đó là khả năng CÓ THỂ DỰ ĐOÁN của đề thi nói. Hay nói cách khác các câu hỏi trong các đề thi kỹ năng Nói có thể lặp lại trong các lần thi IELTS Speaking khác nhau và thí sinh hoàn toàn có thể căn cứ vào danh sách các câu hỏi đã được sử dụng trong các lần thi trước để luyện tập. Những thí sinh đã từng dự thi IELTS đều thấy rằng việc câu hỏi rơi đúng vào chủ đề mà mình đã từng luyện tập đã là một may mắn lớn, chứ không nhất thiết phải trúng toàn bộ cả câu hỏi đến chủ đề. Vì vốn từ vựng và cấu trúc câu được tích lũy qua quá trình luyện tập trước đó cũng giúp cho thí sinh nâng cao sự tự tin và khả năng nói cũng trở nên mạch lạc, trôi chảy, và đặc biệt là thể hiện tốt về nội dung nhờ vốn từ vựng và cấu trúc câu phong phú. Smartcom English đã tổng hợp các câu hỏi IELTS Speaking đã sử dụng gần đây nhất để cho các bạn luyện thi IELTS tham khảo và sử dụng làm bộ tài liệu thực hành để luyện tập hàng ngày, giúp bạn tự tin hơn trước các kỳ thi IELTS Speaking.

PHẦN 1: CÁC CÂU HỎI VỀ CÁ NHÂN

Speaking Part 1: Personal Questions

Điều phải biết thứ 2: Bài thi IELTS Speaking Part 1 sẽ có khoảng 7 đến 8 câu hỏi, tập trung vào 5 chủ đề quen thuộc, thường là về cá nhân mỗi chúng ta ví dụ như: học tập, gia đình, sở thích, làm việc hay nơi ở, v.v… Trong đó 3 câu hỏi đầu tiên luôn được hỏi về các chủ đề gồm: học tập, công việc, và nơi ở của thí sinh. Sau đó giám khảo sẽ hỏi khoảng 4 câu tiếp theo về các chủ đề khác liên quan đến cá nhân thí sinh. Giám khảo sẽ chỉ đọc các câu hỏi có sẵn trong phiếu hỏi mà không được hỏi thêm câu hỏi khác. Tuy Speaking Part 1 chủ yếu tập trung vào các câu hỏi quen thuộc, nhưng cũng có những câu hỏi khá bất ngờ đối với thí sinh mà không phải câu nào cũng dễ trả lời, ví dụ như: lập danh sách, việc phán xét người khác, sự gọn gàng, v.v… Chính vì vậy bạn nên xem một lượt các câu hỏi đã từng được hỏi trong IELTS Speaking Part 1 dưới đây để có sự chuẩn bị trước. Tốt nhất là các bạn luyện IELTS nên tìm người cùng luyện nói, nhưng nếu không có bạn cùng luyện thì bạn cũng có thể luyện một mình bằng cách tưởng tượng ra bạn đang được giám khảo đặt các câu hỏi và độc thoại câu trả lời của mình. Để luyện tập hiệu quả và thể hiện được bài nói của mình tối đa vào ngày thi, bạn cần cần lưu ý một số điểm sau:
 • Bạn được quyền hỏi giám khảo những từ vựng mà bạn không biết trong câu hỏi.
Ví dụ: Examiner: Do you like wearing special costumes? Candidate: What do you mean by “costumes”?
 • Nhưng nếu bạn không hiểu toàn bộ câu hỏi thì giám khảo sẽ không giải thích lại câu hỏi đó mà sẽ chuyển sang câu hỏi khác để tiếp tục phỏng vấn bạn.
Điều phải biết thứ 3: Để thành công trong bài Speaking, bạn cần rèn luyện đều đặn hàng ngày và bạn chính là người giúp bản thân được nhiều nhất. Hãy tìm thầy giỏi khi cần, nhưng chỉ có chăm chỉ thực hành mới giúp bạn thành thạo thực sự. QUESTIONS FOR PART 1 The first 3 questions Work 1
 1. Do you work or are you a student?
 2. Do you like your current job?
 3. In the future, do you want to change jobs?
Work 2
 1. Why did you choose your job?
 2. How much work do you do in a week?
 3. Do you have to work on weekends as well?
Where you Live 1
 1. Did you like the house you grew up in?
 2. What was your favourite area of the house you grew up in?
 3. Where do you want to live in the future?
Where you Live 2
 1. Do you like where you live now?
 2. Do you have a good relationship with your neighbors?
 3. Is it a good area for children to grow up?
Studying 1
 1. Are you studying or working?
 2. Do you prefer to learn in the morning or in the evening?
 3. What subject do like to study best?
Studying 2
 1. Do you work or study?
 2. Why are you studying English?
 3. What will you do after graduating university?
Picnics 
 1. Did you go on picnics when you were a kid?
 2. Do you still go on picnics now?
 3. Do you like eating outside?
 4. Where do people usually go for picnics?
Sports
 1. Which sport do you like to play?
 2. Have you ever been on a sports team?
 3. Do you like watching sports on TV?
Lists
 1. Do you often make lists?
 2. Do you prefer making lists on paper or mobile phones?
 3. Do you make lists before you go shopping?
 4. Why do some people not like making lists?
Famous People
 1. Have you ever met a celebrity?
 2. What kinds of celebrities are you interested in?
 3. Are there any celebrities you would want to interview?
Newspapers/Magazines
 1. Do you prefer to read newspapers or magazines?
 2. Do you like reading the news online?
 3. Is it more convenient nowadays to read the news online?
Concentration
 1. Do you find it hard to concentrate?
 2. What do you do to concentrate better?
 3. Did you concentrate on your studies a lot when you were younger?
Public Transport
 1. Does your city use a lot of public transport?
 2. When was the last time you used public transport?
 3. Will you still use public transport in the future?
 4. What would you like to change about the public transport in your city?
Fishing
 1. Do you often see fishing in your city?
 2. Where can you see a lot of fish?
 3. Would you like to keep a fish as a pet?
 4. Do you like eating fish?
Jokes
 1. Are you good at telling jokes?
 2. Are your friends good at telling jokes?
 3. Have you ever watched a live comedy show?
Running
 1. Do you like running?
 2. When was the last time you went for a run?
 3. Do you like to watch running competitions on TV?
 4. Is your hometown a good place for running?
Numbers
 1. Do you have a favourite number?
 2. Will you use numbers at work in the future?
 3. Were you good at math when you were younger?
 4. Do you think numbers are important?
Discussions
 1. What do you usually discuss with friends?
 2. How often do you change your mind after a discussion?
 3. What kind of discussions did you have as a kid?
 4. Do you listen to talk more in a discussion?
Sweets
 1. Do you like sweets?
 2. Did you like sweets when you were younger?
 3. What kind of sweet foods are popular in your country?
Judging
 1. Do you judge people by how they look?
 2. What do you do if someone does not like you?
Age
 1. Do you like your current age?
 2. What was the biggest decision you made in your life?
 3. At what age are people happiest?
Buying
 1. Which item do you buy the most?
 2. Do you care about the price when buying an item?
 3. What was the last thing you bought?
 4. Are good products always expensive?
Staying up Late
 1. Do you often stay up late?
 2. Is it easy to wake up in the morning if you stay up late?
 3. Did you stay up late often when you were younger?
 4. What do you usually do when you stay up late?
Friends
 1. Do you talk about yourself to your friends?
 2. Do you like to listen or talk with your friends?
 3. Do you often change your mind about your friends?
 4. Is it important to have friends?
Laughing
 1. Do you like making other people laugh?
 2. When was the last time you laughed with friends?
 3. Is it important for people to laugh at the same things?
 4. Are there a lot of funny shows in your country?
Borrowing
 1. Do you often borrow books?
 2. Is there anything that cannot be lent?
 3. Have you borrowed money from a friend?
 4. Have you ever lent your smartphone to someone?
Parks
 1. Are there any parks near your home?
 2. What do you do when you go to the park?
 3. Do you often go to parks?
 4. Is it common for people in your country to go to parks?
History
 1. Do you like reading books about history?
 2. Which country’s history is most interesting to you?
 3. Which historical event or period do you find most interesting?
 4. Why is it important to read about history?
Art
 1. Have you ever been to an art gallery?
 2. Would you like to learn more about art?
 3. Do you hang any art in your home?
 4. Do people in your country enjoy making art?
Scenery
 1. Are there many places in your hometown to see nice scenery?
 2. When you travel, do you stay in rooms with good views?
 3. Would you like to live in a house with beautiful scenery around it?
 4. Why do people like taking pictures of the scenery?
Taking Breaks
 1. Do you take breaks from your work?
 2. Do you prefer several short breaks or one long break?
 3. Did you take a lot of breaks when you were younger?
 4. Is it common for people in your country to take breaks?
Spending Time Alone
 1. Do you spend a lot of time by yourself?
 2. What do you usually do when you’re by yourself?
 3. Do you prefer spending time alone or with your friends?
 4. Is it important to have time for yourself?
Voice
 1. Do you like your voice?
 2. Has your voice changed much since you were younger?
 3. Does anyone in your family have a similar voice?
 4. Have you ever listened to a recording of your voice?
Science
 1. Do you like science?
 2. Did you learn about science in primary school?
 3. How often do you read about science?
 4. Why is science important to learn about?
  Tidiness
 1. Are you a tidy person?
 2. Are you more tidy at home or at school?
 3. Were you tidy as a child?
 4. Are people in your country very tidy?
Stranger
 1. Do you often talk to strangers?
 2. Is it difficult to tell a story to a stranger?
 3. Are you afraid of strangers judging you?
 4. Do people in your country often talk to strangers?
Baking
 1. Did you learn to bake as a child?
 2. Do you bake often?
 3. What foods are baked in your country?
 4. Is baking popular in your country?
Where you Live
 1. Where do you live at the moment?
 2. What do you like about your neighborhood?
 3. Are there any parks where you live?
Cakes
 1. Do you like cakes?
 2. Have you ever baked a cake?
 3. How often do you eat cakes?
 4. Are cakes popular in your country?
Pens/Pencils
 1. Do you like to use pens or pencils?
 2. When was the last time you bought a pen or pencil?
 3. How would you feel if someone gave you pen as a gift?
 4. Are pens or pencils more common in schools in your country?
Walking
 1. Do you go places on foot a lot?
 2. Did you walk more when you were younger?
 3. Why do some people prefer walking to driving a car?
 4. Do people in your country walk a lot?
Books
 1. Do you like reading books?
 2. What kind of books do you like most?
 3. What sort of books did you read as a child?
 4. Is it important to read?
Countryside
 1. Do you like going to the countryside?
 2. What do you like to do there?
 3. Have you ever lived in the countryside?
 4. Would you like to live in the countryside in the future?
Friends
 1. Do you think you are a good friend?
 2. Do you still have some friends from your childhood?
 3. Has the types of friends you make changed a lot?
 4. What makes a good friend?
Jeans
 1. Do you like to wear jeans?
 2. How often do you wear jeans?
 3. Did you used to wear jeans when you were younger?
 4. What did you like about jeans?
Wildlife
 1. Have you ever seen a wild animal?
 2. What is your favourite wild animal?
 3. How do you feel when you see animals at the zoo?
 4. What is the importance of animals to children?
Haircuts
 1. Do you often change your hair style?
 2. Do you enjoy going to the barbershop?
 3. What kind of haircuts did you get as a kid?
 4. Do people in your country get a lot of haircuts?
Public Holidays
 1. What public holidays do you celebrate in your country?
 2. Which public holiday do you like the most?
 3. What do you do during that holiday?
 4. Do you think there should be more public holidays in your country?
Emails
 1. Do you communicate via emails?
 2. Do you prefer getting texts or emails?
 3. Have you ever received an email that made you happy?
 4. Is email popular in your country?
Playing
 1. When you were a child, where did you like to play?
 2. Did you prefer playing indoors or outdoors?
 3. What kinds of games did you play?
 4. Do kids benefit more from playing outside?
Coffee or Tea
 1. Do you drink coffee or tea?
 2. When did you last drink coffee or tea?
 3. Is coffee or tea more popular in your country?
 4. Which would you offer to visitors who came to your home?
Relatives
 1. Are your relatives or friends more important to you?
 2. When did you last see your relatives?
 3. How do you spend time with your relatives?
 4. Are people in your country usually close with their relatives?
Pets
 1. Have you ever had a pet?
 2. What kind of pets do people like to have?
 3. What kinds of pets are common in your country?
 4. Do many people in your country have pets?
Study
 1. What is your major?
 2. Do you like it?
 3. Why did you choose that major?
 4. Which major would you want to change it to?
Seasons
 1. Which season do you like the most?
 2. Is it better to live in a place with 4 seasons or just 1?
 3. What is the weather like in your city?
 4. How do people in your country deal with bad weather?
Teachers
 1. Did you ever want to be a teacher?
 2. Which teacher do you remember best?
 3. What did you like most about your teachers?
 4. Do teachers remember their students in your country?
Crowded Places
 1. Which places in your city are crowded?
 2. Why are those places so crowded?
 3. How do you feel in crowded places?
 4. Have you ever felt comfortable in a very crowded place?
Film/Movie Star
 1. Who is your favourite film star?
 2. Would you like to be a film star?
 3. Have you ever met a film star in person?
 4. Are film stars popular in your country?
Perfume
 1. Do you like perfume?
 2. Do you use perfume?
 3. Would you ever give perfume as a gift?
 4. Do people in your country often wear perfume?
Cinema
 1. Do you often go to the cinema?
 2. What kinds of movies do you like to watch?
 3. Did you like to go to the cinema when you were a child?
 4. Do you prefer to go alone or with friends?
Morning Routine
 1. What is your morning routine?
 2. How is your routine different from when you were a child?
 3. What would you like to change about your current routine?
 4. What is a typical morning routine like for people in your country?
Travelling
 1. Do you like travelling?
 2. What is the most beautiful country you have visited?
 3. Would you like to have a job that demands travelling to other countries?
 4. What problems can occur when travelling?
Cooking
 1. Do you like to cook?
 2. Why do some people like cooking?
 3. Do you usually eat at home or eat out?
 4. What do people in your country usually cook?
Sunglasses
 1. Do you like sunglasses?
 2. How often do you wear sunglasses?
 3. Would you give sunglasses as a gift?
 4. Is it worth it to spend a lot of money on sunglasses?
Music
 1. Do you like music?
 2. Which types of music do you like?
 3. Would you like to learn a musical instrument?
 4. Do you prefer listening to music by yourself or with someone else?
Plants
 1. Do you like plants?
 2. When you were a child, did you like plants?
 3. Have you ever received a plant as a gift?
 4. Where can you learn about growing plants from?
Boredom
 1. How often do you get bored?
 2. What activity do you do when you are bored?
 3. Do you get bored more now compared to when you were younger?
 4. How do most people in your country deal with boredom?
Colors
 1. What is your favourite color?
 2. What color do you think is good for rooms?
 3. Do you prefer light or dark colors?
 4. What colors do people in your country like to wear?
Sharing
 1. What kinds of things do you share with friends?
 2. Did your parents encourage you to share?
 3. Is there anything you would not share?
 4. Are people in your country in the habit of sharing a lot?
Water
 1. Do you drink a lot of water?
 2. Do you prefer bottled or tap water?
 3. Did you drink a lot of water when you were younger?
 4. Would you say that bottled water is expensive in your country?
Skies
 1. Do you often look at the sky?
 2. Do you prefer to look at the sky during the day or at night?
 3. Have you ever taken a course about stars?
 4. Where is the best view of the sky where you live?
Shoes
 1. Do you prefer to wear shoes that are comfortable or fashionable?
 2. Do you buy many shoes?
 3. How many pairs of shoes do you have?
 4. What is your favourite pair of shoes?
Handwriting
 1. Do you have good handwriting?
 2. How did you learn your handwriting?
 3. Do you like receiving hand-written letters?
 4. How important is handwriting in your country?
Reading 
 1. Do you like to read?
 2. When do you usually read?
 3. Did you like to read when you were younger?
 4. Do people read less today?
Food
 1. What kinds of foods do you like to eat?
 2. How different is food in your country today from when you were younger?
 3. Which foods do you dislike?
 4. What foods do people in your country buy at the market?
Drawing 
 1. Do you like drawing?
 2. Which types of drawings do you like?
 3. Would you like to decorate your room with paintings?
 4. Have you ever learned about drawing in school?
Smiling
 1. When do you usually smile?
 2. How can you identify a fake smile?
 3. When was the last time you saw a bunch of people smiling?
 4. Do you often smile when taking photos?
Street Markets
 1. Do you like street markets?
 2. What’s the difference between street markets and supermarkets?
 3. Would you prefer a street market or a supermarket in a foreign country?
 4. How popular are street markets in your country?
Rubbish/Garbage/Litter
 1. How do you react when you see litter on the streets?
 2. Do you recycle?
 3. How do you help keep the streets tidy?
 4. What would you do if someone else dropped some litter?
Mathematics
 1. Do you like mathematics?
 2. Did you take mathematics lessons?
 3. How do math skills come in handy in daily life?
 4. Have you ever used an electronic calculator?
Sleep
 1. How much do you sleep every night?
 2. Do you think it’s a good idea to have a nap during the day?
 3. Did you sleep more in the past than you do now?
 4. Do you think old people need more sleep than young people?
Sport
 1. What sport do you like?
 2. Do you prefer team or individual sports?
 3. Who is your favourite sports star?
 4. What is the most popular sport in your country?
Cards and invitations
 1. Do you often send cards?
 2. On what occasions do you send cards?
 3. Do you prefer to receive cards or emails?
 4. Is sending cards common in your country?

PHẦN 2: CÁC CÂU HỎI TỰ THOẠI TRONG 2 PHÚT

Ở phần thi thứ 2 của bài thi Nói (IELTS Speaking Part 2), bạn sẽ được cho một chủ đề với dạng câu hỏi phổ biến là: Describe a… hoặc Talk about a… (hãy miêu tả một… cái gì đó). Với xu hướng những năm gần đây, bài thi phần 2 này hay hỏi về những trải nghiệm cụ thể, hoặc những sự vật, sự việc cụ thể, khiến mức độ khó của câu hỏi có phần tăng thêm một chút đối với các thí sinh Việt Nam, vì khi chúng ta càng phải tả cụ thể, chi tiết về một việc gì thì ngôn ngữ của nó càng trở nên phức tạp hơn. Sau khi có phiếu câu hỏi trong tay, bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị và 2 phút để nói bài nói của mình. Bạn sẽ được cung cấp giấy và bút chì để viết dàn ý, và sau đó bạn có thể nhìn vào dàn ý của bạn đã viết ra để nói. Bạn hãy xem một ví dụ của 1 phiếu câu hỏi dưới đây:

Describe a time when you told your friend an important truth.

You should say:

• Who your friend is

• What the truth was

• What your friend's reaction was

And explain why you think it was important to tell your friend the truth.

Chú ý:
 • Bạn chỉ nên tập trung trả lời vào câu hỏi với các gợi ý của nó, tuyệt đối không nói sang vấn đề khác không liên quan đến câu hỏi.
 • Bạn nên tập luyện nhiều lần để có thể đánh giá trong 2 phút bạn nói được bao nhiêu thông tin. Những người nói nhuần nhuyễn thì thường nói được khoảng 250 từ trong 2 phút, tương đương độ dài của bài luận trong Writing Task 2.
 • Bạn hãy thể hiện bài nói của mình có tổ chức: có mở đầu, có phát triển ý, và có kết thúc để có thể đạt điểm cao hơn.
 • Hãy nói tối đa những gì bạn có thể cho đến khi giám khảo bảo bạn dừng bài nói.
 • Chủ đề của Phần 2 sẽ được sử dụng để phát triển các câu hỏi của Phần 3.
 • Ở cuối Phần 2, giám khảo có thể hỏi thêm 1 câu hỏi nhỏ để chốt lại chủ đề mà bạn vừa nói, bạn đừng cố gắng trả lời dài cho câu hỏi nhỏ này, mà hãy trả lời ngắn gọn thì sẽ hiệu quả hơn.
Bây giờ xin mời bạn hãy tham khảo các câu hỏi phần 2 dưới đây và tìm tài liệu để phát triển bài nói của mình. Bạn tuyệt đối không nên học thuộc lòng các bài trả lời mẫu vì tất cả các giám khảo IELTS đều được đào tạo để phát hiện ra các bài nói mẫu mà thí sinh có thể sử dụng. B ạn hãy tích cực tìm ý và từ vựng trong các nguồn tài liệu tiếng Anh bản ngữ, và xây dựng bài trả lời cho mình dựa trên các câu hỏi phụ theo công thức 4W1H là: What, Where, When, Why How liên quan đến chủ đề mà bạn có trong danh sách dưới đây. Trong giai đoạn thu thập tài liệu để chuẩn bị cho các chủ đề của Part 2, bạn không nên sử dụng những câu hỏi gợi ý cụ thể của các chủ đề, vì nó sẽ hạn chế tư duy của bạn trong các câu hỏi phụ đó. Bạn chỉ cần sử dụng công thức 4W1H như trên để phát triển câu trả lời cho bản thân là đảm bảo chắc chắn trả lời tốt với bất cứ câu hỏi phụ nào trong bài thi Speaking Part 2.

QUESTIONS FOR PART 2

Talk about / Describe …
 1. A time you were surprised to meet a friend
 2. A person who taught you a skill
 3. A time you saw an interesting animal
 4. An event where you didn’t like the music
 5. An ambition you have had for a long time
 6. A time you wasted a lot of time
 7. An activity that you often do in a group
 8. A time you took a risk and it turned out well
 9. An old friend you got in contact with after not meeting for a long time
 10. A time you wore your best clothes
 11. A time you did something that was a waste of time
 12. An old person you know and respect
 13. A dinner you had with a friend
 14. A long car journey you remember
 15. An indoor game you enjoyed playing as a child
 16. A change that can improve your local area
 17. A friend who is a good leader
 18. A time you felt surprised to meet a friend
 19. A road trip you went on
 20. A time you enjoyed yourself in a group
 21. A skill you want to learn that is difficult
 22. A time you could not use your phone
 23. A time you felt bored when you were with other people
 24. A city you want to go back to visit
 25. A time someone apologised to you
 26. A program or app that is useful for you
 27. An important journey that was delayed
 28. A time you helped a relative
 29. An exciting event you attended
 30. An item you bought and had difficulty using the first time
 31. A skill you learned recently at work
 32. A dinner you attended
 33. A movie you would like to discuss with your friends
 34. A time you felt bored
 35. A time the weather changed your plans
 36. A place you would like to live in the future
 37. A skill that you were taught
 38. A recent purchase
 39. A place you often go to read or write
 40. A time you managed to achieve a goal
 41. A time you celebrated an achievement
 42. A public building that you would like to visit
 43. A skill that you recently learned
 44. A change you would like to see made in your local area
 45. A person in the news you want to meet in person
 46. A childhood toy
 47. A small but successful company that you know
 48. A goal that you set for yourself
 49. A job you would not like to do in the future
 50. A product made in your hometown
 51. A person who motivated you to achieve a goal
 52. A performance that you have been to
 53. A time when you wore a uniform
 54. A happiest day in your life
 55. A beautiful sky that you observed
 56. A time you received advice regarding a profession or field of study
 57. An event you recently attended
 58. A time that you took a long time to think of a gift idea
 59. An important conversation that you had
 60. A time you apologised to someone
 61. A situation where you didn’t tell a friend the truth
 62. A picture or photograph that you have hanging up in your home
 63. A time you offered to help a friend
 64. A colorful play that you visited
 65. A famous product from your region of your country
 66. A time when you used the internet to solve a problem
 67. A movie that you would recommend to your friends
 68. A time when you met someone again after a long time not seeing them
 69. A person you know who travels a lot by plane
 70. Something that technology has helped you to achieve
 71. A trip with your friends that you enjoyed a lot 
 72. A famous person from another country you would like to meet 
 73. A quiz or game show 
 74. A language other than English that you would like to learn
 75. An item you brought to your family or friends after a trip 
 76. A time the internet helped you in your work or study 
 77. A person that you have not met face to face but have talked to on the phone 
 78. Someone you know hid the truth from you 
 79. A person from work or a friend who helped you in your life or career 
 80. An important event in your country 
 81. A time you invited a friend to eat a meal with you 
 82. A water sport that you want to try 
 83. A favourite band or singer 
 84. A garden or park in your town or city 
 85. something that is good for your health 
 86. A time you gave advice to someone else 
 87. An effigy in your town (effigy = hình nộm)
 88. A prize that you would like to win 
 89. A gift you presented to a friend on a special occasion 
 90. A market in your city 
 91. A time when your vehicle broke down 
 92. A time that you received a telemarketing phone call in public 
 93. A time when you had to change your plans 
 94. A time you received false information 
 95. A time when you found something that you lost 
 96. A lecture that you attended
 97. A building that you like
 98. A comedy that made you laugh
 99. A person who you would like to meet
 100. A recent development in your city
 101. A website that you use frequently
 102. A teacher that you liked
 103. A subject you did not enjoy
 104. A poisonous plant you know
 105. An interesting place in your country
 106. An activity that you do when you are alone
 107. A family business that you know
 108. A person you wanted to be like when you were growing up
 109. A subject you did not like at school but are interested in now
 110. A classmate influenced you deeply
 111. A time you had to ask someone for advice regarding a decision
 112. A problem that you had with a piece of equipment
 113. A talkative person you know
 114. A person who can speak another language well
 115. A time that you heard a person you didn’t know on their phone
 116. A sport that you played in your childhood
 117. Something your borrowed from a friend or family member
 118. A special date in your country’s history
 119. A job that your grandparents did
 120. A place where you would like to travel
 121. An advertisement you watched and will not forget
 122. Agame you enjoyed playing when you were younger
 123. Something you bought but never use
 124. A book you recently read
 125. An intelligent person that you know
 126. A person who helps other people
 127. A good law in your country
 128. A time you wanted to do something but didn’t have the time
 129. A time when you didn’t tell the complete truth
 130. A handsome or beautiful person you have met
 131. A person you know who is doing something to help the environment
 132. A place where you can study indoors or outdoors
 133. A family event that you attended
 134. A searched for something on the internet
 135. A person that you encouraged to accomplish something
 136. A piece of clothing that you really like
 137. A typical food that is eaten at special events in your country
 138. A time when you received bad service 
 139. An ideal house to live in
 140. A thing that helps you get started working or studying
 141. A time when you got up very early in the morning
 142. A practical skill that you learned
 143. A book that you read recently
 144. A city that you think is beautiful
 145. A time when you intended to do something but did not have enough time
 146. An outdoor sport that you would like to try
 147. An interesting old person you know
 148. A time when you felt proud of a friend

PHẦN 3: CÁC CÂU HỎI TRANH LUẬN

Sang phần 3, giám khảo sẽ tiếp tục hỏi bạn các câu hỏi được phát triển từ Chủ đề của Phần 2, nhưng những câu hỏi này thường phức tạp hơn và thiên về tranh luận nhiều hơn. Bạn phải chuẩn bị tinh thần để có thể phải trả lời nhiều câu hỏi ở Phần 3, có khi lên đến 6 câu hỏi hoặc có thể hơn. Khi bạn trình bày càng tốt thì giám khảo càng hỏi nhiều hơn và câu hỏi càng khó hơn để tạo cơ hội cho bạn thể hiện bản thân và đạt mức điểm cao hơn nữa. Khác với Phần 1, các câu hỏi của Phần 3 có đặc điểm là mang tính khái quát hóa thành các vấn đề chung của xã hội, nên ở phần này bạn không nên lấy ví dụ về cá nhân mình như ở Phần 1, dù một đôi chỗ vẫn có thể phù hợp khi lấy ví dụ về bản thân, mà nếu muốn đưa ví dụ vào phần này thì bạn hãy lấy các ví dụ về cuộc sống bên ngoài để tăng sức thuyết phục cho câu trả lời mang tính tranh luận này. Trong Phần 3, các giám khảo sẽ không thuần túy đọc câu hỏi có trong phiếu hỏi như ở Phần 1, mà họ sẽ có thể đổi một số từ vựng mà giữ nguyên ý gốc của câu hỏi để khiến chúng phù hợp hơn với những gì mà thí sinh đang trình bày.

QUESTIONS FOR PART 3

Games
 1. What kinds of games do kids play now?
 2. How have habits towards games changed?
 3. Do girls and boys play the same kinds of games?
 4. What can children learn from games?
 5. What types of games can the whole family play together?
Food
 1. Do people in your country often eat together?
 2. Why are family meals less common today?
 3. Is this a positive or negative development?
 4. Are there any holidays in your country centred around food?
 5. Are international foods a threat to the traditional culture of your country?
Smartphones
 1. When should parents allow their children to have a phone?
 2. Are there are places in your country where phones are not allowed?
 3. How can phones be disruptive sometimes?
 4. Do people in your country often switch off their phones?
 5. Are people often impolite with their phone use?
Helping
 1. Should developed countries help developing countries?
 2. What kind of help is best to provide?
 3. Can help be harmful in some cases?
 4. How should parents help their children?
 5. Are there any advantages to not helping someone?
Setting Goals
 1. How important is it for people to set goals?
 2. Do people set different goals at different stages of life?
 3. Are personal goals more important than professional goals?
 4. What sort of goals do young people today set?
 5. Are people becoming more pessimistic about their life goals?
Stars/Space
 1. Do people in your country often look at the stars?
 2. Why is it important to explore space?
 3. How can learning about space impact the daily lives of people?
 4. Will we find life on other planets?
 5. When will humans live on other planets?
Weather
 1. What kind of effect does the weather have on farmers?
 2. Are there many weather related problems in your country?
 3. Does weather have a large impact on people’s moods?
 4. What can be done to deal with bad weather?
 5. How is climate change impacting the weather?
Public Speaking
 1. Why is public speaking important?
 2. What qualities make someone a good public speaker?
 3. What kind of people are usually asked to do public speaking?
 4. Has the way that people speak in public changed much?
 5. Why are people so scared of public speaking?
Celebrations
 1. What kind of celebrations are common in your country?
 2. How much do people typically spend on their wedding?
 3. Are there big differences between the way that young and old people celebrate their birthdays?
 4. Do all people in your country take part in the same celebrations?
 5. What is the importance of national holiday?
Borrowing
 1. What kind of celebrations are common in your country?
 2. Is patriotism a kind of celebration?
 3. Why do people care so much about national sports teams?
 4. Do all people in your country take part in the same celebrations?
 5. How has the ways people celebrate changed?
Environment
 1. Why do people throw rubbish the streets?
 2. How can people be encouraged to not litter?
 3. What are the results of littering?
 4. What steps has your government taken to make people pick up after themselves?
 5. Do the efforts of a single person have an impact on the world as a whole?
Friendship
 1. How do young people usually find friends in your country?
 2. What makes a good friend?
 3. How long does it take to develop a close friendship?
 4. How important is listening to friendship?
 5. Is it more important to find new friends or stay in touch with old friends?
Careers
 1. What are the most common professions among young people today?
 2. What influences young people in their choice of career?
 3. Should young people follow their role models?
 4. Should the age of retirement be raised?
 5. How can people still contribute to society after retiring?
Lying
 1. In which situations is it ok to lie to friends?
 2. Why do some people feel comfortable telling strangers the truth but not friends?
 3. Do politicians have to lie?
 4. How should politicians who have been caught lying be punished?
 5. Is lying common in your country?
Art
 1. Should kids be taught art from a young age?
 2. Is it important for all people to get the opportunity to make art?
 3. Should art be sold or kept in museums for the public to see?
 4. Why is art sold for such large sums of money?
 5. What is the attitude to art in your country?
Airports
 1. Is it a difficult job to work at an airport?
 2. Why do airports tend to get larger in size?
 3. What makes travelling by air such a popular form of transport?
 4. What are the advantages of travelling by plane?
 5. What are the disadvantages of plane travel?
Happy Occasions
 1. How do people in your country celebrate happy occasions?
 2. Why do occasions usually make people happy?
 3. How important is the money spent on the occasion for making people happy?
 4. Is it a good idea to spend a lot of money on a birthday party?
 5. Is happiness today the same as it was in the past?
The Film Industry
 1. Do you think actors should make as much money as they do?
 2. What makes a good actor?
 3. How can a film benefit the country where it is made?
 4. Should countries invest more in their film industry?
 5. Do people usually like the same genres in your country?
Leadership
 1. What makes someone a good leader?
 2. Are there differences between male and female leaders?
 3. What makes for a bad leader?
 4. Is it important for leaders to be decisive?
 5. Have leadership qualities changed much over time?
Speaking and Listening
 1. What is the difference between a good speaker and listener?
 2. How can someone be a good listener?
 3. Is it more important to be good at listening or speaking?
 4. Why are some people not good listeners?
 5. How important is listening to political leaders?
School Subjects
 1. What courses or subjects do you think will be added into high schools?
 2. What courses or subjects will be helpful in future work?
 3. Is it more effective to read online than in a book?
 4. What do students do after school in your country?
 5. Do you think students should choose subjects they like?
The Internet
 1. How often do most people use the internet?
 2. Are there drawbacks to its overuse?
 3. What kind of information can people find online?
 4. How has this changed the way that people get their information?
 5. How will the internet change society in the future?
Language
 1. Can learning a language help you understand more about a culture?
 2. Why is it so difficult to learn a new language?
 3. How will language learning change in the future?
 4. Should governments invest more in second language learning in schools?
 5. What are the benefits of learning another language for your country?
Study Focus
 1. Why do some people study badly?
 2. Is it a good idea to have a firm plan when studying?
 3. Why are many girls better at concentrating?
 4. Is it better to study online or in a classroom?
 5. What are the advantages and disadvantages of studying in a group?
Making Plans
 1. How do people usually make plans?
 2. Should you get advice when making plans?
 3. Who is the best advisor for big plans?
 4. What plans do governments have to make?
 5. How important is the public in helping governments to make plans?
Phones in Public
 1. Why do people talk on their phones on public transport?
 2. Is it common in your country?
 3. Is silence valued in your city?
 4. Why do some people have trouble staying silent?
 5. Is there too much noise from technology today?
Friends
 1. What can we learn from making new friends?
 2. How important is it to have a social life?
 3. Why is having good friends important?
 4. What role do friends play in your life as you get older?
 5. Do most people share both good and bad experiences with their friends?
Motivation
 1. How can children be motivated to achieve their goals?
 2. Who is more responsible – parents or teachers?
 3. Is it always necessary to set goals to motivate children?
 4. What motivates adults?
 5. Why are some people seemingly much more motivated than others?
Gardens
 1. Do people in your country usually have gardens in their homes?
 2. Which age group visits gardens the most?
 3. Is it good for people to take care of a garden?
 4. Why do people grow their own plants at home sometimes?
 5. Is it common for people in your country to grow fruits and vegetables at home?
Outdoor Sports
 1. What are the benefits of doing an outdoor sport?
 2. Why do some people enjoy doing dangerous sports?
 3. Why were dangerous sports created at all?
 4. Is it better to do outdoor sports in groups?
 5. Do both old and young people enjoy outdoor sport?
Public Transportation
 1. Do old or young people use public transportation more?
 2. What are the drawbacks of private vehicles?
 3. How could public transportation be improved?
 4. Should city planners consider public transport when designing cities?
 5. What can the government do to improve public transport outside of urban areas?
Looking up to People
 1. Do you think kids today grow up differently than in the past?
 2. Are famous people good examples for children?
 3. What can children learn from bad examples?
 4. Should companies use celebrities to advertise their products?
 5. Do people really trust celebrity endorsed products?
Competition
 1. How helpful is competition for children?
 2. Is it good to have a competitive attitude?
 3. How are the attitudes of professionals and amateurs different?
 4. How are children awarded competition prizes in your country?
 5. What are the adverse effects of competition on children?
Law
 1. Who is most responsible for enforcing the law?
 2. Which international laws are you familiar with?
 3. Why do you think law is important?
 4. Should laws be more universal?
 5. What is the relationship between law and justice?
Health
 1. How can people improve their physical health?
 2. What about their mental health?
 3. In what ways can teachers encourage students to do sports?
 4. What is the role of doctors in raising health awareness?
 5. Can social media also play a role?
Individuals and the Environment
 1. What are the main environmental problems we face today?
 2. What can individuals do to protect the environment?
 3. How much do politicians in your country care about the environment?
 4. Should nations work together to protect the environment?
 5. What are the roadblocks to this?
Old People
 1. What are the advantages of having an elderly person at home?
 2. Is there anything that older people should learn from the younger generation?
 3. What can the younger generation learn from the older generation?
 4. What qualities does a person need to take care of older people?
 5. Do you think elderly people should be allowed to work?
Arts and Crafts
 1. Why do people undervalue art?
 2. Are artistic skills innate?
 3. Should cities have more art in public spaces?
 4. Why do people admire art and artists so much?
 5. What is the difference between good and bad art?
Truth in Crime
 1. Why do witnesses of crimes sometimes disagree in their accounts?
 2. How can modern technology help solve crimes?
 3. Will teaching children to be honest reduce crime in the future?
 4. Should there be more severe penalties for crimes like libel?
 5. How will the detection of lies change in the future?
Talkative Children
 1. Do think being talkative is a good quality for children?
 2. Is it good for children to talk a lot in every situation?
 3. Why do children talk so much?
 4. What makes children talk less as the get older sometimes?
 5. What can teachers do to encourage children to talk more?
Intelligence
 1. Do people with high IQs tend to be selfish?
 2. Can computers improve your intelligence?
 3. What is the difference between intelligence and knowledge?
 4. How much can intelligence change during a lifetime and how much of it is fixed?
 5. Has technology made people less intelligent?
Difficult Jobs
 1. Why do some people see their jobs as very difficult?
 2. Should jobs with high degrees of difficulty earn more money?
 3. What determines the jobs that people choose?
 4. Do companies do enough to train employees for difficult jobs?
 5. What incentives can governments offer for those taking on difficult jobs?
Success
 1. When a person is successful, are they also happy?
 2. What is success?
 3. Do relationships affect success?
 4. Which is more important for success: opportunity or hard work?
 5. What defines success for people in your country?
Classmates
 1. Is it important for children in school to get along with their classmates?
 2. What are the advantages of getting along well with others in school?
 3. Should children be allowed to sit where they want in class?
 4. How has technology changed the way that students interact with each other?
 5. How important is it for children to learn about sharing?
Urban Planning
 1. How important is urban planning for a city?
 2. What are the possible drawbacks of not having a good plan?
 3. How do cities in your country differ?
 4. What effect do businesses have on urban planning?
 5. How can people make their voices heard when it comes to urban planning?
Information
 1. How did people find out information in the past?
 2. How has that changed now?
 3. Do people today rely too much on online information?
 4. Can a personal diary be a reliable source of information?
 5. How do historians verify the information they come across?
Shopping
 1. Do people in your country shop at malls or street markets?
 2. Is online shopping common?
 3. Is it better to shop alone or with friends?
 4. Why is online shopping becoming more popular?
 5. Is shopping a waste of time?
Teenagers
 1. Is the behaviour of teenagers today better than when you were a teenager?
 2. When should teenagers start to take on more responsibilities?
 3. What kinds of responsibilities?
 4. How have attitudes towards teenagers changed in recent years?
 5. What can parents do if teenagers are unwilling to take on more responsibility?
Laughing
 1. What is the importance of laughing?
 2. What is the difference between the laughing of children and adults?
 3. Why do children laugh more easily than adults?
 4. How does it impact students if their teacher is funny?
 5. Is it possible to enjoy comedy from foreign countries?
Business
 1. Do most people in your country work for small or large businesses?
 2. What kind of businesses need the most help?
 3. Should the government help businesses or leave them alone?
 4. How important is regulation of large businesses?
 5. What rights to large companies have?
Decisions
 1. What sort of important decisions do teenagers face today?
 2. What are the difficult decisions that national leaders face?
 3. How can they make these decisions?
 4. Who should be considered when taking an important decision?
 5. Is it better to take your time or make a quick decision?
Websites
 1. What internet sites do people in your country use for entertainment?
 2. Why is more and more news now published on social media websites?
 3. What can we do to stop the spread of unreliable news?
 4. How have websites changed in the last decade?
 5. Should there be tighter regulation on websites?
Online Information
 1. Is online information reliable?
 2. Do you think there is too much information online?
 3. How can people consume online news responsibly?
 4. Is the information provided on television useful?
 5. What’s the difference between news in newspapers and online news?
Time Management
 1. How can people manage their time better now compared to the past?
 2. What are the differences in what people do with their time now?
 3. How has technology helped people to save time?
 4. What are the qualities of a person with good time management?
 5. Will people have more free time in the future?
Sport
 1. Which sports are popular in your country?
 2. How can amateurs be attracted to participate in sports?
 3. What are the benefits of doing sport?
 4. How does loyalty help a sport become popular?
 5. What makes a sport popular?
Holidays
 1. Where do most people in your country go for holidays?
 2. Why do some people prefer to spend their holidays at home?
 3. Do you think young people benefit from having a gap-year before university?
 4. How does tourism for holidays affect your country?
 5. What benefits does it have?
Losing Things
 1. Why do people lose things?
 2. Which things do people usually lose?
 3. What should parents do when children bring home something they found?
 4. How can people better remember things?
 5. How important is memory?
Reading
 1. Do people in your country read a lot?
 2. Will reading still be a popular hobby in the future?
 3. Do children read a lot these days?
 4. Is developing a love of reading the responsibility of parents?
 5. How can governments encourage people to read more?
Beauty
 1. What is beauty for you?
 2. Do you think the media influences our idea of beauty?
 3. Do you think advertisements portrayal of beauty is correct?
 4. How has people’s idea of beauty changed over the last few decades?
 5. Do you think beauty only relates to a person’s appearance?
Fashion
 1. Why are designer bran clothes popular?
 2. Why are these brands so expensive?
 3. How has fashion changed in your country?
 4. Is it important for designers to stay up to date with the latest fashions?
 5. Is fashion more important than adapting your clothes to the weather?
Repairs
 1. Why do things break?
 2. Is it worth repairing something instead of buying a new one?
 3. Should we teach kids to repair things?
 4. Does the government have a responsibility to fix certain things?
 5. How well do people in your country take care of public facilities?
International Events/Parties
 1. What sort of international events does your country host?
 2. Do you think these types of events divide people?
 3. Why are these events celebrated?
 4. What activities are common for these celebrations?
 5. Are there many events that are celebrated across national borders?
Social Websites
 1. Do you often use social websites?
 2. Why do you use social websites?
 3. Do people spend too much time on social websites?
 4. Would you like to spend more time on these websites?
Borrowing and Lending
 1. Have you ever borrowed a book from someone else?
 2. Do you like to lend to others?
 3. Would you ever lend a friend money?
 4. Would you lend someone your phone to make a phone call?
Places to Play
 1. Where did you play when you were a child?
 2. Did you often play at a friend’s home?
 3. Did you prefer playing inside or outside when you were younger?
 4. Do you think it’s important for children to play outside?
Money and Gifts
 1. Is money a good gift?
 2. What is the difference between buying with cash and a credit card?
 3. What are the advantages of buying with cash?
 4. Should people include receipts when they give gifts?
 5. Is it common to return gifts in your country?
Bad Service
 1. Why do some people not complain about bad service?
 2. What should people do if they receive bad service?
 3. How can companies deal with bad service?
 4. Can bad service ever be a positive experience?
 5. What organisations are famous for bad service in your country?
Public Facilities
 1. Are there many public facilities in your country?
 2. What are the benefits of parks?
 3. Should parks be free of charge?
 4. How can parks better serve the poor?
 5. How important is it to have parks in urban areas?
Parties
 1. Which types of parties are popular in your country?
 2. Is it true that everybody likes parties?
 3. Do you prefer receiving emails or birthday cards on your birthday?
 4. How does alcohol affect the atmosphere of a party?
 5. Is music important to a party?
Quiet Places
 1. Why do old people prefer quiet places?
 2. What are the main causes of noise in cities?
 3. Why are suburbs quieter?
 4. Why might some people not enjoy quiet places?
 5. Will cities be nosier in the future?
Communication
 1. How important is communication in the workplace?
 2. How does that differ from communication at home?
 3. What different types of communication are there?
 4. How have mobile phones changed the way we communicate?
 5. What is the future of communication?
Countryside
 1. Why is the country quieter than the city?
 2. Why do many people prefer to live in the countryside?
 3. Where are the quietest places in cities?
 4. What will the countryside look like in your country in the future?
 5. Are there any drawbacks to investing in public transport in the countryside?
 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Website: https://smartcom.vn Điện thoại: (+84) 024.22427799 Zalo: 0865835099 Email: mail@smartcom.vn Facebook: https://facebook.com/smartcom.vn Youtube: https://youtube.com/c/smartcomvn

THE END