THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 52 người đăng ký mới và 91 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái
9
2
Phạm Tiến Thành
9
3
Lê Quang Huy
9
4
Nguyễn Hoàng Dương
9
5
Phạm Nam Thái
9
6
Tô Đức Tiến
9
7
Lê Thị Khánh Linh
9
8
Lê Thùy Trang
8.5
9
Cao Hoàng Hiệp
8.5
TUẦN GẦN NHẤT
0
Trương Quốc Việt
6.5
1
Đỗ Nguyễn Hoàng Lan
3
2
classsupervisor
0
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
Actual Test 01
123
1
Cambridge 16 - Test 4
61
2
Actual Test 27
38
3
Cambridge 17 - Test 4
36
4
Cambridge 17 - Test 2
32
5
Cambridge 17 - Test 3
31
6
Cambridge 17 - Test 1
29
7
Cambridge 15 - Test 1
28
8
Cambridge 16 - Test 3
27
9
Cambridge 16 - Test 2
27

NGỮ PHÁP IELTS: Sự hoà hợp giữa Chủ ngữ và Động từ quan trọng như thế nào trong thi IELTS?


Việc phải hiểu về sự hòa hợp chủ vị trong IELTS vô cùng quan trọng bởi nếu quá nửa số câu trong bài writing của bạn có lỗi ngữ pháp, chắc chắn bạn sẽ không đạt được Band điểm trên 6.0. Vì vậy, nếu muốn đạt band 6.5 trở lên, bạn cần phải giảm số câu chứa lỗi ngữ pháp xuống dưới 50%.

Ví dụ dưới đây cho thấy đoạn văn này có lỗi về sự hòa hợp chủ vị:

People often argues that IELTS learning are beneficial for students because they find it useful for their future careers. However, there is also some viewpoints that traditional English learning which mainly focuses on grammar should be encouraged because it helps pupils to grasp the basics. 

 

Các quy tắc cơ bản

Sau đây là những quy tắc cơ bản của sự hòa hợp chủ vị:

 1. Đối với ngôi thứ ba số ít (he/she/it) ở thì hiện tại, động từ phải có đuôi -s:

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I take

You take

He / She / It takes

We take

You take

They take

Danh từ số ít : She goes to school. 

 1. Các dạng thức khác nhau được sử dụng cho động từ bất quy tắc ‘to be’, nhưng -s vẫn được sử dụng cho ngôi thứ ba số ít

Thì hiện tại 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I am

You are

He / She / It is

We are

You are

They are

Thì quá khứ 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I was

You were

He / She / It was

We were

You were

They were

Danh từ số ít: She was at home yesterday.

Danh từ số nhiều: They were playing soccer. 

Tuy nhiên, đây chỉ là những quy tắc cơ bản.

 

Có những điều quan trọng khác cần hiểu để đảm bảo bạn đang sử dụng sự hòa hợp chủ vị một cách chính xác trong mọi ngữ cảnh và một số điều gây nhầm lẫn.

1. There is and There are

Khi sử dụng there isthere are, “there” không bao giờ là chủ ngữ. Chủ ngữ là từ đứng sau động từ. 

Do đó, bạn cần nhìn vào từ đó để quyết định xem động từ là số ít hay số nhiều.

– There are two cats lying on the table.

– There is a river flowing through this village. 

Điều đôi khi khiến mọi người bối rối là khi có một số danh từ sau động từ. Người ta thường mắc sai lầm khi sử dụng động từ số nhiều. Trên thực tế, động từ chỉ nên đồng nhất với danh từ đầu tiên.

Ví dụ:

– There is a chair, a table and a bed in this room.

– There are chairs, one table and two beds in this room.

Trong mỗi ví dụ này, bạn chỉ cần nhìn vào danh từ đầu tiên để quyết định xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều – bạn có thể bỏ qua những danh từ sau đó.

 

2. Chủ ngữ bị tách biệt 

Một lỗi phổ biến khác là khi chủ ngữ được tách ra khỏi động từ bằng cụm giới từ, mệnh đề quan hệ hoặc mệnh đề quan hệ rút gọn.

Một sai lầm là làm cho động từ đồng nhất với danh từ cuối cùng trong cụm từ hoặc mệnh đề chứ không phải là chủ ngữ của câu:

– Sai: Developing the economy in the rural areas are very essential.

– Đúng: Developing the economy (in the rural areas) is very essential. 

Động từ không được đồng nhất với ‘rural areas’ vì đây là một phần của cụm giới từ.

Dưới đây là một số ví dụ khác về sự hòa hợp chủ vị chính xác:

– The health of the elderly people is of great concern.

– Buildings which will be used to be shelters are still under construction.

 

3. Sự thể hiện về số lượng

Một khó khăn khác trong sự hòa hợp chủ vị là những từ chỉ số lượng.

Khi một từ chỉ số lượng được theo sau bởi một cụm giới từ, nó có thể tuân theo các quy tắc trên.

– One of the most important problems now is global warming.

– None of them goes to the party.

– Two of my best friends are boys.

Tuy nhiên, đối với một số cụm từ chỉ số lượng, bạn cần xem xét danh từ trong cụm giới từ để quyết định xem động từ là số ít hay số nhiều:

 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

All of the…

All of the milk here is spoiled.

All of the chairs are made up of wood here. 

Some of the…

Some of the milk is spoiled.

Some of the chairs are made up of wood.

A half (third, fourth etc) of…

A third of the students are girls.

A half of the apple is eaten by him.

 

4. Neither and Either

 Với những cụm từ này, động từ phải đồng ý với danh từ gần động từ nhất:

Neither old people learn IELTS before.

– Either my sister or my mother usually helps me learn English to prepare for the IELTS tests. 

 

5. Đại từ bất định làm chủ ngữ

Một sai lầm phổ biến được thực hiện trong sự hòa hợp chủ vị với đại từ bất định vì mọi người thường cho rằng họ phải chia động từ số nhiều vì chúng đề cập đến nhiều hơn một điều.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về đại từ bất định:

every-

some-

any-

no-

everyone

someone

anyone

no one

everybody

somebody

anybody

nobody

everything

something

anything

nothing

Everyone tends to let their children learn English to get the IELTS certificate when they are young.

Something needs to be done to let students keep up with current IELTS trends.

 

6. Động từ khuyết thiếu 

Các động từ khuyết thiếu luôn được theo sau bởi động từ nguyên mẫu, vì vậy trong trường hợp này, ngôi thứ ba số ít không còn dùng động từ số ít nữa:

– Sai: IELTS will becomes more popular in the next few years.

– Đúng: IELTS will become more popular in the next few years.

 

7. Gerunds (Ving)

Gerunds (động từ có chức năng như danh từ bằng cách thêm -ing) luôn lấy chủ ngữ số ít. Hãy nhớ nhìn vào danh động từ, không phải danh từ có thể đứng giữa danh động từ và động từ:

Running is one of my weaknesses.

Learning English is extremely beneficial for my future. 

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Sau đây là một số câu bài tập cho các bạn áp dụng phần kiến thức đã được học.

Chọn ra đáp án đúng nhất:

 1. There (is/are)too much oil and gas being used around the world.
 2. There (is/are) many solutions to the problem.
 3. The tourists who arrived by bus (was/were) very tired as they did not sleep much.
 4. The constant robbery of tourists (upset/upsets) many local people.
 5. One of the cars (belong/belongs) to my father.
 6. One-third of the population (do/does) not have enough to eat.

 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính & Trung tâm: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://smartcom.vn

Điện thoại: (+84) 024.22427799

Zalo: 0865835099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

NGỮ PHÁP IELTS: Sự hoà hợp giữa Chủ ngữ và Động từ quan trọng như thế nào trong thi IELTS?

Việc phải hiểu về sự hòa hợp chủ vị trong IELTS vô cùng quan trọng bởi nếu quá nửa số câu trong bài writing của bạn có lỗi ngữ pháp, chắc chắn bạn sẽ không đạt được Band điểm trên 6.0. Vì vậy, nếu muốn đạt band 6.5 trở lên, bạn cần phải giảm số câu chứa lỗi ngữ pháp xuống dưới 50%.

Ví dụ dưới đây cho thấy đoạn văn này có lỗi về sự hòa hợp chủ vị:

People often argues that IELTS learning are beneficial for students because they find it useful for their future careers. However, there is also some viewpoints that traditional English learning which mainly focuses on grammar should be encouraged because it helps pupils to grasp the basics. 

 

Các quy tắc cơ bản

Sau đây là những quy tắc cơ bản của sự hòa hợp chủ vị:

 1. Đối với ngôi thứ ba số ít (he/she/it) ở thì hiện tại, động từ phải có đuôi -s:

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I take

You take

He / She / It takes

We take

You take

They take

Danh từ số ít : She goes to school. 

 1. Các dạng thức khác nhau được sử dụng cho động từ bất quy tắc 'to be', nhưng -s vẫn được sử dụng cho ngôi thứ ba số ít

Thì hiện tại 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I am

You are

He / She / It is

We are

You are

They are

Thì quá khứ 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

I was

You were

He / She / It was

We were

You were

They were

Danh từ số ít: She was at home yesterday.

Danh từ số nhiều: They were playing soccer. 

Tuy nhiên, đây chỉ là những quy tắc cơ bản.

 

Có những điều quan trọng khác cần hiểu để đảm bảo bạn đang sử dụng sự hòa hợp chủ vị một cách chính xác trong mọi ngữ cảnh và một số điều gây nhầm lẫn.

1. There is and There are

Khi sử dụng there isthere are, “there” không bao giờ là chủ ngữ. Chủ ngữ là từ đứng sau động từ. 

Do đó, bạn cần nhìn vào từ đó để quyết định xem động từ là số ít hay số nhiều.

- There are two cats lying on the table.

- There is a river flowing through this village. 

Điều đôi khi khiến mọi người bối rối là khi có một số danh từ sau động từ. Người ta thường mắc sai lầm khi sử dụng động từ số nhiều. Trên thực tế, động từ chỉ nên đồng nhất với danh từ đầu tiên.

Ví dụ:

- There is a chair, a table and a bed in this room.

- There are chairs, one table and two beds in this room.

Trong mỗi ví dụ này, bạn chỉ cần nhìn vào danh từ đầu tiên để quyết định xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều - bạn có thể bỏ qua những danh từ sau đó.

 

2. Chủ ngữ bị tách biệt 

Một lỗi phổ biến khác là khi chủ ngữ được tách ra khỏi động từ bằng cụm giới từ, mệnh đề quan hệ hoặc mệnh đề quan hệ rút gọn.

Một sai lầm là làm cho động từ đồng nhất với danh từ cuối cùng trong cụm từ hoặc mệnh đề chứ không phải là chủ ngữ của câu:

- Sai: Developing the economy in the rural areas are very essential.

- Đúng: Developing the economy (in the rural areas) is very essential. 

Động từ không được đồng nhất với 'rural areas' vì đây là một phần của cụm giới từ.

Dưới đây là một số ví dụ khác về sự hòa hợp chủ vị chính xác:

- The health of the elderly people is of great concern.

- Buildings which will be used to be shelters are still under construction.

 

3. Sự thể hiện về số lượng

Một khó khăn khác trong sự hòa hợp chủ vị là những từ chỉ số lượng.

Khi một từ chỉ số lượng được theo sau bởi một cụm giới từ, nó có thể tuân theo các quy tắc trên.

- One of the most important problems now is global warming.

- None of them goes to the party.

- Two of my best friends are boys.

Tuy nhiên, đối với một số cụm từ chỉ số lượng, bạn cần xem xét danh từ trong cụm giới từ để quyết định xem động từ là số ít hay số nhiều:

 

Danh từ số ít 

Danh từ số nhiều 

All of the...

All of the milk here is spoiled.

All of the chairs are made up of wood here. 

Some of the...

Some of the milk is spoiled.

Some of the chairs are made up of wood.

A half (third, fourth etc) of...

A third of the students are girls.

A half of the apple is eaten by him.

 

4. Neither and Either

 Với những cụm từ này, động từ phải đồng ý với danh từ gần động từ nhất:

- Neither old people learn IELTS before.

- Either my sister or my mother usually helps me learn English to prepare for the IELTS tests. 

 

5. Đại từ bất định làm chủ ngữ

Một sai lầm phổ biến được thực hiện trong sự hòa hợp chủ vị với đại từ bất định vì mọi người thường cho rằng họ phải chia động từ số nhiều vì chúng đề cập đến nhiều hơn một điều.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về đại từ bất định:

every-

some-

any-

no-

everyone

someone

anyone

no one

everybody

somebody

anybody

nobody

everything

something

anything

nothing

- Everyone tends to let their children learn English to get the IELTS certificate when they are young.

- Something needs to be done to let students keep up with current IELTS trends.

 

6. Động từ khuyết thiếu 

Các động từ khuyết thiếu luôn được theo sau bởi động từ nguyên mẫu, vì vậy trong trường hợp này, ngôi thứ ba số ít không còn dùng động từ số ít nữa:

- Sai: IELTS will becomes more popular in the next few years.

- Đúng: IELTS will become more popular in the next few years.

 

7. Gerunds (Ving)

Gerunds (động từ có chức năng như danh từ bằng cách thêm -ing) luôn lấy chủ ngữ số ít. Hãy nhớ nhìn vào danh động từ, không phải danh từ có thể đứng giữa danh động từ và động từ:

- Running is one of my weaknesses.

- Learning English is extremely beneficial for my future. 

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Sau đây là một số câu bài tập cho các bạn áp dụng phần kiến thức đã được học.

Chọn ra đáp án đúng nhất:

 1. There (is/are)too much oil and gas being used around the world.
 2. There (is/are) many solutions to the problem.
 3. The tourists who arrived by bus (was/were) very tired as they did not sleep much.
 4. The constant robbery of tourists (upset/upsets) many local people.
 5. One of the cars (belong/belongs) to my father.
 6. One-third of the population (do/does) not have enough to eat.

 

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính & Trung tâm: Smartcom English – Tầng 4 nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Anh ngữ Smartcom: Tòa nhà Smartcom, số 117, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://smartcom.vn

Điện thoại: (+84) 024.22427799

Zalo: 0865835099