THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH & KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN TỪ ĐỂ CUỐN HÚT MỌI CON TIM”

4

Giảng viên: CEO Nguyễn Anh Đức
Thời gian: 18:00 – 20:00, thứ 6 – 29/09/2017
Địa điểm: Trung tâm đào tạo Hồ Chí Minh – Tòa nhà Smartcom, số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
Hotline: 19009085

Start Time

6:00 PM

Friday, September 29, 2017

Finish Time

8:00 PM

Friday, September 29, 2017

Address

Trung tâm đào tạo Hồ Chí Minh - Tòa nhà Smartcom, số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5