Hội thảo “HỌC TIẾNG ANH BẰNG KỸ THUẬT KỂ CÂU CHUYỆN VẬN ĐỘNG”

thumb_tv

Giảng viên: Hector Grimaldo

Thời gian: 14:00 – 16:00, thứ 7, ngày 07 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm đào tạo Smartcom Vĩnh Phúc –  Số 29 Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 19009085/ (02113) 882 168

 

Start Time

2:00 PM

Saturday, October 7, 2017

Finish Time

4:00 PM

Saturday, October 7, 2017

Address

Trung tâm đào tạo Smartcom Vĩnh Phúc – Số 29 Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc