Lost your password?
vu_thanh_thuy

Ths. Vũ Thanh Thúy

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn

  • Thạc sỹ văn chương chuyên ngành tiếng Anh (M.A) – ĐH Latrobe, Úc.
  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – ĐH Hà Nội.

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng viên chính khoa tiếng Anh, trường ĐH Hà Nội.
  • Giảng viên mời giảng tại nhiều tổ chức, tổng công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam.
  • Tập huấn giáo viên & Giảng dạy kỹ năng giảng viên tiếng Anh (toàn quốc).