Lost your password?
tuan-ky

Ths. Nguyễn Tuấn Kỷ

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn

  • Thạc sỹ ngôn ngữ (MTESOL) –  Đại học Hawaii, Mỹ, 2008
  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – Đại học Hà Nội, 2001

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng dạy ngôn ngữ tại trường Đại học Hawaii, Mỹ.
  • Giảng viên chính, tổ trưởng tổ thực hành tiếng, khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội.
  • Giảng viên mời giảng của nhiều trường đại học, tổ chức, tập đoàn lớn.
  • Huấn luyện giáo viên tiếng Anh (toàn quốc) về giáo pháp tiếng Anh.

Mục tiêu & Phương châm giảng dạy

  • Trở nên hoàn thiện trong kỹ năng giảng dạy tiếng Anh và dịch thuật.
  • “What you have to learn to do, you learn by doing”.