Lost your password?
dieu-linh

Ths. Nguyễn Diệu Linh

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn: 

  • Thạc sỹ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (M.TESOL) – ĐH New South Wales, Úc, 2012
  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng viên chính khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội.
  • Giảng dạy tiếng Anh tại nhiều tổ chức, tập đoàn lớn.
  • Chứng chỉ  IELTS 8.0 – Trường Đại Học New South Wales, 2012
  • Chứng chỉ Toeic 985 điểm – IIG Việt Nam

Phương châm giảng dạy

Giảng dạy không chỉ đơn giản là chia sẻ tri thức, mà còn là truyền đam mê và tình yêu đối với việc học tập.

Danh ngôn yêu thích

“The good teacher is someone who can understand those not very good at explaining and explain to those not very good at understanding” by W. A, Palmer