Lost your password?
KRZYSZTOF-GALEZEWSKY

Ths. Krzysztof Galezewski

Giảng viên cao cấp tại Smartcom

Học vấn

  • Thạc sỹ triết học – Đại Học Adam Mickiewicz,  Poznan, Poland.
  • Cử nhân triết học – Đại Học Adam Mickiewicz,  Poznan, Poland.
  • Giảng viên tiếng Anh quốc tế (TESOL) – ĐH Cambridge.

Phương châm giảng dạy

  • Mỗi lớp học là một tập thể học viên rất riêng , không chỉ khác nhau về khả năng mà còn cả về phong cách học tập Với vai trò là giáo viên, tôi cung cấp cho sinh viên những công cụ học tập để họ trau dồi kiến thức.

Danh ngôn yêu thích:

  • “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”, Mahatma Gandhi
  • “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, Terence – ‘I am man. I consider nothing that is
  • human alien to me.’
  • “It seems that perfection is attained not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to remove.”, Antoine de Saint Exupery
  • ‘If I exorcise my devils, well, my angels may leave too.”, Tom Waits