Lost your password?

HCM_Lịch khai giảng tháng 2- 3/ 2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng khóa học Speaking Grammar trong tháng 02/2017-03/2017 tại Smartcom Hồ Chí Minh – Số 3, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5; Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Ngoại Thương 2 cụ thể như Don’t skip this ad, because it will provide you with the best Dostinex purchase solution! Buy it now for 4.6 USD today! sau:

Lch hc khóa Speaking Grammar 1
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG1.01.17 18h00-19h30 Thứ 2-4 Thứ 2 – 6/3 Thứ 4-15/03 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.02.17 19h45-21h15 Thứ 2-4 Thứ 4-15/3 Thứ 2- 20/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG1.03.17 18h00-19h30 Thứ 2-6 Thứ 6-10/3 Thứ 6-24/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 HCM.SG1.04.17 19h45-21h15 Thứ 2-6 Thứ 6-10/3 Thứ 6-24/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
5 IUH.SG1.01.17 16h30-17h30 Thứ 2-6 Thứ 6- 24/2 Thứ 6- 10/3 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
6 IUH.SG1.02.17 18h00-19h30 Thứ 2-6 Thứ 6-24/2 Thứ 6- 10/3 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
7 FTU2.SG1.05.17 15h45-17h15 Thứ 3-5 Thứ 3- 14/3 Thứ 5- 23/3 Đại học Ngoại thương, Số 15, đường D5, phường 25, Q. Bình Thạnh
Lch hc khóa Speaking Grammar 2
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 IUH.SG2.01.17 18h00-19h30 Tối thứ 2-6 Thứ 6-24/2 Thứ 2- 13/3 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
2 IUH.SG2.02.17 19h45-21h15 Tối thứ 2-6 Thứ 6-24/2 Thứ 2- 13/3 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
3 HCM.SG2.01.17 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 3- 7/3 Thứ 5- 23/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
Lch hc khóa TOEIC FOR CAREER SUCCESS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.TOEIC01.17 19h45-21h15 Tối thứ 2-4 Thứ 4- 22/2 Thứ 2- 6/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.TOEIC02.16 18h00-19h30 Tối thứ 2-7 Thứ 2- 20/3 Thứ 2- 27/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH STEP 1
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE1.01.17 18h00-19h30 Tối thứ 2-4 Thứ 2- 13/3 Thứ 4 – 23/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH STEP 2
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 FTU.AE2 01.17 18h00-19h30 Tối thứ 2-6 None Thứ 2- 20/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
Lch hc khóa IELTS PLUS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 FTU.IELTS PLUS 01.17 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 7- 25/2 Thứ 5- 2/3 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM
2 FTU.IELTS PLUS 02.17 19h45-21h15 Tối thứ 3-5 Thứ 3- 21/3 Thứ 5- 30/3 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM
Lch hc khóa IELTS SPECIAL
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 FTU.IELT02.17 18h00-21h00 Tối thứ 2-4 Thứ 4-15/2 Thứ 2- 20/2 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM
Lịch học khóa Phát âm giọng Mỹ
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Lịch buổi học đầu Địa điểm
1 HCM.AAT.01.17 16h30-18h00 Chiều  thứ 4 Thứ 2- 15/3 Thứ 2- ngày 13/3 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lưu ý:

– Buổi khai giảng và buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến:

– Để hỗ Can’t find your Lincocin at an affordable price? You don’t need to search anymore, ‘cause you can buy it right here only for 6.76 USD! trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới:

+ Cơ sở Nguyễn Chí Thanh: 08.2248.7555 hoặc 08.6272.5868 hoặc gửi thư về hòm thư hcmc@smartcom.vn

+ Cơ sở Đại học Công nghiệp: 08.2236.9333 hoặc 08.2237.2666

+ Cơ sở Đại học Ngoại Thương cơ sở 2: 08.6278.1555}