Triết lý, Khẩu hiệu, Tuyên bố sứ mệnh & Tầm nhìn

SMARTCOM là tập thể của những con người giàu khát vọng xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống giải pháp về công nghệ và nội dung giúp người Việt học tập hiệu quả hơn, bền vững hơn và sáng tạo hơn... nhờ những công nghệ ưu việt và những giải pháp nội dung thông minh. Khát vọng của đội ngũ Smartcom được thể hiện rõ ở triết lý khẩu hiệu, tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn:

Triết lý SMARTCOM

Không có những người không thông minh mà chỉ có cách học hoặc là khơi dậy hoặc là ru ngủ trí thông minh của người học mà thôi.
Smartcom luôn nỗ lực để xây dựng những chương trình đào tạo có những đặc điểm gồm:

  • Nội dung thông minh.
  • Tổ chức quy trình đào tạo hiệu quả.
  • Công cụ học tập thuận tiện và ưu việt.
  • Đội ngũ vận hành chất lượng cao và nhiệt huyết.

Để phát huy tối đa trí thông minh và khát vọng học tập cao nhất của người học, nhằm tạo dựng kết quả học tập ưu việt.

Khẩu hiệu

Khẩu hiệu tiếng Anh: Enjoy the very best
Khẩu hiệu tiếng Việt: Tận hưởng đỉnh cao đích thực

Tuyên bố sứ mệnh

Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống giải pháp về nội dung và công nghệ giúp người Việt học ngôn ngữ cùng tri thức phổ thông theo cách thông minh, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh số 1 ở Việt Nam với các ứng dụng công nghệ thông tin ưu việt và phương pháp thông minh.