SMARTCOM’S GE MOCK TEST INSTRUCTION

Smartweb chào mừng bạn đến với phần Kiểm tra tiếng Anh!!!
Phần này sẽ giúp bạn đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của bạn hiện tại. Bạn cần có tối thiểu 60 phút, cùng với một máy tính tốt có loa hoặc tai nghe hoạt động tốt để làm bài.
Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh bao gồm 2 phần:
- Phần một là bài kiểm tra nhỏ nhằm phân nhóm trình độ.
- Phần hai là phần kiểm tra chính nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh chính xác và chi tiết.
Bài kiểm tra sẽ tập trung đánh giá kiến thức ngữ pháp, kiến thức từ vựng, kỹ năng nghe, kỹ năng đọc và kỹ năng viết của học viên.
Để bắt đầu làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn cần lập một tài khoản tại Smartweb. Việc đăng ký tài khoản không chỉ miễn phí mà còn cho phép bạn sử dụng gói FRIENDLY với các bài học tiếng Anh hàng ngày được cung cấp cho bạn dài hạn. Hãy click vào nút Lập tài khoản để tạo tài khoản mới. Nếu bạn đã có tài khoản rồi thì hãy click vào nút bắt đầu kiểm tra để đăng nhập và làm bài.
Xin cảm ơn và chúc bạn thành công!