Smart Listening Box
Công cụ thông minh giúp Nghe giỏi, Viết đúng và Nói tốt

You are listening to:Dictation

Giới thiệu vắn tắt bài nghe:

Click PLAY để nghe toàn bài :
 
Click PLAY để nghe: of 13
 
 

Click để ra từ gợi ý