Bạn nên sử dụng trình duyệt Google Chrome để hệ thống hoạt động tốt nhất

Bước 1: Gỡ bỏ trình duyệt cũ

  • Bấm Start (1), chọn Control Panel (2)

HDGoBoPhanMem_01

  • Trong cửa sổ Control Panel, bấm Add or Remove Programs (3)

HDGoBoPhanMem_02

Trong cửa sổ Add or Remove Programs, bấm chọn chương trình muốn gỡ bỏ,  ở đây bạn chọn google chrome sau đó bấm nút chuột phải., chọn Uninstall (4)

abc03

 

Bước 2: Tải trình duyệt mới.

Sau khi đã gỡ bỏ trình duyệt cũ đi. Bạn tải lại trình duyệt mới với phiên bản ở link dưới đây.

Đối với máy cài win 32bit: Tại đây

Đối với máy cài win 64bit: Tại đây

Khi tải về xong, bạn cài đặt lại như bình thường.

 

 

Bước 3: Loại bỏ Google Update

Đầu tiên, ta vào Task Manager, chuyển sang tab Details, tìm kiếm tiến trình GoogleUpdate.exe, chuột phải chọn End task

1

Tiếp theo, chuyển sang tab Services, nhấn vào “Open Services” để mở cửa sổ Services

2

Tại cửa sổ Services, tìm hai dịch vụ tên Google Update Service (gupdate) và Google Update Service (gupdatem), chuột phải chọn Properties

3

Tại cửa số của từng dịch vụ, tại mục Startup Type, ta chọn Disabled, sau đó nhấn OK để kết thúc.

4

Sau khi đã dừng tiến trình, Disabled dịch vụ, ta thư mục Google Update theo đường dẫn sau, đổi tên hoặc xóa file GoogleUpdate:

Win 32bit
C:\Program Files\Google\Update

Win 64bit
C:\Program Files (x86)\Google\Update

tat-google-chrome-tu-dong-update-2   Sau đó bạn vào trình duyệt Chrome, vào phần Trợ giúp  để kiểm tra, nếu việc update báo lỗi là thành công, và phiên bản sử dụng là 57 7 Như thế là đã xong, bạn thử vào lại bài học kiểm tra lại.