Học liệu thiết yếu để luyện thi Cambridge cho con


Mỗi trình độ luyện thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge đều có hệ thống tài liệu hướng dẫn rất khoa học và rõ ràng. Để luyện thi hiệu quả, học sinh cần có được bộ học liệu đầy đủ trong tay gồm: Cuốn tài liệu hướng dẫn đầy đủ về chủ đề và từ vựng, sách hướng dẫn dạy học cho giáo viên, các hướng dẫn tổ chức học tập cho học sinh, bài thi mẫu… Có được các tài liệu này, giáo viên và nhà đào tạo mới có thể dạy đúng hướng, và học sinh tăng được điểm số sau bài học, đồng thời nâng cao được cả trình độ tiếng Anh.

cam

Dưới đây là các tài liệu thiết yếu theo từng trình độ từ Starters, Movers, Flyers đến KET và PET cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi.

 1. Sách hướng dẫn cho Giáo viên dạy Starters, Movers, Flyers (2018)

https://www.cambridgeenglish.org/Images/357180-starters-movers-and-flyers-handbook-for-teachers-2018.pdf

 1. Danh mục từ vựng của 3 trình độ Starters, Movers, Flyers (2018)

https://www.cambridgeenglish.org/Images/506166-starters-movers-flyers-word-list-2018.pdf

 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Starters:

https://www.cambridgeenglish.org/images/starters-word-list-picture-book.pdf

 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Movers:

https://www.cambridgeenglish.org/Images/351851-a2-flyers-word-list-2018.pdf

 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Flyers:

https://www.cambridgeenglish.org/images/245852-yle-flyers-word-list-picture-book.pdf

 1. Đề thi mẫu của cả 3 trình độ Starters, Movers, Flyers (2018) bản pdf

https://www.cambridgeenglish.org/Images/423014-cambridge-english-young-learners-sample-papers-2018-volume-2.pdf

File âm thanh MP3 của 3 bài thi

 

Tuy trình độ tiếng Anh của trẻ em không khó, nhưng dạy trẻ hấp thụ tốt tiếng Anh và chinh phục thành công các chứng chỉ Cambridge này cần giáo viên giỏi và giáo pháp hiệu quả. Quý phụ huynh có thể đăng ký cho con học thử Cambridge qua lớp học ảo (học từ bất cứ nơi nào có kết nối internet) với Smartcom dưới đây để vừa nâng cao trình độ tiếng Anh cho con, vừa đảm bảo con đạt chứng chỉ như ý.

Học liệu thiết yếu để luyện thi Cambridge cho con

Mỗi trình độ luyện thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge đều có hệ thống tài liệu hướng dẫn rất khoa học và rõ ràng. Để luyện thi hiệu quả, học sinh cần có được bộ học liệu đầy đủ trong tay gồm: Cuốn tài liệu hướng dẫn đầy đủ về chủ đề và từ vựng, sách hướng dẫn dạy học cho giáo viên, các hướng dẫn tổ chức học tập cho học sinh, bài thi mẫu… Có được các tài liệu này, giáo viên và nhà đào tạo mới có thể dạy đúng hướng, và học sinh tăng được điểm số sau bài học, đồng thời nâng cao được cả trình độ tiếng Anh. cam Dưới đây là các tài liệu thiết yếu theo từng trình độ từ Starters, Movers, Flyers đến KET và PET cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi.
 1. Sách hướng dẫn cho Giáo viên dạy Starters, Movers, Flyers (2018)
https://www.cambridgeenglish.org/Images/357180-starters-movers-and-flyers-handbook-for-teachers-2018.pdf
 1. Danh mục từ vựng của 3 trình độ Starters, Movers, Flyers (2018)
https://www.cambridgeenglish.org/Images/506166-starters-movers-flyers-word-list-2018.pdf
 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Starters:
https://www.cambridgeenglish.org/images/starters-word-list-picture-book.pdf
 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Movers:
https://www.cambridgeenglish.org/Images/351851-a2-flyers-word-list-2018.pdf
 • E-book từ vựng bằng hình ảnh trình độ Flyers:
https://www.cambridgeenglish.org/images/245852-yle-flyers-word-list-picture-book.pdf
 1. Đề thi mẫu của cả 3 trình độ Starters, Movers, Flyers (2018) bản pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/423014-cambridge-english-young-learners-sample-papers-2018-volume-2.pdf File âm thanh MP3 của 3 bài thi   Tuy trình độ tiếng Anh của trẻ em không khó, nhưng dạy trẻ hấp thụ tốt tiếng Anh và chinh phục thành công các chứng chỉ Cambridge này cần giáo viên giỏi và giáo pháp hiệu quả. Quý phụ huynh có thể đăng ký cho con học thử Cambridge qua lớp học ảo (học từ bất cứ nơi nào có kết nối internet) với Smartcom dưới đây để vừa nâng cao trình độ tiếng Anh cho con, vừa đảm bảo con đạt chứng chỉ như ý.