Khoa học quản lý thời gian

NEW ANH KHUE

  • Thời gian: 15h00, Thứ 4, ngày 28/04/2018
  • Địa điểm: Hội trường 6B, ĐH Tôn Đức Thắng.

Start Time

3:00 PM

Wednesday, March 28, 2018

Finish Time

11:59 PM

Wednesday, March 28, 2018

Address

Hội trường 6B, ĐH Tôn Đức Thắng.