Hội thảo “8 hình mẫu nhân sự mà mọi doanh nghiệp đều khao khát & tiếng Anh thời 4.0” – Smartcom Viet Nam Corp

Hội thảo “8 hình mẫu nhân sự mà mọi doanh nghiệp đều khao khát & tiếng Anh thời 4.0”

anh hoi thao tren web-100

Start Time

8:30 AM

Tuesday, November 13, 2018

Finish Time

10:30 AM

Tuesday, November 13, 2018

Address

Hội trường lầu 16 - UEF Campus - 218 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM

118 queries in 1.003 seconds