IELTS Special

(5 reviews)
Free
View cart
IELTS Special

Giới thiệu chung

IELTS Special là khóa học được thiết kế để người học có trình độ tiếng Anh khá hoàn thiện kỹ năng làm bài thi IELTS, đạt mục tiêu đầu ra là 7.5 trở lên trong bài thi IELTS Academic. IELTS Plus vượt trội so với các khóa luyện thi IELTS thông thường nhờ sự kết hợp của Công nghệ Hybrid Learning, Chuyên gia luyện IELTS hàng đầu, và phương pháp học PBL (Problem Based Learning) giúp giải quyết các tồn tại của từng cá nhân trong quá trình luyện thi IELTS. Do đó IELTS Special có thể giúp người học tăng từ 1 tới 1.5 điểm sau một khóa luyện thi 10 tuần.

IELTS Special do chính chuyên gia đào tạo tiếng Anh, CEO Nguyễn Anh Đức của Smartcom trực tiếp thiết kế và được giảng dạy bởi các giáo viên IELTS nhiều kinh nghiệm.

IELTS Special cung cấp kiến thức toàn diện và đầy đủ cho 10 chuyên đề của các kỹ năng trong bài thi IELTS Academic. Với tham vọng giúp người học “vét cạn” từ vựng, chủ đề, và các cách diễn đạt trong bài thi IELTS, IELTS Special kỳ vọng những người học chăm chỉ, quyết tâm và hoàn thiện tất cả các chỉ dẫn và nội dung được cung cấp trong 10 tuần học sẽ đạt điểm đầu ra tới 8, dù đầu vào chỉ mới đạt 6.5. Dĩ nhiên, chỉ một số ít người thực sự quyết tâm và học triệt để nội dung mới đạt được điểm số này, còn phần lớn sẽ đạt điểm 7.5 trong bài thi thực.

Khóa học dành cho ai?

 • Người có nhu cầu luyện thi IELTS hoặc nâng cao tới mức thành thạo hoàn toàn tiếng Anh giao tiếp chuyên sâu theo hướng học thuật
 • Tối thiểu đạt 6.5 trong bài kiểm tra IELTS đầu vào tại Smartcom (đề thi IELTS chuẩn quốc tế)
 • Những người muốn sử dụng tiếng Anh để học tập, nghiên cứu
 • Những người muốn định cư ở nước ngoài với mục tiêu có điểm IELTS học thuật cao
 • Những người học đại học, cao học bằng tiếng Anh tại Việt Nam
 • Những người đi làm trong các tổ chức quốc tế và giao tiếp 100% bằng tiếng Anh

Kết quả của khóa học:

 • Nắm vững từ vựng, cụm từ và toàn bộ các cách diễn đạt nâng cao của 10 chủ đề của bài thi Speaking và Writing của IELTS Academic
 • Nắm vững các chiến thuật, kỹ thuật và mẹo làm bài thi IELTS một cách toàn diện
 • Tăng cường tốc độ đọc hiểu lên ít nhất 450 từ/phút, và khả năng nghe hiểu với 10 chủ đề học thuật toàn diện
 • Đạt tới khả năng giao tiếp advanced đối với cả 4 kỹ năng
 • Viết luận thành thạo với văn phong học thuật
 • Có khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng cá nhân mạch lạc và cao cấp, cùng với khả năng tranh luận sắc sảo, thuyết phục

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Số buổi học trên lớp: 30
 • Giảng viên: Chủ tịch Smartcom – thầy giáo Nguyễn Anh Đức trực tiếp giảng dạy
 • Thời lượng: 90h học trực tiếp
 • Các bài kiểm tra: 1 kiểm tra giữa khóa & 1 kiểm tra cuối khóa
 • Trình độ đầu vào: Upper Intermediate – 6.5 IELTS
 • Trình độ đầu ra: Advanced – 7.5 – 8.0+ IELTS
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh & Tiếng Việt
 • Số học viên/lớp: 12 – 18 học viên
 • Chứng chỉ kết thúc khóa học: Có (chứng chỉ Smartcom).

Học viên được khuyến khích thi chứng chỉ IELTS quốc tế tại Hội đồng Anh hoặc IDP

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Số tuần học 90h
 • Giáo viên VN 100 %
 • Giáo viên NN 0
 • Số bài học 20
 • Trình độ đầu vào 6.5 IELTS
 • Trình độ đầu ra 7.5 - 8.0+ IELTS
 • Học trên lớp 70h
 • Học trực tuyến
 • Chuyên gia 0 hours
 • Huấn luyện PP 0 hours
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Học viên/lớp -
 • Kiểm tra giữa kỳ 0
 • Kiểm tra cuối kỳ 1
 • Chứng chỉ
 • Week 1

  • Lecture 1.1 – Introduction to IELTS Special& the IELTS test Locked 0m
  • Lecture 1.2 – Listening: Rules & strategies for Listening test; Listening Test 1 Locked 0m
  • Lecture 1.3 – Reading: Strategies for Reading test Locked 0m
  • Lecture 1.4 – Culture Quiz 1. Locked 0m
 • Week 2

  • Lecture 2.1 – Reading:Reading Test 1 –Passage 1 & 2 Locked 0m
  • Lecture 2.2 – Writing: Task 1 – Planning the essay,Paraphrasing question statement Locked 0m
  • Lecture 2.3 – Vocabulary: SAT level – Sentence completion 1 Locked 0m
  • Lecture 2.4 – Culture Quiz 2 & 3 Locked 0m
 • Week 3

  • Lecture 3.1 – Reading: Reading Test 1 – Passage 3 Locked 0m
  • Lecture 3.2 – Writing: Task 1 – Summary essays: Body paragraphs 1 & 2 Locked 0m
  • Lecture 3.3 – Speaking: Part 1 – Introduction; Questions & practice Locked 0m
  • Lecture 3.4 – Vocabulary: Review; SAT level – Sentence completion 2 Locked 0m
  • Lecture 3.5 – Culture Quiz 4&5 Locked 0m
 • Week 4

  • Lecture 4.1 – Speaking: Part 2 (Topic Card) & 3 – Introduction; Questions & practice Locked 0m
  • Lecture 4.2 – Vocabulary: Review; Upper-intermediate – Sentence completion Locked 0m
  • Lecture 4.3 – Culture Quiz 6&7 Locked 0m
 • Week 5

  • Lecture 5.1 – Listening: Listening Test 2 Locked 0m
  • Lecture 5.2 – Reading: Reading Test 2 – Passages 1 & 2 Locked 0m
  • Lecture 5.3 – Writing: Task 1–Summary essays: Significant features Locked 0m
  • Lecture 5.4 – Vocabulary: Review;SAT level – Sentence completion 3 Locked 0m
  • Lecture 5.5 – Culture Quiz 8 & 9 Locked 0m
 • Week 6

  • Lecture 6.1 – Reading: Reading Test 2 – Passage 3 Locked 0m
  • Lecture 6.2 – Writing: Task 2 – Introduction, Understanding question statement Locked 0m
  • Lecture 6.3 – Vocabulary: Review; SAT level – Sentence completion Locked 0m
  • Lecture 6.4 – Culture Quiz 10&11 Locked 0m
 • Week 7

  • Lecture 7.1 – Listening: Listening Test 3 Locked 0m
  • Lecture 7.2 – Reading: Reading Test 3 – Passage 1 Locked 0m
  • Lecture 7.3 – Writing: Task 2 – Body paragraphs & Conclusion Locked 0m
  • Lecture 7.4 – Speaking: Part 2 & 3 practice Locked 0m
  • Lecture 7.5 – Vocabulary: Review; SAT level – Sentence completion 5 Locked 0m
  • Lecture 7.6 – Culture Quiz 12 & 13 Locked 0m
 • Week 8

  • Lecture 8.1 – Reading: Reading Test 3 – Passages 2 & 3 Locked 0m
  • Lecture 8.2 – Writing: Task 1 – Process essays; Task 2 – Agree/Disagree essays Locked 0m
  • Lecture 8.3 – Speaking: Full test practice Locked 0m
  • Lecture 8.4 – Vocabulary: Review; SAT level – Sentence completion 6 Locked 0m
  • Lecture 8.5 – Culture Quiz 14 & 15 Locked 0m
 • Week 9

  • Lecture 9.1 – Reading: Reading Test 4 Locked 0m
  • Lecture 9.2 – Writing: Task 2 – Discussion essays; Common errors & suggestions Locked 0m
  • Lecture 9.3 – Speaking: Speaking Test 1; Part 1videotaping Locked 0m
  • Lecture 9.4 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 9.5 – Culture Quiz 16 & 17 Locked 0m
 • Week 10

  • Lecture 10.1 – Listening: Listening Test 4 Locked 0m
  • Lecture 10.2 – Writing: Task 1 –Students cross-correcting essays; Task 2 – Effective Introductionparagraph Locked 0m
  • Lecture 10.3 – Speaking: Part 2 practice; Speaking Test 1 Part 2 videotaping Locked 0m
  • Lecture 10.4 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 10.5 – Culture Quiz 18 & 19 Locked 0m
 • Week 11: Technology

  • Lecture 11.1 – Listening: Listening Test 5 Locked 0m
  • Lecture 11.2 – Reading: Reading Test 5 Locked 0m
  • Lecture 11.3 – Writing: Task 1 – Samples Band 5 & Band 7; Task 2 – Cause & Effect essays Locked 0m
  • Lecture 11.4 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 11.5 – Culture Quiz 20 & 21 Locked 0m
 • Week 12

  • Lecture 12.1 – Reading: Reading Test 6 Locked 0m
  • Lecture 12.2 – Speaking: Speaking Test 2; Part 2 videotaping Locked 0m
  • Lecture 12.3 – Writing: Task 2 – Two-question essays Locked 0m
  • Lecture 12.4 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 12.5 – Culture Quiz 22 & 23 Locked 0m
 • Week 13: Climate & the environment

  • Lecture 13.1 – Listening: Listening Test 6 Locked 0m
  • Lecture 13.2 – Reading: Reading Test 7 – Passage 1; Weak skills practice (e.g. True/False/Not given exercises) Locked 0m
  • Lecture 13.3 – Writing: Task 1 – Samples Band 5 & 7, Comparisons in vocabulary & sentence structures Locked 0m
  • Lecture 13.4 – Speaking: Speaking Test 2; Full Speaking Test videotaping Locked 0m
  • Lecture 13.5 – Culture Quiz 24 & 25 Locked 0m
 • Week 14

  • Lecture 14.1 – Listening: Listening Test 7 Locked 0m
  • Lecture 14.2 – Reading: Reading Test 7 – Passages 2 & 3 Locked 0m
  • Lecture 14.3 – Writing: Task 1 – Graphs & tables; Task 2 – Samples & examiner’s comments; Students scoring essays Locked 0m
  • Lecture 14.4 – Speaking: Speaking Test 3; Full Speaking Test videotaping Locked 0m
  • Lecture 14.5 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 14.6 – Culture Quiz 26 & 27 Locked 0m
 • Week 15

  • Lecture 15.1 – Writing: Full in-class Writing Test – Teacher correcting essays Locked 0m
  • Lecture 15.2 – Speaking: Speaking Test 4; Full Speaking Test videotaping Locked 0m
  • Lecture 15.3 – Vocabulary: Review words from previous Reading Tests Locked 0m
  • Lecture 15.4 – Culture Quiz 28 & 29 Locked 0m
 • Week 16

  • Lecture 16.1 – IELTS mock exam Locked 0m
  • Lecture 16.2 – Course conclusion&teacher’s comments. Locked 0m
Leadership development at Harvard Business School
Câu nói yêu thích: Freedom is not the absence of commitments, but the ability to choose and commit yourself to what is best for you. (Paulo Coelho)

Academic Director

Câu nói yêu thích: "Life's short. Anything could happen, and it usually does, so there is no point in sitting around thinking about all the ifs, ands and buts." - Amy Winehouse

Đội ngũ giảng viên dạy IELTS của Smartcom hội tụ những thầy cô xuất sắc hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam mà rất ít tổ chức có được cả về kinh nghiệm, danh tiếng và năng lực học thuật. Đội ngũ này gồm những người tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, có nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục. Ưu điểm lớn của đội ngũ giảng viên IELTS của Smartcom là sự kết hợp của cả chuyên gia người Việt Nam, các học giả quốc tế, và cả các cựu chuyên gia khảo thí IELTS, nên Smartcom có một chương trình đào tạo IELTS đặc biệt vượt trội, vừa trực diện, thực dụng để giúp người học tăng điểm nhanh hơn, chắc chắn hơn, vừa giúp nâng trình độ tiếng Anh và tri thức cuộc sống, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng của công dân toàn cầu.

Dưới đây là 6 gương mặt giáo viên nổi bật của Smartcom, những người sẽ trực tiếp, hoặc gián tiếp dạy trong các chương trình luyện thi X-Mind IELTS.

1. “Phù thủy tiếng Anh” Nguyễn Anh Đức – Master trainer

 • Tốt nghiệp Chương trình Lãnh đạo cao cấp ĐH Harvard.
 • Chứng chỉ đào tạo Công dân toàn cầu ĐH Harvard.
 • Tác giả phương pháp Tiếng Anh trên 5 đầu ngón tay. Tác giả các bộ sách nổi tiếng gồm: “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh theo phương pháp Do Thái”, “Nghe phản xạ tiếng Anh bằng công nghệ Sóng não”…
 • Các sản phẩm công nghệ 4.0 trong học tiếng Anh của ông đã được nhiều giải thưởng quốc tế và quốc gia.
 • Có 15 kinh nghiệm dạy IELTS, và là diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng ở Việt Nam, thường xuyên được báo chí và truyền hình nhắc tới.

2. Tiến sĩ Ben Williams – Academic Director

 • Tiến sĩ tâm lý giáo dục Ben Williams bắt đầu công tác tại Smartcom từ năm 2009 với vị trí Giám đốc học thuật và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển Smartcom.
 • Ông là đồng tác giả của nhiều nghiên cứu, công nghệ và các bộ sách của thầy Nguyễn Anh Đức và Smartcom.
 • Ts. Ben Williams nổi tiếng với các khóa đào tạo IELTS 8.0 cho học viên của Smartcom. Đến nay ông đã dạy được khoảng gần 100 học viên đại IELTS từ 8.0 đến 8.5.
 • Ts. Ben Williams giảng dạy trực tiếp các lớp IELTS có đầu ra từ 7.5 trở lên.

3. Tiến sĩ John Powell– Academic Advisor

 • Tiến sĩ khoa học John Powell gắn bó với Smartcom từ năm 2013, khởi đầu bằng dự án xây dựng chương trình và đào tạo nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho 1500 giáo viên THPT cốt lõi ở Việt Nam mà Smartcom được chọn làm nhà đào tạo.
 • Ông là đồng tác giả của nhiều nghiên cứu, công nghệ của đội ngũ Smartcom.
 • Ts. John Powell với hơn 30 năm kinh nghiệm cộng tác với ĐH Cambridge của mình, là một người cố vấn và xây dựng chương trình luyện thi IELTS xuất sắc, người sẽ giúp chữa trực tiếp các bài nói và bài viết cho các học viên trong khóa học.
 • Ts. John Powell cũng đã đào tạo ra nhiều học viên IELTS của Smartcom đạt từ 7.5 trở lên kể từ năm 2013.

4. GS.TS. Phillip Beatons – Academic Advisor

 • GS.TS. Phillp Beatons là giáo sư Giáo dục, công tác tại trường ĐH Nam Úc (University of South Australia). Ông từng là Chuyên gia khảo thí IELTS (IELTS Examiner) trong nhiều năm ở Việt Nam khi dạy tại trường đại học RMIT ở Hà Nội.
 • GS. Phillip Beatons là cố vấn học thuật cho Smartcom từ năm 2010 đến nay, và là người có nhiều đóng góp quan trọng vào chương trình đào tạo IELTS.
 • GS. Phillip Beatons là người quản trị chính chương trình chữa bài viết và bài nói cho học viên tham gia khóa luyện IELTS của Smartcom.

5. Thầy Gianluigi – IELTS senior teacher

 • Thầy Gianluigi từng có kinh nghiệm làm giám đốc nghiên cứu và giám đốc học thuật của nhiều tổ chức giáo dục lớn trên thế giới, trong đó tiêu biểu là vị trí Giám đốc nghiên cứu tại EF (English First), đồng thời ông cũng nhiều năm đạt danh hiệu Top Teacher (giáo viên xuất sắc nhất).
 • Thầy Gianluigi có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy IELTS và huấn luyện giáo viên dạy IELTS khắp châu Á.
 • Thầy Gianluigi là giáo viên trẻ trung, năng động và vui tính, được học viên IELTS tại Smartcom và các trường đối tác của Smartcom như THPT Chu Văn An, Việt Đức, Xuân Đỉnh… đặc biệt yêu mến vì những bài học vừa hiệu quả, vừa vui vẻ và vừa giàu thông tin của thầy.
 • Thầy Gianluigi tham gia giảng dạy các khóa học IELTS từ cơ bản đến nâng cao trong chương

6. Ths. Nguyễn Mỹ Linh (M.A in TESOL) – IELTS Teacher

 • Cô giáo Nguyễn Mỹ Linh có một đặc điểm thú vị đó là tham gia Smartcom với cả tư cách là học viên và giáo viên: Ngay từ những năm đầu học đại học, Mỹ Linh đã tham gia khóa học Authentic English đầy cảm hứng và giàu thực tế do trực tiếp thầy Nguyễn Anh Đức và TS. Ben Williams giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Mỹ Linh du học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trường ĐH Huddersfield – Anh Quốc. Cô giáo Mỹ Linh có phong cách giảng dạy trẻ trung, vui nhộn, sôi động và giàu cảm hứng, rất lôi cuốn học viên.
 • Ths. Nguyễn Mỹ Linh tham gia giảng dạy trực tiếp các module mang tính ứng dụng cao về kỹ năng làm bài thi và chữa bài thực hành cho học viên trong khóa luyện thi IELTS bằng lớp học ảo của Smartcom.

Reviews

Average Rating

4.8
5 ratings

Detailed Rating

5 stars
4
4 stars
1
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0

  Reviews

  Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Ben vì sự hỗ trợ, hướng dẫn và nhiệt tình của thầy trong lớp. Nhờ những bài sửa viết của thầy mà em có được những kinh nghiệm quý báu, cách viết đúng đắn và biết làm thế nào để có thể đạt được mức điểm tối đa trong bài viết. Trước đây em đã rất e ngại về nói vì nghĩ mình có khẩu âm nặng, lại chưa trôi chảy lắm, nhưng nhờ thầy em được thực hành rất nhiều, được chỉnh sửa cũng nhiều nữa (cười), và tự tin hơn hẳn. Khi nói chuyện với examiner, em không thấy như mình đang thi nữa, vì em cảm thấy như đang nói chuyện với thầy, với sự hơi nghiêm khắc, nhưng dí dỏm và luôn khiến học sinh chúng em cười vỡ bụng nhưng cũng học được rất nhiều điều về lỗi của mình. Cảm ơn thầy rất nhiều vì những gì thầy đã làm cho chúng em.

  Reviews

  Ngay từ ban đầu em đã rất ấn tượng với sự hài hước của bác Ben (cái tên mà tất cả các thành viên trong lớp em dùng để gọi thầy). Thầy rất vui tính và khiến mọi bài học đều trở thành một trải nghiệm vui vẻ và tuyệt vời. Thầy còn rất nhiệt tình và uyên bác nữa nên với mọi câu hỏi, mọi băn khoăn thầy đều là nơi mà em tìm đến. Em muốn cảm ơn thầy rất, rất nhiều vì đã cho em biết IELTS dễ chinh phục đến mức nào và chỉ cho em con đường đúng đắn để chinh phục tiếng Anh.

  Reviews

  Mình muốn gửi lời cảm ơn thầy rất nhiều vì đã cho mình cơ hội được học những kiến thức và tips rất thực tế nên khi đi thi mình đã cảm thấy rất thoải mái. Một tip hữu hiệu nhất mà thầy Ben là người thầy đầu tiên dạy cho mình là - nói/viết (task2) hãy nêu ví dụ từ chính bản thân em/bạn bè/anh, chị/ chú, bác được hết (vì bài văn yêu cầu give examples from your experience mà! Hãy tránh những cụm như "It's generally said/believed hay Its common knowledge - nghe có vẻ oách nhưng thật ra không có căn cứ chứng thực gì cả!" Và nhờ nói về bản thân, nên khi thi Speaking - mình gần như "nói chuyện" với examiner một cách thân thiện và khiến cô ấy cười tươi như bạn lâu năm mới gặp vậy! Trải nghiêm thật vui này có lẽ sẽ khiến mình thi thêm lần nữa chăng? Hì, có thể lắm chứ.

  Reviews

  7.5 IELTS. Mới đầu vào lớp em cũng sợ thầy Ben lắm nhưng càng ngày càng quý thầy hơn, và về nhà thì chăm luyện tập hẳn vì không muốn làm thầy thất vọng. Cảm ơn thầy và Smartcom. ^^.

  IELTS SPECIAL

  8.0 IELTS. Với các bài học mà em đã học được trong lớp IELTS Special, kỹ năng nói và viết của em đã cải thiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, và em đã đạt được mức điểm khá cao với Nói và Viết.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC

(Vui lòng để lại thông tin chính xác. Tư vấn viên tuyển sinh sẽ gọi điện cho bạn trong thời gian sớm nhất.)
Hotline: 1900 9085 / 024 6291 8666
Email: center@smartcom.vn