Smartcom Center

Giới thiệu khóa học COMBO IELTS

1. Mô tả chung:

- COMBO IELTS Plus: là khóa học dành cho học viên bắt đầu học tiếng Anh (hoặc mơ hồ về khả năng tiếng Anh của mình) có nhu cầu học tập trung và hoàn thiện tiếng Anh trong vòng một năm học, đích hướng tới là 6.5 điểm thi IELTS chính thức.

- COMBO IELTS Plus: Người học trải qua 8 khóa học: Speaking Grammar 1 + Speaking Grammar 2 + Business English (13 chuyên đề TOEIC) hoặc luyện thi TOEIC + Luyện phát âm giọng Mỹ + IELTS Writing (kỹ năng viết luận IELTS) + AE 2 (Authentic English trình độ 2) Step 1 + AE2. Step 2 + IELTS Plus.

Học viên được trải nghiệm đầy thời lượng, kiến thức, mô hình hybrid learning và tính ưu việt của tất cả các khóa học trên. Thêm vào đó là chương trình học theo phim đa dạng và phong phú.

2. Thời lượng học: 19-20 tháng, 2 buổi/ tuần (1,5h/ buổi) + các buổi đào tạo của thầy Nguyễn Anh Đức

Học viên được lựa chọn thời gian học phù hợp, nếu lịch thi ở trường ảnh hưởng tới lịch học tại Smartcom thì học viên có thể kéo dài gói COMBO IELTS Plus thành 2 năm (24 tháng)

3.  Học phí: Tổng học phí: 35.400.000 đồng

Học phí khuyến học đặc biệt nhân dịp 10 năm thành lập Smartcom: 22.800.000 đồng (giảm 12.600.000 đồng so với học phí thông thường)

4. Bản mô tả chi tiết khóa học:

You are here: Trang chủ COMBO IELTS