THI THỬ IELTS TRÊN MÁY TÍNH HÀNG NGÀY

Đã có 52 người đăng ký mới và 62 lượt làm bài thi trong tháng

TOÀN THỜI GIAN
0
Guest user
9
1
Nguyễn Duy Thái st
9
2
Phạm Tiến Thành st
9
3
Lê Quang Huy st
9
4
Nguyễn Hoàng Dương st
9
5
Tô Đức Tiến st
9
6
Lê Thị Khánh Linh st
9
7
Lê Thùy Trang
8.5
8
Đỗ Trần Hoài An st
8.5
9
Cao Hoàng Hiệp st
8.5
TUẦN GẦN NHẤT
0
Hà Lê Vy st
3
BÀI THI ĐƯỢC THI NHIỀU NHẤT
0
Cambridge 16 - Test 4
61
1
Actual Test 27
38
2
Cambridge 17 - Test 4
35
3
Cambridge 17 - Test 2
32
4
Cambridge 17 - Test3
31
5
Cambridge 17 - Test 1
29
6
Cambridge 16 - Test 3
27
7
Cambridge 16 - Test 2
27
8
Cambridge 16 - Test 1
22
9
Actual Test 01
17

IELTS Speaking: chinh phục 9.0