Lost your password?
ben-williams

Ts. Ben Williams

Chức danh: Giám đốc học thuật.

Quốc tịch: Canada & Ai Len.

Học vấn:

  • Tiến sỹ Tâm lý học – Trường Đại học Toronto, Canada.
  • TESOL – Giảng viên tiếng Anh quốc tế chuyên nghiệp – ĐH Baptist, Hong Kong

Kinh nghiệm & thành tựu:

  • 18 năm làm hiệu trưởng chuỗi trường Montessori tại Canada, một mô hình dạy trẻ thông minh sớm nổi tiếng thế giới.
  • 10 năm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
  • Giảng viên mời giảng tại các trường: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Hà Nội), Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) – giảng dạy TOEFL iBT.
  • Huấn luyện giáo viên giảng dạy TOEIC, IELTS, TOEFL iBT cho giảng viên tiếng Anh ở Hà Nội.

Quan điểm & triết lý giáo dục:

  • I don’t want my students to know what I know, I want them to know more than I know.
    If my students cannot progress beyond me and realize their potential, then I have failed to do my job.
  • Tôi không muốn sinh viên của tôi chỉ biết những gì tôi biết, tôi muốn họ biết nhiều hơn những gì tôi biết. Nếu họ không thể biết hơn tôi và không nhận ra được tiềm năng của mình, thì có nghĩa là tôi đã thất bại trong công việc giảng dạy của mình rồi.

Danh ngôn yêu thích:

” I have very simple tastes, I am always satisfied with the best”

 Oscar Wilde (and for me, this includes my students)

“The cost of a thing is the amount of what I will call ‘life’ that is required to be exchanged for it”  Thoreau – (so, if you are wasting your time, you are wasting your life and that is too costly.)