Lost your password?
kim-chi

Ths. Vũ Kim Chi

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn: 

  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – ĐH Quốc Gia Hà Nội.
  • Thạc sỹ tiếng Anh (M.A) – ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng viên chính khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội.
  • Giảng dạy tiếng Anh tại nhiều tổ chức, tập đoàn lớn.
  • Học bổng 1 năm tại ĐH Wikes do Chính phủ Mỹ tài trợ bởi thành tích học xuất sắc.

Phương châm giảng dạy

  • Tôi tin vào vai trò vô cùng quan trọng của việc xây dựng nền tảng căn bản cho việc học của học viên, đặc biệt là những học viên ở trình độ thấp hơn. Họ cần có sự nhận xét đúng, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời giáo viên. Học viên nên được thử thách với những phần luyện tập hơi vượt ra ngoài khả năng của họ, nhưng trước tiên họ phải được xây dựng nền tảng căn bản vững chắc.
  • Mỗi học viên có cách học riêng của mình và cách thức đó nên được tôn trọng. Giáo viên cũng có cách truyền đạt riêng và cũng nên được trân trọng, nhưng một phương pháp giảng dạy tốt sẽ bao quát được hầu hết các phương thức học của học viên trong lớp. Không học viên nào bị bỏ lại phía sau!
  • Tôi muốn khiến việc học của học viên trở nên vui vẻ với mục đích rõ ràng. Họ không chỉ chơi vì trò chơi đó vui. Họ chơi các trò chơi theo cách thức vui nhộn để tiếp thu kiến thức và các kỹ năng.

Danh ngôn yêu thích

To teach is to inspire!