Lost your password?
hai-chi

Ths. Phùng Hải Chi

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn: 

  • Thạc sỹ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) – ĐH Queensland, Úc, 2012
  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – ĐH Hà Nội.

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng viên chính khoa tiếng Anh trường ĐH Hà Nội
  • Giảng dạy tiếng Anh tại nhiều tổ chức, tập đoàn lớn.

Phương châm giảng dạy

  • Công việc của một giáo viên không chỉ là giảng dạy mà quan trọng hơn còn là truyền cảm hứng đến học viên và khuyến khích những mặt tích cực nhất từ họ.
  • Giáo viên nên là những người bạn với học viên và chia sẻ những kinh nghiệm học tập thật sự quý giá của chính bản thân mình trước đây.

Danh ngôn yêu thích

  • You’re happiest while you’re making the greatest contribution (Robert F. Kennedy),
  • “Life is what you make so make the best of it” – “Never stand still”.