Lost your password?

Ths. Phạm Diệu Ly

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn: 

 • Thạc sỹ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) – ĐH Victoria – Thành phố Melbourne, Úc, 2009
 • Thạc sỹ tiếng Anh – MA(Tốt nghiệp xuất sắc) – ĐH Hà Nội.
 • Cử nhân tiếng Anh – BA (Tốt nghiệp loại giỏi) – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Kinh nghiệm & Thành tựu

 • Giảng viên chính khoa tiếng Anh trường ĐH Mở Hà Nội
 • Giảng viên chính khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại Giao
 • Giảng dạy tiếng Anh tại nhiều tổ chức, tập đoàn lớn.
 • Đồng tác giả cuốn sách “Basic English textbook for Tourism” – NXB Thanh Niên
 • Tác giả cuốn sách “Professional English textbook for Tourism” – NXB Thanh Niên
 • Đồng tác giả cuốn “Community-based tourism training material” hợp tác với ĐH Capilano, Canada.

Phương châm giảng dạy

 • Tôi tin rằng giảng dạy các kỹ năng giao tiếp tại Smartcom đòi hỏi có động lực được truyền đạt một cách tự nhiên từ giáo viên đến người học. Những người học ngôn ngữ phải phát triển tình yêu và niềm đam mê cho việc học một ngoại ngữ được sử dụng toàn cầu, nhưng họ hầu như không có cơ hội thực hành ngôn ngữ này ngoài lớp học. Với cách này, tôi cố gắng chuẩn bị thật tốt chương trình giảng dạy giao tiếp trước mỗi giờ lên lớp, chọn những hoạt động thích hợp nhất cho mỗi nhóm học khác nhau và khiến mỗi bài học trở nên thực tế và dễ tiếp cận nhất.
 • Tôi luôn bắt đầu lớp học của mình với những khởi đầu thú vị như các trò chơi hoặc các cuộc thi, hoặc bất kỳ điều gì khiến học viên liên tưởng đến chủ đề học. Và khi học viên đã sẵn sàng, tôi sẽ khiến họ làm việc theo nhóm, theo cặp hoặc tham gia vào các cuộc thi biện luận. Đôi khi họ phải làm việc cá nhân với việc tự ghi chú hoặc ghi chép lại các bài tập và tự thực hiện thuyết trình. Sau khá nhiều phương thức học tập, họ được khuyến khích để học tập chăm chỉ và làm chủ những kỹ năng cần thiết để đạt được những mục tiêu của mình.

Danh ngôn yêu thích

 • “Do, or do not. There is no ‘try’.”
 • Yoda (‘The Empire Strikes Back’)