Lost your password?
lan-phuong

Ths. Nguyễn Lan Phương

Giảng viên mời giảng cao cấp tại Smartcom

Học vấn: 

  • Thạc sỹ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (M.A) – ĐH La Trobe, Úc
  • Cử nhân tiếng Anh (B.A) – ĐH Hà Nội.
  • Cử nhân quản trị kinh doanh (B.A) – ĐH Thương Mại

Kinh nghiệm & Thành tựu

  • Giảng viên chính, tổ trưởng bộ môn dịch, khoa tiếng Anh trường ĐH Thương Mại Hà Nội.
  • Giảng dạy tiếng Anh tại nhiều tổ chức, tập đoàn lớn.
  • Giảng viên đào tạo kỹ năng giao tiếp, Regional English Language Centre, SEMEO, Singapore, 2008

Phương châm giảng dạy

  • Ngôn ngữ nước ngoài chỉ có thể nhuần nhuyễn bằng việc luyện tập thật nhiều. Do đó công việc của giáo viên là tạo ra cơ hội cho người học có thể tối đa hóa sự tiếp thu của mình: một diễn đạt hữu dụng nên được thực hành đi thực hành lại tới khi người học có thể xây dựng thói quen sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên trong những tình huống khác nhau.
  • Chiến thuật dạy học: biến việc học trở thành một trải nghiệm thú vị cho người học, qua đó họ sẽ cảm thấy hứng thú tham gia vào lớp học nhiều hơn.

Danh ngôn yêu thích

Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings. (John F. Kennedy)