Lost your password?
ola

Ths. Aleksandra Anna Pawlicka (OLA)

Giảng viên cao cấp tại Smartcom

Học vấn

  • Thạc sỹ triết học – Đại Học Adam Mickiewicz,  Poznan, Poland.
  • Cử nhân triết học – Đại Học Adam Mickiewicz,  Poznan, Poland.
  • Giảng viên tiếng Anh quốc tế (TESOL) – ĐH Cambridge.

Phương châm giảng dạy

  • Tôi tin rằng cách tốt nhất để học bất kỳ điều gì trong cuộc sống là thông qua việc khám phá điều đó, do đó theo tôi việc giảng dạy là để cho thấy cách làm việc này. Giáo viên nên dẫn dắt và giúp đỡ để (người học) hiểu hơn là chỉ dạy.

Danh ngôn yêu thích:

“True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross; then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own.”
― Nikos Kazantzakis