Print this page

S-community

Hoạt động hiện tại: Câu lạc bộ tiếng Anh (Smart English Club – SEC)

Sinh hoạt hàng tuần nhằm thực hành tiếng Anh cho các thành viên tham dự.

Phí tham dự: Miễn phí

Đăng ký thành viên: Gọi tới 04-32626699 hoặc 04-62517799 để đăng ký thành viên (miễn phí)

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Không nhất thiết phải có một trình độ tiếng Anh cao mới có thể sinh hoạt.

Yêu cầu tác phong và thái độ: SEC yêu cầu cao về sự nhiệt tình, tinh thần cống hiến và sự nghiêm túc trong tất cả các buổi sinh hoạt. Mọi thành viên phải có ý thức bảo vệ tài sản, và ý thức giữ gìn, quảng bá hình ảnh SEC ra cộng đồng. 

Các Câu lạc bộ khác sẽ tổ chức sinh hoạt trong tháng 8/2015 gồm: CLB Tiếng Anh Do Thái; CLB Tư duy Kinh doanh; CLB MC & Speakers; CLB Âm nhạc.

Read 2955 times
Rate this item
(1 Vote)
Published in S-community
Center

Latest from Center