Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 7/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 7/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

Speaking Grammar (Khoá học Ngữ pháp Nói)
Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
HN.SG11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 11/7 Thứ 3 – 25/7 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
HN.SG12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 11/7 Thứ 3 – 25/7 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
HN.SG2 15.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 04/7 Thứ 5 – 20/07 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
HN.SG2 16.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 04/7 Thứ 5 – 20/07 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
HN.SG 17.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 26/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.SG 18.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 26/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.SG2 19.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 28/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.SG2 20.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 28/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH (Khoá học Giao tiếp chuyên sâu)
Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
HN.AE21 2.1  step 2 18h00 – 19h30 Tối Thứ 2 – 4 Tháng 8/2017 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE21 2.2 step 2 19h45 – 21h15 Tối Thứ 2 – 4 Tháng 8/2017 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE21 2.3 step 1 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Tháng 8/2017 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE21 2.4 step 1 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Tháng 8/2017 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC (Khoá học Luyện thi Toeic 4 kỹ năng)
STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 05.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 04/7 Thứ 5 – 20/07 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.TCS 06.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.TCS 07.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 28/7 Tháng 8/2017 SM1 – 33/41 Thái Hà
4 HN.TCS 08.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 05/7 Thứ 6 – 21/07 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AAT (Khoá học Luyện phát âm giọng Mỹ)
STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 31/7 Thứ 2 – 31/7 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.AAT 12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 31/7 Thứ 2 – 31/7 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

 

IELTS (Khoá học Luyện thi IELTS)
STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Basic 03.17 18h30 – 21h00 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 20/7 Thứ 5 – 03/8 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.IELTS Plus 04.17 18h30 – 21h00 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 21/7 Thứ 6 – 04/8 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỚM & TIẾNG ANH ĐỘT PHÁ CHO CON

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm
1 HN.AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 HN.AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 HN.AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 HN.AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 HN.AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 HN.AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 HN.AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 HN.AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
10 HN.AK 1.3 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
11 HN.ECE 0.1
(Lớp Giáo dục sớm)
6:30 – 8:00 Tối Thứ 5 Thứ 5 – Thứ 7 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8:30 – 10:00 Sáng Thứ 7 Thứ 5 – Thứ 7
12 HN.ECE 0.2
(Lớp Giáo dục sớm)
8h30 – 10h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn