Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 4/2017

Công ty Smartcom Việt Nam Want to get the best Isoptin deal and save on your purchase? Visit our online store and get it for as much as 0.56 USD now! trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 4/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG 09.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 12/4 Thứ 6 – 21/4 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.SG 10.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 12/4 Thứ 6 – 21/4 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.SG 11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 20/4 Thứ 5 – 27/4 SM1 – 33/41 Thái Hà
4 HN.SG 12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 20/4 Thứ 5 – 27/4 SM1 – 33/41 Thái Hà
5 HN.SG2 13.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 26/4 Thứ 4 – 3/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
6 HN.SG2 14.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 26/4 Thứ 4 – 3/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
7 HN.SG2 15.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/4 Thứ 5 – 4/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 HN.SG2 16.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/4 Thứ 5 – 4/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 HN.SG 17.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 28/4 Thứ 6 – 5/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
10 HN.SG 18.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 28/4 Thứ 6 – 5/5 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AE20 2.5  step 2 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/4 Thứ 3 – 9/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AE20 2.6 step 2 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/4 Thứ 3 – 9/5 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 03.17 18h00 – 19h30 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 5/4 Thứ 6 – 21/4 SM1- số 33/41 Thái Hà
2 HN.TCS 04.17 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 13/4 Thứ 5 – 27/4 SM1- số 33/41 Thái Hà

 

 AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 05.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 10/4 Thứ 2 – 17/4 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AAT 06.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 24/4 Thứ 2 – 8/5 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

IELTS PLUS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Basic 02.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 27/4 Thứ 5 – 11/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.IELTS Plus 03.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 4 – 6 Thứ 5 – 27/4 Thứ 5 – 11/5 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
10 AK 1.3 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Lưu We can fulfill your Cephalexin needs in the best and most cost effective way. Buy your Cephalexin now for only 1.12 USD! ý:

– Buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn