Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 5/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát Don’t waste your time looking for affordable Reglan deals anymore, because you’ve found it – buy your medicine for 0.51 USD now! âm trong tháng 5/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG 09.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Tháng 4/2017 Thứ 6 – 5/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.SG 10.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 5/5 Thứ 6 – 19/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.SG 11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/5 Thứ 5 – 30/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 HN.SG 12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/5 Thứ 5 – 30/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 HN.SG2 13.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 10/5 Thứ 4 – 24/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
6 HN.SG2 14.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 10/5 Thứ 4 – 24/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
7 HN.SG2 15.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/5 Thứ 5 – 30/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 HN.SG2 16.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/5 Thứ 5 – 30/5 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 HN.SG 17.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 24/5 Thứ 4 – 31/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
10 HN.SG 18.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 24/5 Thứ 4 – 31/5 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH
Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
HN.AE20 2.5 step 2 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 9/5 Thứ 3 – 16/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE20 2.6 step 2 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 9/5 Thứ 3 – 16/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE21 2.1 step 1 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 4 Thứ 4 – 31/5 Thứ 2 – 5/6 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AE21 2.2 step 1 19h45 – 21h15 Thứ 2 – 4 Thứ 4 – 31/5 Thứ 2 – 5/6 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 03.17 18h00 – 19h30 Thứ 4 –  6 Tháng 4/2017 Thứ 4 – 3/5 SM1- số 33/41 Thái Hà
2 HN.TCS 04.17 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Tháng 4/2017 Thứ 5 – 4/5 SM1- số 33/41 Thái Hà
3 HN.TCS 05.17 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 23/5 Thứ 3 – 30/5 SM1- số 33/41 Thái Hà
4 HN.TCS 08.17 19h45 – 21h15 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 24/5 Thứ 4 – 31/5 SM1- số 33/41 Thái Hà

 

AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
HN.AAT 07.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 22/5 Thứ 2 – 29/5 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.AAT 08.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 29/5 Thứ 2 – 5/6 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

IELTS PLUS
Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
HN.IELTS Basic 02.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 25/5 Thứ 5 – 8/6 SM1 – 33/41 Thái Hà
HN.IELTS Plus 03.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 4 – 6 Thứ 4 – 31/5 Thứ 5 – 16/9 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
10 AK 1.3 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là thời Do you want to save on your Ashwagandha purchase and get a quality medicine? Buy it at our store for 47.2 USD and save big! gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn