Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 3/2017

Công ty Smartcom If you are searching for cost efficient Ayurslim offers, you’ve found the right place! Get your Ayurslim here for 54.7 USD! Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 3/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG2 03.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.SG2 04.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.SG2 05.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 10/3 Thứ 6 – 17/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 HN.SG2 06.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 10/3 Thứ 6 – 17/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 HN.SG 07.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 9/3 Thứ 3 – 21/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 HN.SG 08.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 9/3 Thứ 3 – 21/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 HN.SG 09.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 22/3 Thứ 4 – 29/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
8 HN.SG 10.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 22/3 Thứ 4 – 29/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
9 HN.SG 11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/3 Thứ 3 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
10 HN.SG 12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/3 Thứ 3 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AE20 2.1 step 2 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AE20 2.2 step 2 19h45 – 21h15 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.AE20 2.5  step 1 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 2/3 Thứ 5 – 9/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
4 HN.AE20 2.6 step 1 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 2/3 Thứ 5 – 9/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 01.17 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 14/2 Thứ 5 – 23/2 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.TCS 02.17 19h45 – 21h15 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 8/3 Thứ 4 – 15/3 SM1- số 33/41 Thái Hà

 

AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 01.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 20/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AAT 04.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 20/3 Thứ 2 – 27/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

IELTS PLUS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Plus 01.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 4 – 6 Thứ 6 – 17/2 Thứ 6 – 3/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.IELTS Plus 02.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 5  – 23/3 Thứ 5 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm Khai giảng
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
10 AK 1.3 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 3/2017

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là thời gian The best prices for Aspirin are gathered at our store and if you want to take advantage of our deals, as we offer it for only 28.56 USD! dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn