Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 3/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 3/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG2 03.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.SG2 04.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.SG2 05.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 10/3 Thứ 6 – 17/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 HN.SG2 06.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 10/3 Thứ 6 – 17/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 HN.SG 07.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 9/3 Thứ 3 – 21/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 HN.SG 08.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 9/3 Thứ 3 – 21/3 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 HN.SG 09.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 22/3 Thứ 4 – 29/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
8 HN.SG 10.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ  4 – 22/3 Thứ 4 – 29/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
9 HN.SG 11.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/3 Thứ 3 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
10 HN.SG 12.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 23/3 Thứ 3 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AE20 2.1 step 2 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AE20 2.2 step 2 19h45 – 21h15 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.AE20 2.5  step 1 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 2/3 Thứ 5 – 9/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
4 HN.AE20 2.6 step 1 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 2/3 Thứ 5 – 9/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 01.17 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 14/2 Thứ 5 – 23/2 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.TCS 02.17 19h45 – 21h15 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 8/3 Thứ 4 – 15/3 SM1- số 33/41 Thái Hà

 

AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 01.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 20/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AAT 04.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 20/3 Thứ 2 – 27/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

IELTS PLUS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Plus 01.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 4 – 6 Thứ 6 – 17/2 Thứ 6 – 3/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.IELTS Plus 02.17 18h30 – 21h00 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 5  – 23/3 Thứ 5 – 30/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm Khai giảng
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh 2016
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 1/2017
10 AK 1.3 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh Tháng 3/2017

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn

Bình luận