Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 12/2016

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 12/2016 We’ve got the best Artane prices you can find on the market nowadays. Purchase your Artane at our store for 0.59 USD today! tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG2 39.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 17/11 Thứ 5 – 29/11 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.SG2 40.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 29/11  Thứ 3 – 13/12 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 HN.SG 41.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 16/11 Thứ 6 – 2/12 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 HN.SG 42.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 6 – 25/11 Thứ 4 – 7/12 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 HN.SG 43.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 8/12 Thứ 5 – 22/12 SM1 – 33/41 Thái Hà
6 HN.SG 44.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 22/12 Thứ 5 – 5/01 SM1 – 33/41 Thái Hà
7 HN.SG 45.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 3 – 27/12 Thứ 3 – 10/01 SM1 – 33/41 Thái Hà
8 HN.SG 46.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 3 – 27/12 Thứ 3 – 10/01 SM1 – 33/41 Thái Hà
9 HN.SG 47.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 22/12 Thứ 5 – 5/01 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
10 HN.SG 48.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 22/12 Thứ 5 – 5/01 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

 

AUTHENTIC ENGLISH
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AE20 2.3 step 1 18h00 – 19h30 Thứ 4 – 6 Thứ 4  – 30/11 Thứ 4 – 14/12 Thứ 4: SM1 – 33/41 Thái Hà
Thứ 6: SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.AE20 2.4 step 1 19h45 – 21h15 Thứ 4 – 6 Thứ 4  – 30/11 Thứ 4 – 14/12

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 20.16 19h45 – 21h15 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 21/12 Thứ 4 – 4/01 SM1- số 33/41 Thái Hà
2 HN.TCS 21.16 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 22/12 Thứ 5 – 5/01 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 HN.TCS 22.16 19h45 – 21h15 Thứ 3 – 5 Thứ 5 – 24/11 Thứ 5 – 14/12 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

 

AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 05.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 12/12 Thứ 2 – 26/12 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AAT 06.16 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 Thứ 3 – 27/12 Thứ 3 – 10/1 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

 

IELTS PLUS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Plus 09.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 21/12 Thứ 4 – 17/01 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.IELTS Plus 10.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 21/12 Thứ 4 – 17/01 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vnd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);