Lost your password?

HCM_Lịch khai giảng tháng 7/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng khóa học Speaking Grammar, Authentic English, Toeic for Career Success, IELTS Plus, AAT – Luyện phát âm  trong tháng 07/2017 tại Smartcom Hồ Chí Minh – Số 3, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5; Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Ngoại Thương 2 cụ thể như sau:

Lch hc khóa Speaking Grammar 1

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG1.03.17 18h00-19h30 Thứ 2-6 Thứ 6- 16/6 Thứ 2- 3/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.04.17 19h45-21h15 Thứ 2-6 Thứ 6- 14/7 Thứ 2- 17/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG1.05.17 18h00-19h30 Thứ 3-5 Thứ 3- 25/7 Thứ 5- 27/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 IUH.SG1.01.17 18h00-19h30 Thứ 3-5 Thứ 5 – 27/7 Thứ 5- 27/7 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

Lch hc khóa Speaking Grammar 2

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG2.05.17 19h45-21h15 Thứ 3 -5 Thứ 3- 13/6 Thứ 3- 11/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG2.06.17 18h00-19h30 Thứ 3 -5 Thứ 5- 6/7 Thứ 3- 11/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG2.07.17 18h00-19h30 Thứ 2-4 Thứ 2 – 17/7 Thứ 3- 25/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 FTU2.SG2.02.17 19h15-21h15 Thứ 4-7 Thứ 4 -26/7 Thứ 7- 29/7 Đại học Ngoại thương, Số 15, đường D5, phường 25, Q. Bình Thạnh

Lch hc khóa TOEIC FOR CAREER SUCCESS

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.TOEIC04.17 19h45-21h15 Thứ 4-6 Thứ 6 – 7/7 Thứ 6 – 14/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 FTU2.TOEIC01.17 18h00-19h30 Thứ 4-7 Thứ 4 -26/7 Thứ 7- 29/7 Đại học Ngoại thương, Số 15, đường D5, phường 25, Q. Bình Thạnh

Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH STEP 1

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE1.03.17 18h00-19h30 Tối thứ 2-5 Thứ 2- 24/7 Thứ 5-27/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH STEP 2

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE2.02.17 18h00-19h30 Tối thứ 2-4 Thứ 2- 28/6 Thứ 2-28/6 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lch hc khóa IELTS PLUS

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.IELTS PLUS 01.17 18h00-19h30 Tối thứ 4-6 Thứ 4- 28/6 Thứ 6- 30/6 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lịch học khóa Phát âm giọng Mỹ

STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Lịch buổi học đầu Địa điểm
1 HCM.AAT.04.17 16h00-17h30 Thứ 4 Thứ 4- 5/7 Thứ 4- 5/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.AAT05.17 18h00-19h30 Thứ 2 Thứ 2- 10/7 Thứ 2-10/7 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 

Lưu ý:
– Buổi khai giảng và buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến:

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới:

+ Cơ sở Nguyễn Chí Thanh: 028.2248.7555 hoặc 028.6272.5868 hoặc gửi thư về hòm thư hcmc@smartcom.vn

+ Cơ sở Đại học Công nghiệp: 028.2236.9333 hoặc 028.2237.2666

+ Cơ sở Đại học Ngoại Thương cơ sở 2: 028.6278.1555