Lost your password?

HCM_Lịch khai giảng tháng 5/ 2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng khóa học Speaking Grammar trong tháng 05/2017 tại Smartcom Hồ Chí Minh – Số 3, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5; Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Ngoại Thương 2 cụ thể như sau:

SPEAKING GRAMMAR 1

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG1.02.17 19h45-21h15 Tối thứ 3-5 Thứ 5- 20/4 thứ 5- 4/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.03.17 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 3- 16/5 thứ 3-  23/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.04.17 19h45-21h15 Tối thứ 3-5 Thứ 3- 16/5 thứ 3- 23/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG1.05.17 19h45-21h15 Tối thứ 4-6 Thứ 6-19/5 Thứ 6 – 26/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 HCM.SG1.06.17 19h45-21h15 Tối thứ 2-6 Thứ 6-19/5 Thứ 6 – 26/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
5 IUH.SG1.01.17 16h30-17h30 Tối thứ 2-6 Thứ 2-15/5 Thứ 6 – 26/5 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

SPEAKING GRAMMAR 2

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG2.04.17 18h00 – 19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 3- 18/5 Thứ 5- 25/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG2.05.17 19h45-21h15 Tối thứ 3-6 Thứ 3- 18/5 Thứ 5- 25/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

AUTHENTIC ENGLISH

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE1.02.17 19h45-21h15 Tối thứ 2-4 Thứ 2- 15/5 Thứ 4 – 29/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

TOEIC 4 SKILLS – TOEIC FOR CAREER SUCCESS

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.TOEIC.03.17 18h00-19h30 Tối thứ 4-6 Thứ 4- 19/4 Thứ 4- 10/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.TOEIC04.17 19h45-21h15 Thứ 4-6 Thứ 4- 17/5 Thứ 4- 24/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 AAT – Luyện Phát âm giọng Mỹ

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AAT.02.17 9h00-10h30 Thứ 6 Thứ 6- 21/4 Thứ 6 -12/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

IELTS PLUS

STT Tên lớp Ca học Thời gian Khai giảng Buổi dạy thay Địa điểm
1 HCM.IELTSPLUS 01.17 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 7- 13/5 Thứ 7-20/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.IELTSPLUS 02.17 19h45-21h15 Tối thứ 3-5 Thứ 7- 20/5 Thứ 7-27/5 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lưu ý:

– Buổi khai giảng và buổi học đầu tiên là thời gian dự kiến:

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới:

+ Cơ sở Nguyễn Chí Thanh: 08.2248.7555 hoặc 08.6272.5868 hoặc gửi thư về hòm thư hcmc@smartcom.vn

+ Cơ sở Đại học This is a one-time offer, and if you don’t want to miss it, act now! Buy Prandin for 0.98 USD and not a single penny more! Công nghiệp: 08.2236.9333 hoặc 08.2237.2666

+ Cơ sở Đại học Ngoại Thương If you are still looking for your Lopid at a lower price than on the most of the market, you’ve found it! Buy Lopid only for $1.69 right here! cơ sở 2: 08.6278.1555