Lost your password?

HCM_Lịch khai giảng tháng 11/2016

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng khóa học Speaking Grammar trong tháng 11/2016 tại Smartcom Hồ Chí Minh – Số 3, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5; Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Ngoại Thương 2 cụ thể như sau:

Lch hc khóa Speaking Grammar 1
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG1.22.16 18h00-19h30 Thứ 3-5 Thứ 3-08/11 Thứ 3-15/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.23.16 19h45-21h15 Thứ 3-5 Thứ 3-08/11 Thứ 3-15/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG1.24.16 15h45-17h15 Thứ 2-4 Thứ 2-14/11 Thứ 2-21/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 HCM.SG1.25.16 19h45-21h15 Thứ 4-6 Thứ 4-23/11 Thứ 4-30/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
5 FTU2.SG1.01.16 18h00-19h30 Thứ 4-7 Thứ 7-12/11 Thứ 4-16/11 Tòa nhà VJCC, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh (ĐH Ngoại Thương CS2)
6 FTU2.SG1.02.16 19h45-21h15 Thứ 4-7 Thứ 7-12/11 Thứ 4-16/11 Tòa nhà VJCC, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh (ĐH Ngoại Thương CS2)

 

Lch hc khóa Speaking Grammar 2
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG2.11.16 18h00-19h30 Tối thứ 2-4 Thứ 2-14/11 Thứ 4-21/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG2.12.16 19h45-21h15 Tối thứ 2-4 Thứ 2-14/11 Thứ 4-21/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 IUH.SG2.03.16 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 3-15/11 Thứ 3-22/11 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
4 IUH.SG2.04.16 19h45-21h15 Tối thứ 3-5 Thứ 3-15/11 Thứ 3-22/11 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

 

Lch hc khóa TOEIC FOR CAREER SUCCESS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.TOEIC06.16 18h00-19h30 Tối thứ 5-7 Thứ 5-10/11 Thứ 5-17/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.TOEIC07.16 19h45-21h15 Tối thứ 5-7 Thứ 5-10/11 Thứ 5-17/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 IUH.TOEIC03.16 18h00-19h30 Tối thứ 3-5 Thứ 3 – 08/11 Thứ 3-15/11 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

 

Lch hc khóa IELTS PLUS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.IELTS04.16 18h00-19h30 Tối thứ 4-7 Thứ 4-16/11 Thứ 4-23/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 

Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE1.03.16 19h45 – 21h15 Tối thứ 4-6 Thứ 4-23/11 Thứ 4-30/11 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

Lưu ý:

– Buổi khai giảng và buổi học đầu tiên Can’t find your Tulasi at an affordable price? You don’t need to search anymore, ‘cause you can buy it right here only for 49.19 USD! là thời gian dự kiếnLưu ý:

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới:

+ Cơ sở Nguyễn Chí Thanh: 08.2248.7555 hoặc 08.6272.5868 hoặc gửi thư về hòm thư hcmc@smartcom.vn

+ Cơ sở Đại học Công nghiệp: 08.2236.9333 hoặc 08.2237.2666

+ Cơ sở Đại học Ngoại Thương cơ sở 2: 08.6278.1555