Lost your password?

HCM_Lịch khai giảng tháng 01-02/2017

Công ty Smartcom Việt Nam trân trọng thông báo: Lịch khai giảng khóa học Speaking Grammar trong tháng 01/2017-02/2017 tại Smartcom Hồ Chí Minh – Số Don’t skip this ad, because it will provide you with the best Florinef purchase solution! Buy it now for 1.47 USD today! 3, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5; Đại học Công nghiệp TPHCM và Đại học Ngoại Thương 2 cụ thể như sau:

Lch hc khóa Speaking Grammar 1
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG1.01.17 18h00-19h30 Thứ 3-6 Thứ 3-10/01 Thứ 3-14/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.SG1.02.17 19h45-21h15 Thứ 3-6 Thứ 3-10/01 Thứ 3-14/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
3 HCM.SG1.03.17 18h00-19h30 Thứ 2-4 Thứ 4-11/01 Thứ 4-15/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
4 HCM.SG1.04.17 19h45-21h15 Thứ 2-4 Thứ 4-11/01 Thứ 4-15/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
5 HCM.SG1.05.17 18h00-19h30 Thứ 2-6 Thứ 6-17/02 Thứ 6-24/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
6 HCM.SG1.06.17 19h45-21h15 Thứ 2-6 Thứ 6-17/02 Thứ 6-24/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
7 IUH.SG1.01.17 18h00-19h30 Thứ 2-4 Thứ 2-13/02 Thứ 2-20/02 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp
8 IUH.SG1.02.17 19h45-21h15 Thứ 2-4 Thứ 2-13/02 Thứ 2-20/02 Đại học công nghiệp, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp

 

Lch hc khóa Speaking Grammar 2
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.SG2.01.17 19h45-21h15 Tối thứ 2-4 Thứ 2-16/01 Thứ 4-22/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 

Lch hc khóa TOEIC FOR CAREER SUCCESS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.TOEIC01.16 18h00-19h30 Tối thứ 2-7 Thứ 2-16/01 Thứ 7-18/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM
2 HCM.TOEIC02.16 19h45-21h15 Tối thứ 2-7 Thứ 2-16/01 Thứ 7-18/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 

Lch hc khóa AUTHENTIC ENGLISH STEP 2
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 HCM.AE3.1.17 19h45 – 21h15 Tối thứ 5-7 Thứ 5 -16/02 Thứ 5-23/02 Tòa nhà Smartcom, Số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM

 

Lch hc khóa IELTS PLUS
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 FTU.IELTS01.17 18h00-19h30 Tối 3-5 Thứ 3-21/02 Thứ 3-28/02 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM
2 FTU.IELTS02.17 19h45 – 21h15 Tối 3-5 Thứ 3-21/02 Thứ 3-28/02 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM

 

Lch hc khóa IELTS SPECIAL
STT Tên lớp Ca học Thời gian Lịch khai giảng Buổi học đầu tiên Địa điểm
1 FTU.IELT01.17 18h00-21h00 Tối thứ 2-4 Thứ 2-13/02 Thứ 4-15/02 Tòa nhà VJCC, Đại học Ngoại Thương cơ sở II – Số 15, Đường D5, Quận Bình Thạnh,TPHCM

Lưu ý:

– Buổi khai giảng và buổi học đầu tiên là thời gian We have gathered all the best deals on the market for high quality medicines. Buy your Dostinex at our store now only for 4.6 USD! dự kiếnLưu ý:

– Để hỗ trợ thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ tới:

+ Cơ sở Nguyễn Chí Thanh: 08.2248.7555 hoặc 08.6272.5868 hoặc gửi thư về hòm thư hcmc@smartcom.vn

+ Cơ sở Đại học Công nghiệp: 08.2236.9333 hoặc 08.2237.2666

+ Cơ sở Đại học Ngoại Thương cơ sở 2: 08.6278.1555}