Hội thảo “CÔNG THỨC CHINH PHỤC TIẾNG ANH TỪ CƠ BẢN ĐẾN HỌC THUẬT ĐỂ ĐỌC VÀ NÓI THÀNH THẠO” – Smartcom Viet Nam Corp

Hội thảo “CÔNG THỨC CHINH PHỤC TIẾNG ANH TỪ CƠ BẢN ĐẾN HỌC THUẬT ĐỂ ĐỌC VÀ NÓI THÀNH THẠO”

IMG_9132

Diễn giả: CEO Nguyễn Anh Đức

Thời gian: 17:15 – 20:30, thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường khoa Y, Đại học Y Dược HCM, 217 Hồng Bàng, phường 11, Quận 5

Hotline:  (+84-28) 2248 7555 / (+84-28) 6272 5868

Start Time

5:15 PM

Tuesday, October 24, 2017

Finish Time

8:30 PM

Tuesday, October 24, 2017

Address

Giảng đường khoa Y, Đại học Y Dược HCM, 217 Hồng Bàng, phường 11, Quận 5

116 queries in 0.807 seconds