Hội thảo “THIẾT LẬP CƠ CHẾ NÓI TIẾNG ANH TỰ ĐỘNG” – Thầy Nguyễn Anh Đức

anhME6

Giảng viên: CEO Nguyễn Anh Đức

Thời gian: 19:00 – 21:30, thứ 5, ngày 31 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: SM Hải Dương, 310 Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Hải Dương

Hotline: 19009085/0220 628 2555

Start Time

12:00 AM

Thursday, August 31, 2017

Finish Time

11:59 PM

Thursday, August 31, 2017

Address

Birmingham, UK

114 queries in 0.951 seconds