Hội thảo “TẮM MÌNH” TRONG TIẾNG ANH ĐỂ HỌC NHƯ NGƯỜI BẢN NGỮ

Mr_Nguyen_Anh_Duc

Giảng viên: CEO Nguyễn Anh Đức
Thời gian: 9:00 – 11:00, thứ 7, ngày 09 tháng 09 năm 2017
Địa điểm: Trung tâm đào tạo Hồ Chí Minh – Tòa nhà Smartcom, số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh
Hotline: 19009085/ 028 6272 5868

Start Time

12:00 AM

Saturday, September 9, 2017

Finish Time

11:59 PM

Saturday, September 9, 2017

Address

Trung tâm đào tạo Hồ Chí Minh - Tòa nhà Smartcom, số 3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

114 queries in 0.885 seconds