Hội thảo “NÓI TIẾNG ANH SAU 30 PHÚT”

sg_intro-450x233

Giảng viên: Th.S Chris

Thời gian: 18:00 – 20:00, thứ 4, ngày 30 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: SM2 – Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 19009085

Start Time

6:00 PM

Wednesday, August 30, 2017

Finish Time

8:00 PM

Wednesday, August 30, 2017

Address

Birmingham, UK

114 queries in 0.955 seconds