Hội thảo “KỸ NĂNG ĐỂ NÓI TIẾNG ẠNH NGAY SAU 30 PHÚT” – Smartcom Viet Nam Corp

Hội thảo “KỸ NĂNG ĐỂ NÓI TIẾNG ẠNH NGAY SAU 30 PHÚT”

anhME6

Diễn giả: CEO Nguyễn Anh Đức

Thời gian: 08:00 – 11:30, thứ 4, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lầu 7, Hội Nông Dân Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

Hotline:  (+84-28) 2248 7555 / (+84-28) 6272 5868

Start Time

8:00 AM

Wednesday, November 15, 2017

Finish Time

11:30 AM

Wednesday, November 15, 2017

Address

Hội trường lầu 7, Hội Nông Dân Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

116 queries in 0.857 seconds