Hội thảo “CÔNG THỨC LÀM CHỦ TIẾNG ANH TRONG 6 TUẦN”

NEW ANH KHUE

Diễn giả: CEO Nguyễn Anh Đức

Thời gian: 08:15 – 10:30, thứ 3, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Hội trường A – Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Quận 5

Hotline:  (+84-28) 2248 7555 / (+84-28) 6272 5868

Start Time

8:30 AM

Tuesday, October 31, 2017

Finish Time

10:30 AM

Tuesday, October 31, 2017

Address

Hội trường A - Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Quận 5

114 queries in 0.932 seconds