Hội thảo “CHINH PHỤC TIẾNG ANH SAU 6 TUẦN BẰNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO & PHƯƠNG PHÁP DO THÁI” – Smartcom Viet Nam Corp

Hội thảo “CHINH PHỤC TIẾNG ANH SAU 6 TUẦN BẰNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO & PHƯƠNG PHÁP DO THÁI”

ME6_1

Giảng viên: CEO Nguyễn Anh Đức
Thời gian: 18:00 – 21:00, thứ 5, ngày 12 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: Hội trường A – Nhà văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân
Hotline: 19009085/ (028) 6272 5868

Start Time

6:00 PM

Thursday, October 12, 2017

Finish Time

9:00 PM

Thursday, October 12, 2017

Address

Hội trường A - Nhà văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân

116 queries in 1.108 seconds