Hội thảo “THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP & KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN TỪ ĐỂ CHINH PHỤC MỌI CON TIM” – Smartcom Viet Nam Corp

Hội thảo “THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP & KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN TỪ ĐỂ CHINH PHỤC MỌI CON TIM”

NEW ANH KHUE

Diễn giả: CEO Nguyễn Anh Đức

Thời gian: 08:00 – 11:30, thứ 3, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Lầu 16, ĐH Kinh tế Tài Chính, số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Hotline:  (+84-28) 2248 7555 / (+84-28) 6272 5868

Start Time

8:00 AM

Tuesday, November 14, 2017

Finish Time

11:30 AM

Tuesday, November 14, 2017

Address

Hội trường Lầu 16, ĐH Kinh tế Tài Chính, số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

116 queries in 0.849 seconds